laatst bijgewerkt 05-08-2021 inventarisatie van gevelstenen
 Spannum  gem.Waadhoeke  (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

T
Tsjerkebuorren 8
kerktoren
8843KE wapen sminia
en nog 3 wapens
IN T JAAR 1742.IS DEZE TOREN VERNIEUWD EN VERBETERT ONDER DE ED:HEER EDZARD VAN SMINIA, GRIETMAN OVER HENNAARDERADEEL && EN GENTUIS HESSELIUS, PREDIKANT TE EDENS EN SPANNUM, DE KERKVN JAN LEENERDS & FRANS BAUKES Tsjerkebuorren08.jpg
 

          foto: Richard Koopal