laatst bijgewerkt 25-02-2021 inventarisatie van gevelstenen
 Schoonhoven  gem.Krimpenerwaard  (Zuid-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

D
Doelenplein 1
De Doelen
2871CV sint joris 1782 Doelenplein01.jpg
H
Haven 1
beeld zijgevel
2871CK zilversmeden met leerjongens IN T SILVERHVYS 20e Haven01.jpg
Haven 13 2871CK wapen schoonhoven wapen.jpg
Haven 55
winkel in speelgoed en
huishoudelijke artikelen
2871CL spelend kind
pot en vaas
1954 1954 Haven55L.jpg Haven55R.jpg
Haven 82 2871CR tekststeen GODT.V(er)HEUE(n)
CAN.NEMEN
EN.GHEUEN
16 08
1608 Haven82.jpg
Haven 84
Grote of BartholomeŘskerk
2871CR wapen schoonhoven Haven84.jpg
K
Koestraat 43
(tegel; buiten collectie)
2871DM loodgietersattributen 20e Koestr043a.jpg
Koestraat 43
(tegel; buiten collectie)
2871DM loodgietersattributen 20e Koestr043b.jpg Koestr043c.jpg
Koestraat 72
stadskorenpakhuis
2871DS wapen schoonhoven DUER T WTVRIESEN DES COORNS VOERLEDEN WAER WTVOLCHDE DVERTYT BEN ICK GHEBOVT TOT STADS COORN BEHOVT TER GEMEENTE PROFYT *1560 Koestr072.jpg
Koestraat 89 2871DP boom Koestr089.jpg
Koestraat 108 2871DS fortuna FORTUYN 1643 1643 Koestr108.jpg
Koestraat 109
vm oudeliedenhuis
2871DP alliantiewapen schoonhoven en . . . . S R of L K
SICUT LILIUM INTER SPINAS
(als een lelie tussen doornen)
1646 Koestr109M.jpg
Koestraat 109
afk. van buurpand
2871DP weesjongen en -meisje 16   46 1646 Koestr109L.jpg Koestr109R.jpg
L
Lange Weistraat 2 2871BM ram *16 LangeWeistr02.jpg
Lange Weistraat 37
woonhuis fam Van Engelen
2871BL engel met wapen schoonhoven 20e LangeWeistr37.jpg
Lopikerstraat 11
v/m postkantoor
2871BT wapen nederland met symbolen post en telegraaf JE MAINTIENDRAI
POST- EN TELEGRAAFKANTOOR
Lopikerstr11.jpg Lopikerstr11R.jpg
Lopikerstraat 34 2871BX ooievaar NEMT WAER U TYT 1592 1592 Lopikerstr34.jpg
Lopikerstraat 52 2871BZ gekroonde hamer ANNO 1619  GODT HEET
VAN EEUWIGHEI TOT ONS VERSCHONINGE VERORDENEERT SEECKE RE GEL EGENYH ONSE WOONINGE
1619 Lopikerstr52.jpg
M
Molenstraat 1-37
gesloopt?
2871BG taferelen uit plateelfabrikage
(klik op INFO-link)
1920? Molenstraat01-07.jpg
Molenstraat 20 2871BG molen *1980 Molenstr20.jpg
S
Scheepmakershaven 10A
poortje
2871CE wapen . . . . M D C X L V I I I 1648 Scheepmakershaven.jpg
T
Tol 9 2871CG het gouden hoofd 20e Tol09.jpg
V
Voorhaven 16 2871CJ jeneverfles en glaasjes Ao 1892 1892 Voorhaven16.jpg
W
Wal 10 / Veerstraat
Veerpoort
2871BA leeuw met stadswapen ANNO DOMINI 1601
TEMPORE CLVTY BLOCKHVSII CONSVIVM
1601 Wal10.jpg
Wal 13
Schoonhoven Keramiek
2871BC siervazen met initialen P S
(plateelbakkerij schoonhoven)
P S 20e
Wal 30
Oud-Katholieke kerk
Parochie H.Bartholomeus
2871BC sint bartholomeus 1905 Wal30.jpg
 

          foto's: Herman Souer, Marjan van Dijk. Marwil ter Horst, Jan de Jong, Herman vd Heuvel, Mart Hagenbeek, Toon Mensink en Leen van Geest

        literatuur: C.J.Ooms-Korteweg: De uithangtekens van Schoonhoven, Schoonhoven 1998