laatst bijgewerkt 16-12-2020 inventarisatie van gevelstenen geen dorpswapen
bekend
 Nes aan de Amstel  gem.Amstelveen  (Noord-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Amsteldijk Zuid 101 1186VH kat IN DE KAT AmsteldijkZuid101.jpg
Amsteldijk Zuid 140
(van Amsterdam)
(inmiddels verdwenen?)
1189VK tuinders EEN ANDERSMANS PRATEN KAN MYN NIET BATEN
IK DOE MYN SIN EN SET DE BLOEMEN IN
AmsteldijkZuid140.jpg
 

          foto's: Herman Souer en Pancras van der Vlist