laatst bijgewerkt 24-05-2021 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam J - L  Maastricht   (Limburg)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

J
Jekermolenweg 6213NA wapen .... 1964
HUYS-DOLLAERT
1964 6213NA.jpg
Jekerschans 37 6212GG zeilboot *1975 6212GG37.jpg
Jekerschans 77 6212GG hoorn 6212GG77.jpg
Jekerstraat 33 6211NS engel IN DEN ENGEL 1700 1709? 6211NS33.jpg
Jodenstraat 1 6211ER beer ChrIsto aUspICe DoMUs reCens eXstrUItUr 18B 6211ER01.jpg
Jodenstraat 10 6211ER posthoorn 1833 6211ER08.jpg
Jodenstraat 22 6211ER drukpers MACHINA TYPOGRAPHICA 20e 6211ER22.jpg
Jodenstraat 26 6211ER destilleerketel IN DEN GULDEN BRANDEWEYN KETEL ca 1750 6211ER26.jpg
K
Kakeberg 6 6211KN ster IN DE GULDE STERRE 1732 1732 6211KN06.jpg
Kakeberg 6
interieur
6211KN stadswapen MAASTRICHT 20e 6211KN6A.jpg
Kanunnikencour
muur az Veldekeplein 1
6211KV ster
(van v/m Staargebouw)
1955 6211KV.jpg
Kantoorweg 4
Caberg
6218NB boerderij HOEVE DE ZOUW
2003
2003 6218NB04.jpg
Kalfstraat 10 6212GW huisnaam HUIZE BERNA 28.6.1952 6212GW10.jpg
Kalfstraat 12 6212GW huwelijksbootje 6212GW12.jpg

Kalfstraat 32 6212GW kalfskop IN HET GOUDEN KALF
1953 1995
1995 6212GW32.jpg 6212GW32a.jpg
Kapoenstraat 20 6211KW roos IN.DE.WITTE.ROOS 1802 6211KW20.jpg
Kapoenstraat 22 6211KW halve maan ca 1700 6211KW22.jpg

Kapoenstraat 23
binnenplaats
6211KV wapen brabant CESARIS ECCE DOM(US) SU(M) - CURIA IURIS ET AEQUI - ATQUE BRABANTIACO (SU)M DATA SPONTE DUCI BRABANTSUB UMBRA ALARU(M) TUARU(M) PROTEGE ME 16B 6211KV23.jpg
Kapoenstraat 28 6211KW roos 19   57 1957 6211KW28.jpg
Kasteelstraat 2, Borgharen
kasteel grachtmuur
6223BJ wapens isendorn blois
en ab igris
-
16   69
-
1669
isendorn.jpg
Kersenmarkt 6 6211GP stadsster G.V: S.V.P   1695 1695 6211GP06.jpg
Kersenmarkt 10 6211GP molenijzer 17 IN T MOLEN YSER 67 1767 6211GP10a.jpg
Kersenmarkt 10 6211GP lam 1764
AU MOUTON BLANC
20B 6211GP10.jpg
Kesselskade 43
Augustijnkerk
6211EN wapen huyn - van amstenraedt
stadsster
1659 6211ENa.jpg
Kesselskade 58 6211EN haringen 6211EN58.jpg
Kesselskade 60 6211EN sleutel 1702 6211EN60.jpg
Kesselskade 61
verwijderd
6211EN ??? IN GESPREK 20e 6211EN61.jpg
Kleine Looiersstraat 7 6211JL wapen
hupkens - van de burg
1697 1697 6211JL07.jpg
Kleine Looiersstraat 10 6211JL roos 17B 6211JL10.jpg
Kleine Staat 1
Dinghuis, zijgevel
6211ED stadsster 1749 1749 6211ED01.jpg
Kleine Staat 7 6211ED foto maken IN DE KIEKKAS 1956 6211ED07.jpg
Kleine Staat 14 6211EE leeuw 17 LEEUWEN STEEN 51 1751 6211EE14.jpg
Koestraat 4 6211HR koe IN DE KOYE 1718 1718 6211HR04.jpg
Koestraat 23 6211HR sint christoffel 18e 6211HR23.jpg
Kruisherengang
kerk
6211NW kruis 6211NWxx.jpg
Kruisherengang 12 6211NW wapen de stuers 1903 6211NW12a.jpg
L
Laan van Brunswijk 3 6212HC huisnaam AGATHE LOUISE 1951 1-V 6212HC03.jpg
Laan van Brunswijk 5 6212HC huisnaam 1951 ANNEKE MAART 1951 6212HC05.jpg
Laan van Brunswijk 33 6212HC vrouw met fruitmand 6212HC33.jpg
Lage Kanaaldijk 12 6212AE kruis en chronogram strUCtUra CanaLIs eVanUI pIetate DenUo sUrreXI honorI beatI LaMbertI 1847 6212AE12.jpg
Lage Kanaaldijk 63 6212AJ wapen beyssel BEAUVORS - ME PONIT AMICIS ARTIS APOLLINEE CULTOR NICOLAUS BEYSSEL AO XV C XXVI 1526 6212AJ63.jpg
Lage Kanaaldijk 109 6212AL huisnaam IN DEN ENGEL 1766 1766 6212AL109.jpg
Lage Kanaaldijk 115
ENCI
6212NA cementoven met arbeiders O WATERRIF DAT NAAKT GEBLAZEN WERD - DOOR WIE DE STERREN MENT - UIT UW VERMERGELD RIJK BOUWT HET VERNUFT NU STEDEN VAN CIMENT 6212AL115.jpg
Lage Weerd 10 6229AN vestingsteen
(replica; origineel in provinciehuis)
RANDWYCK
1742
2009 6229AN10.jpg
Lang Grachtje 4 6211JG zeilboot 20B 6211JG04.jpg
Lang Grachtje 18 6211JG wapen fey 1956 6211JG18.jpg
Lantaarnstraat 4 6211KX huisnaam IN.HET.GROON CRUYS
1730
1730 6211KX04.jpg
Lantaarnstraat 4 6211KX kruis op berg
(replica)
sUb sIgno CrUCIs eXfUnDo tUte forMatUr 20B 6211KX04a.jpg
Lenculenstraat 1 6211KP handen 17 37
D GULDE HANDT (2x)
1737 6211KP01.jpg
Lenculenstraat 10 6211KR 17 IN DEN WILDEMAN 37 1737 6211KR10.jpg
Lenculenstraat 14
kelder
(verdwenen)
6211KR sint franciscus
(nu ergens in particulier bezit)
ST FRANCISCVS XAVERIVS 1766 1766 franciscus.jpg
Lenculenstraat 20 6211KR wijnvat 17   37 1737 6211KR20.jpg
Lenculenstraat 26 6211KR nederlandse leeuw JE MAINTIENDRAI 6211KR26a.jpg
Lenculenstraat 29 6211KP wapen kersten I T         P K
ARS LONGA VITA BREVIS
het leven is kort, maar de kunst blijft
2021 Lenculenstr29.jpg
Lichtenbergweg 2
Sint Pieter
schuur
6212NG alliantiewapen eynatten - merode EYNATTEN MERODE 17A 6212NG02.jpg
Limburglaan 10
hal provinciehuis
6229GA vestingsteen RANDWYCK 1742 1742 6229GA10.jpg
  vervolg