Kerninventarisatie  gevelstenen

                            wat en hoe

 

» Doel Kerninventarisatie Gevelstenen (KG)
» Kerninventarisatie items (welke gegevens worden verzameld)
» Criteria voor plaatsing in de KG-inventarisatie
» Eenvormigheid van de gegevens
» Deelname aan de KG-inventarisatie
» Overige onderwerpen op de site Gevelstenen.net

 

» Doel Kerninventarisatie Gevelstenen (KG)

Wanneer je de uitvoerige literatuurlijst bekijkt, blijkt er heel wat kennis over gevelstenen in binnen- en buitenland voorhanden te zijn. 
De bedoeling is van al die gevelstenen de basisgegevens - zoals hieronder omschreven - te bundelen, zodat een totaaloverzicht verkregen wordt van wat er aan het begin van de 21e eeuw nog van het gehele landelijke / internationale gevelstenenbestand is overgebleven en voor later de mogelijkheid tot vergelijken.
  


Maastricht, Grote Gracht 42

 

» Kerninventarisatie-items (welke gegevens worden verzameld)

Deze inventarisatie zal van iedere gevelsteen bestaan uit basisgegevens die gewoon "op straat" liggen en in principe voor iedereen vrij toegankelijk zijn:

adres voor de alfabetische volgorde is uitgegaan van de volledige, voluit geschreven straatnaam
postcode mogelijkheid om ieder adres een eenduidig kenmerk te geven
voorstelling wat er op de steen is afgebeeld
OPSCHRIFT de letterlijke tekst op de steen of elders in de gevel
datering het jaar van plaatsing, afgeleid uit het gevoerde jaartal, bijgeplaatste jaarstenen, stijl of bouwgegevens
foto
  
een fotografische afbeelding van (bij voorkeur) 600 pixels hoog
  

 

» Criteria voor plaatsing in de KG-inventarisatie

 

Een gevelsteen is een reliëf in steen, geplaatst in een gevel als identiteitskenmerk en waaraan het huis/gebouw specifiek herkenbaar is.

Om voor plaatsing op de KG-site in aanmerking te komen dient de gevelsteen dus te voldoen aan de criteria van materiaal (steen), uitvoering (reliëf) en eigenheid (uniek én herkenbaar).

Wat er op de gevelsteen staat geschreven / is uitgebeeld moet een duidelijke inhoudelijke band hebben met de (vroegere) bewoner en het huis/gebouw. De steen is daarvan het visitekaartje; van het huis moet gezegd kunnen worden: dat is waar………. in de gevel staat.

 

Criteria voor plaatsing

 

materiaal

steen

   

 

+ natuursteen keramiek

 

uitvoering

reliëf

 

 

+ gehakt gevormd

 

uniek en eigen
 identiteit

 

 

huisnaam achterliggend idee

Voorbeelden van in de Kerninventarisatie Gevelstenen op te nemen gevelstenen, die voldoen aan alle drie de plaatsingscriteria.

wel

 

naamsteen

 

 

 

huisnaam huisnaam huisnaam

 

naamsteen

 

historische huisnaam vestingnaam

 

wapensteen

 

 

 

familiewapen herkomst bewoner stadswapen

 

moderne steen

 

 

 

achterliggend idee beroep locatie

Voorbeelden van niet in de Kerninventarisatie Gevelstenen op te nemen uithangtekens vanwege afwijkend(e) kenmerk(en).

niet

 

niet van steen

 

  kerkstraat 24.jpg (71016 bytes)

 

gaper uithangbord deurkalf

 

niet van steen

 

 

 

bovenlicht brandplaatje muurschildering

 

geen reliëf

 

  deurne 6.jpg (132094 bytes)

 

tegeltableau mozaïek gevelbeeld

 

geen kenmerk van identiteit

 

 

 

devotie gebeurtenis oorlogsmonument

 

geen functie als adresaanduiding

  Uitgebreide tekst Eewal 58 Leeuwarden.jpg (45812 bytes)

 

Looiersgracht39.jpg (52822 bytes)

stichtingssteen jaarsteen eerste steen

 

geen relatie met (vroegere) bewoner

 

 

 

chronogram spreuk waterpeil

 

geen kenmerk van (vroegere) bewoner

 

  Raadhuis  De Rijp.jpg (67358 bytes)

  burcchtstraat 11 aardenburg.JPG (91472 bytes)

geen betekenisvolle context geen betekenisvolle context geen betekenisvolle context

 

niet uniek

 

  de rijp 6.jpg (87022 bytes)

  de rijp 10b.jpg (74894 bytes)

uit de mal uit de mal uit de mal

In twijfelgevallen beslist de webmaster

De buiten de boot vallende uithangtekens zullen (gaandeweg) ook uit de KG verwijderd worden. Bekeken wordt nog of en op welke manier en voor welke groepen uithangtekens een apart plekje ingeruimd kan worden buiten de KG, maar binnen het raamwerk van Gevelstenen.net.
Er bestond al zo iets voor gapers en er is al een begin gemaakt met bovenlichten/snijramen.
Voor andere groepen wordt verwezen naar de pagina 'links' op onze indexpagina.

 

» Eenvormigheid van de gegevens

Belangrijk!! 

de tekstgegevens:
Vermeld zo veel mogelijk kerninventarisatie-items en om misverstanden te voorkomen:

 • voorstelling (wat er op de steen is afgebeeld) in kleine letters  !!

 • OPSCHRIFTEN (LETTERLIJKE TEKST) in HOOFDLETTERS !!

de foto's:
Er zal van iedere steen in de inventarisatie een foto worden opgenomen, dwz een miniatuurtje op de site en een oproepbare grotere foto.
Gestreefd wordt naar een foto die zo veel mogelijk voldoet aan de volgende kwalificaties:

 • primair een goede kwaliteit (de steen dient er duidelijk en scherp op te staan).

 • gestreefd wordt naar een uitgesneden beeldvullende afbeelding met een minimale hoogte van  600 pixels (voorkeur liggend formaat van 1500 x 1000 pixels of groter).
  (niet thuis in de verwerking van foto's? Stuur dan de foto's zoals ze uit de camera komen!)

 • vermeld in de foto-naam plaats en volledig adres.

 

 

» Deelname aan de KG-inventarisatie

 • Het samenstellen van zo'n veelomvattende inventarisatie is natuurlijk een enorme klus.
  Iedere gevelsteenliefhebber wordt dan ook opgeroepen een handje te helpen om deze kerninventarisatie verder aan te vullen. 

 • Uitgangspunt daarbij is dat iedere deelnemer bereid is zijn kennis en materiaal betr. bovengenoemde kerninventaris-items belangeloos beschikbaar te stellen.

 • Op het uitgewerkte resultaat - het product van meerdere gevelsteenliefhebbers - zal dan ook géén copyright berusten; iedereen kan en mag voor eigen gebruik vrijelijk beschikken over de inhoud van deze kerninventarisatie.

 • Aanleveren van tekst en foto's via e-mail bevordert snelle en gemakkelijke verwerking.

 


Haarlem, Klein Heiligland gevelstenenmuur

 

» Overige onderwerpen op de site Gevelstenen.net

De Kerninventarisatie (KG) is het hoofdbestanddeel van Gevelstenen.net
Via de indexpagina van KG kunnen per land de gevelstenen benaderd worden en is toegang tot de literatuurlijst, tot een reeks weblinks op het gebied gevelstenen en het overzicht van aanvullingen op de KG-site.

Via de homepagina van Gevelstenen.net is een aantal andere geveltekens te benaderen. Voorbeelden zijn bovenlichten en snijramen, gapers en wellicht in de toekomst nog andere onderwerpen.
Vanuit diezelfde pagina kan ook gelinkt worden naar enige YouTube filmpjes en naar andere clubs en verenigingen die zich bezig houden met gevelstenen en geveltekens.Leiden, Stille Rijn 14-15Jef Bartelet uit Maastricht heeft in 2003 een begin gemaakt met Gevelstenen.net

Sinds september 2010 neemt Mart Hagenbeek uit Alkmaar het verwerken van het toegezonden materiaal en het onderhoud van de site voor zijn rekening.

ook meedoen, belangstelling, voorstellen, opmerkingen of vragen? 

alle reacties zijn welkom