laatst bijgewerkt 18-02-2024 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam A - L  Leiden   (Zuid-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

2
2e Binnenvestgracht 1
molen
2312BZ valk DE VALK IS GESTIGT DOOR ADRIANIS VAN DEVENTER EN MAARTE VAN ROYEN DE EERSTE STEEN GELEYT DOOR PIETER VAN DEVENTER DEN 20 YULI.DE LAASTE DOOR MAARTEN VAN ROYEN
DEN 7 OCTOBER ANNO 1743
1743 2eBinnenvestgracht01.jpg
4
4e Binnenvestgracht 7
Tevelingshofje, pomp
2311NT wapen assendelft
wapen vromans
4eBinnenvestgracht07a.jpg 4eBinnenvestgracht07v.jpg
A
Aalmarkt 21 2311EC stadswaag 1658 Aalmarkt21w.jpg Aalmarkt21t.jpg
Aalmarkt 22 2311ED vogels 1903
1936
1903
1936
Aalmarkt22a.jpg Aalmarkt22b.jpg
B
Blauwpoortsbrug
brugwachtershuisje
2312GA wapens leiden, holland
gezicht op blauwpoort
-
DE BLAEUWE POORT IN 1670
Blauwpoortsbrug01binnen.jpg Blauwpoortsbrug01buiten.jpg
Breestraat 56 2311CS mercurius Breestr056.jpg
Breestraat 60
Stadsgehoorzaal
2311CS wapen leiden Breestr060.jpg
Breestraat 64
Waalse kerk
2311CS gekroond st.catharina-rad Breestr064.jpg
Breestraat 84 2311CV turk IN DEN VERGVLDEN TVRK 1673 Breestr084.jpg
Breestraat 92
stadhuis
2311CV wapens leiden 1670 Breestr092.jpg
Breestraat 103
Penshalpoort
zie ook achterzijde: Langebrug 24
2311CL wapen leiden ANNO 1607 1607 Breestr103.jpg
Breestraat 177 2311CP krab 1632
wie LEEFTER onbenit
1632 Breestr177.jpg Breestr177M.jpg
Breestraat 177 2311CP krab 1632
wie LEEFTER onbenit
1632 Breestr177L.jpg Breestr177R.jpg
Burggravenlaan 2 2313HV wapen leiden
olifant (waterspuwer)
Burggravenlaan02.jpg Burggravenlaan02ws.jpg
Burgsteeg 2312JS de leidse burcht bevat heel veel ornamenten, veel meer dan in onze collectie past. daarom hiernaast twee links naar de beschrijving van de leidse werkgroep geveltekens.
Burgsteeg poort 2312JS poort met wapens
wapen leiden
PUGNO PRO PATRIA Burgsteeg_poort.jpg Burgsteeg_leeuw.jpg
Burgsteeg
poortelementen
2312JR wapens stadsburggraven
stadswapen
Burgsteeg_poorta.jpg Burgsteeg_poortb.jpg
Burgsteeg
poortelementen
2312JR wapens stadsburggraven Burgsteeg_poortc.jpg Burgsteeg_poortd.jpg
Burgsteeg
poortelementen
2312JR wapens stadsburggraven Burgsteeg_poorte.jpg Burgsteeg_poortf.jpg
Burgsteeg
poortelementen
2312JR wapens stadsburggraven Burgsteeg_poortg.jpg Burgsteeg_poorth.jpg
Burgsteeg
poortelementen
2312JR wapens stadsburggraven Burgsteeg_poortj.jpg Burgsteeg_poortk.jpg
C
Caeciliastraat 12 2312XB wapen elisabeth van thüringen (3 kronen) Caeciliastr12.jpg
Caeciliastraat 14 2312XB schip sint ursula, middeleeuws gasthuis, wapen elisabeth van thüringen ST.URSELEN CONVENT
ST.ELISABETTEN GASTHUIS
1575 X 14 28
HERSTELD Ao 1971
1971 Caeciliastr14.jpg
D
Diefsteeg
hoek Breestraat
(voor restauratie)
2311TS gekroonde hoed, zwarte hoed, oranjehoed? 1652 Diefsteeg00.jpg
Diefsteeg
hoek Breestraat
(tijdens restauratie)
2311TS de gecroonde hoet 1652 Diefsteeg1652.jpg
Doelensteeg 7 2311VL wapenstenen D EVA AB HOOGEVEEN - FILIA ALBERTI DOMINI DE HOOGEVEEN - VIRGO CASTISSIMA ET LAVDATISSIMA - HAS AEDES DEO VERGINIBVS CASTIS VIDVISQVE - HONESTIS D+D+C+ TESTAMENTO VOLVIT - DEFVNCTAM LAVDA SPECTATOR
ANNO ET IMITARE 1659
1659 Doelensteeg07.jpg
Doelensteeg 7 2311VL wapens . . . , hoogeveen? 1650 Doelensteeg07L.jpg Doelensteeg07R.jpg
Doezastraat 1a
Heilige Geesthofje
2311GZ wapen sprongh CANDORE ET ARDORE
(met rechtschapenheid en vuur)
HOF VAN CORNELIS SPRONGH VAN HOOGMADE
Doezastr01a-1.jpg
Doezastraat 1a
Heilige Geesthofje, binnenplaats
2311GZ wapen sormani Mr A J SORMANI Doezastr01a-3.jpg
Doezastraat 1a
Heilige Geesthofje, binnenplaats
2311GZ wapen sprongh - aa leiden4c.jpg
Doezastraat 1a
Heilige Geesthofje, binnenplaats
2311GZ wapen van hugenpoth Doezastr01a-4.jpg
Doezastraat 25
Sint Jacobshof 8-9
2311GZ wapens sormani en proot ST JACOB'SHOF 19AD22
UITGEBREID DOOR DE REGENTEN
Mr AJ SORMANI AJM PROOT
Doezastr25.jpg
G
Galgewater
poortje tussen 8 en 9
2311VZ paardje 16 15 1615 Galgewater08a.jpg Galgewater08det.jpg
Groenhazengracht
Doelen- of Sint Jorispoort
2311VT sint joris, wapen leiden 1645 Groenhazengracht_p.jpg Groenhazengracht_w.jpg
Groenhazengracht
Doelen- of Sint Jorispoort
2311VT details 1645 Groenhazengracht_V.jpg Groenhazengracht_A.jpg
H
Haarlemmerstraat 42
van oude stadhuis
2312GB vrouw met schildje Haarlemmerstr042.jpg
Haarlemmerstraat 86 2312GD laurens jansz coster LAVRENTIO KOSTERO
HARLEMENSI PRIMO ARTIS INVENTORI
CIRCA ANNVM DNI MCCCCXXX
M. GAVSSA- P.ARNOLDUS HOGENACKER Ao 1630
EERSTE LETTER GIETER EN DE VINDER VAN DE BOECK- DRVCKERY
Haarlemmerstr086.jpg
Haarlemmerstraat 110
Hartebrugkerk
2312GE sint franciscus met wolf WAT LIEFDE VERMAG
1445 1945
Haarlemmerstr110.jpg
Haarlemmerstraat 204 2312GH vat Haarlemmerstr204.jpg
Haarlemmerstraat 264 2312GX huisnaam ST JANSHOF Haarlemmerstr264.jpg
Haven 42-44 2312MK paard Haven42.jpg
Haven 100a
Zijlpoort, stadszijde
2312ML wapen leiden HAEC LIBERTATIS ERGO Zijlpoort-L.jpg
Haven 100a
Zijlpoort, singelzijde
2312ML wapens van:
swanenburgh / meerman
en willigen / staveren
Zijlpoort-S.jpg Zijlpoort-W.jpg
Hoefstraat 12 2311PS wapens ...... HET HOFJE VAN BARENT VAN NAMEN
OPGERIGT ANNO 1730
VERNIEWT ANNO 1788
1788 Hoefstr12.jpg
Hogewoerd 44 2311HN mand met bleekgoed DIE BLICKMANT 1706 1706 Hogewoerd44.jpg
Hooglandse Kerkgracht 11a 2312HS esculaap
Hooglandse Kerkgracht 17
Heilige Geestweeshuis
2312HS weeskinderen roepen de heilige geest aan DIE OP DER ARMEN NOOT VERSTAET
HEM GOD VERLOST VAN ALLE QUAET
DIE DEN ARMEN MILDLYK GEEFT
SYN SCHAT IN DEN HEMEL HEEFT
1607 HooglandseKerkgracht17.jpg
Hooglandse Kerkgracht 17
Heilige Geestweeshuis
2312HS barmhartigheid, wapen leiden, weeskinderen kootje en kaatje GODT IS DER WEESEN HELPER
teksten: DIE OP DER ARMEN NOOT VERSTAET - HEM GOD VERLOST VAN ALLE QVAET en DIE DEN ARMEN MILDLYC GEEFT - SYN SCHAT IN DEN HEMEL HEEFT
17A Hooglandsekerkgracht17-3.jpg Hooglandsekerkgracht17-4.jpg
Hooglandse Kerkgracht 17
Heilige Geestweeshuis
binnenzijde
2312HS heilige geest T WEESHUYS 16B Hooglandsekerkgracht17-1.jpg
Hooigracht 27 2312KN barmhartige samaritaan DE LIEFDE Hooigracht27.jpg
Hooigracht / Nieuwe Rijn
Gansoordbrug
2312JJ gans Hooigracht-brug.jpg
J
Jan van Goyenkade 9 2311AX gans T.R.A.
9 OCT.
1929
JanVanGoyenkade09.jpg
Jan van Houtkade
toren
2311P- naamsteen DIT IS IN OISTENRIJCK JanVanHoutkade.jpg
Janvossensteeg 59 2312WC paradijs Janvossensteeg59.jpg
Janvossensteeg 62 2312WD duizend vrees ANNO 1646 1646 Janvossensteeg62.jpg
K
Kaarsenmakersstraat 7 2312SG wapen leiden 1827 1827 Kaarsenmakersstr07.jpg
Kaiserstraat 4 2311GR zittend mannetje HENNY EMAN
HIER HERDACHT, HEEFT ONS BIER EN PLEZIER GEBRACHT EN TEVENS IN ZIJN LEIDSCHE LEVEN VROUW EN VRIND IETS MEEGEGEVEN
1827 Kaiserstr04.jpg
Koornbrug 2311E- wapen leiden 1825 1825 koornbrug.jpg
Koornbrugsteeg 2 2311EK zwaan
en wapens (v.l.n.r.)
van wassenaar, leiden en holland
1593 1593 Koornbrugsteeg02.jpg
Kort Galgewater 23 2312BR wapen leiden STADTS TIMMER WERF 1646 KortGalgewater23.jpg
L
Lage Rijndijk 72 2315JW trekschuit HET LISSER VEERHUIS LageRijndijk72.jpg
Lammermarkt 31
achterzijde Lakenhal
2312CL gestileerde sleutel LEIDEN MUSEUM DE LAKENHAL 21a Lammermarkt31.jpg
Langebrug 24
Schapenpoort
2311TM ram met wapen leiden 16a Langebrug024.jpg
Langebrug 69 2311TH leeuwenkop BETER BENIJT DAN BECLACHT ALST GODT BEHAECHT
DIE LIJDT EN SIET DOET HAET TE NIET
Langebrug069L.jpg Langebrug069R.jpg
Langegracht 63 2312NW de druyf Langegracht063.jpg
Langegracht 65 2312NW de fransche kroon BAR DANCING DE KROON Langegracht065.jpg Langegracht065c.jpg
Langegracht 70c 2312NV wapen leiden Langegracht070c.jpg
Lange Mare 38
hoek Oude Vest
2312GS poort DIT IS INDE OVDE MAREN POORT ANNO 1615 1615 LangeMare038.jpg
Lange Mare 50 2312GS wapen leiden LangeMare050.jpg
Lange Mare 51 2312GR ossenkop in medaillon LangeMare051.jpg
Lange Mare 60 2312GS koeienkop LangeMare060.jpg
Lange Mare 110 2312GV hoofd met hoed LangeMare110.jpg
Lange Scheistraat 2
Lakenhal
2312CR wapen leiden
koe
LangeScheistr02.jpg LangeScheistr02k.jpg
Lange Scheistraat 6
Lakenhal zijgevel
2312CR molen DE NIEUWE HAAGSE GRUTMOOLEN
Ao MDCCLII
1752 LangeScheistr06.jpg
Lange Sint Agnietenstraat 10
stadsturfschuur?
2312WC wapen leiden 1669 LangeSintAgnietenstr10.jpg
Levendaal 109-111
ooit Den Houcksteen,
nu Bethlehemhof
2311JG naamsteen DEN HOVCKSTEEN
BETHLEHEM ANNO 1631
1631 Levendaal111.jpg
Levendaal 109-111
Bethlehemhof (binnentuin)
2311JG naamsteen BETHLEHEM
ANNO 1631
1631 Levendaal109.jpg zie
boven
Levendaal 152
kopie van de steen
aan de Oude Singel 242
2311JP garenwinder GAEREN Levendaal152.jpg
Lusthoflaan 2
v/m R.K. H.Hartschool voor meisjes
NB er is een pendant in de v/m jongensschool aan de Os en Paardenlaan 2
2316JA christusbeeld met vlammend hart 1924 Lusthoflaan02.jpg
overzicht van
alle gevelstenen
door naar
straatnaam M - O

      foto's: Jef Bartelet, Mart Hagenbeek, Jan Verstelle, Marjan van Dijk, Marien Krijger, Clasien Olieman, Martien Pieters, Toon Mensink, Ben Veldstra,
     Martin Busker, Hans de Sterke, Jan de Jong, Desirée van Keulen en Jos Breuring

   de info-links verwijzen meestal (maar niet altijd) naar de website Historische vereniging Oud Leiden - Leidse geveltekens