laatst bijgewerkt 14-12-2020 inventarisatie van gevelstenen geen dorpswapen
bekend
 Lellens  gem.Groningen  (Groningen)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

B
Borgweg 17
kerk en begraafplaats
9794PA wapen gruys SPES VNICA CHRISTVS
TER EEREN GODES ENDE STIGTINGE SINER GEMEINTE HEBBEN JONCKER HILBRANT GRUIS ENDE VROV GEERTRUIT GRUIS GEBOREN HOORENKEN HEER ENDE VROV TOT LELLENS DESE KASPEL KERKE GEFONDEERT ENDE DAER VAN GELEGT DEN EERSTEN STEEN DEN 10 JUNY 1667
1667 Borgweg17.jpg
 

          foto: Toon Mensink