laatst bijgewerkt 12-12-2020 inventarisatie van gevelstenen
 Mantgum  gem.Leeuwarden  (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

S
Seerp van Galemawei 21
v/m gemeentehuis
9025BN wapen baarderadeel 1939 SeerpVanGalemawei21.jpg
 

          foto: Richard Koopal