laatst bijgewerkt 14-03-2021 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam P - Z  Leeuwarden (Ljouwert)   (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

P
P.C.Hooftstraat 44-86 8913GT huis YN PLEATS FAN IN STJELPHUZINGE 1999 PCHooftstr46-86.jpg
Perkswaltje 1? 8911EE bel 1696 perkswaltje a.g.jpg
Perkswaltje 14 8911EE bel Perkswaltje14.jpg
Perkswaltje ca 37 en 49 8911EE wapens wiarda en minnema 1696 Perkswaltje37.jpg
Perkswaltje ca 67 en 85 8911EE wapens auckama en burmania 1696 Perkswaltje67.jpg Perkswaltje85.jpg
Perkswaltje
achterzijde Groeneweg
Schoenmakerspoort
8911EH koeienkop 17e PerkswGroenewegM.jpg
Perkswaltje achterzijde
Groeneweg
Schoenmakerspoort
8911EH gildewapen schoenmakers (2x) met bijl, gekroonde els en leermes 17e PerkswGroenewegL.jpg PerkswGroenewegR.jpg
Poststraat 63 8911GX os IN DE ROODE OS 17e Poststr63.jpg
Pottebakkersplaats
poort
8911GB wapen ... - ter molen(?) ANNO 1648 1648 Pottebakkersplaats.jpg
Pijlsteeg 25
zijgevel
8911EM houtzaagmolen 18e Pijlsteeg25-8314.jpg
Pijlsteeg 25
zijgevel
8911EM wapen leeuwarden SPQL 1638 1638 pijlsteeg_.jpg
Pijlsteeg 25
zijgevel
8911EM wapen leeuwarden SPQL 17A Pijlsteeg25-8315.jpg
Pijlsteeg 25
zijgevel
8911EM twee houtbewerkers D I T M 1751   HIER HOUDT MEN KROM EN REGT DIE HIER ARBEYD IS MYN KNEGT EN DIE HIER BY MY BLYFT VOOR KNEGT DIE MOET HIER HOUWEN KROM EN REGT 1751 Pijlsteeg25-8316.jpg
Pijlsteeg 25
zijgevel
8911EM phoenix MOLEN DE IONGE FENIX
REES DE FENIX UIT DE KOLEN EN DES VADERS ASSCHE WEER SO DOET OOK DEES NIEUWE MOLEN TWEE VERSLOND HIER T VUUR WELEER SIET GY DEES UIT STEEN FORMEEREN DIE DEN EEK EN DUWESTEEN DOET TOT NUTTE STOF VERKEEREN TOT DE DIENST VAN YDER EEN 'S HEMELS HAND DIE DEKK' VOORTAAN DIT GESTIGT SOLANG 'T SAL STAAN GESTIGT DOOR P & H VAN DER MEULEN
1752 Pijlsteeg25-8319.jpg
Pijlsteeg 25
zijgevel
8911EM de dokkumer trekschuit 1647 Pijlsteeg25-8320.jpg
Pijlsteeg
St Anthonygasthuis
8911EM sint anthonius abt '28 Pijlsteeg25-8317.jpg
Pijlsteeg
St Anthonygasthuis
8911EM paard en wagen DE GOUDEN WAGEN Pijlsteeg25-8318.jpg
Prins Hendrikstraat 12
beeld
8911BK prins hendrik 8 JULI 1869 1869 Prins Hendrikstr12.jpg
R
Raadhuisplein 34 8911HK IN DE FORTUYN ANNO 1666 1666 Raadhuisplein34.jpg

Raadhuisplein 36
stadhuis
8911HK vrede en gerechtigheid
stedemaagd met wapen leeuwarden
PACE ET IUSTITIA
Raadhuisplein36onder.jpg Raadhuisplein36boven.jpg
Romkeslaan 30-150 8933AB tulp DE TULP
INHEID YN FERSKAAT
Romkeslaan30.jpg
S
Schapendijkje 8-10
Noorderbegraafplaats
(oude ingang)
8915AB brandende kaars (leven)
uitgedoofde kaars (dood)
Schapendijkje08.jpg Schapendijkje10.jpg
Schoenmakersperk 1 8911EG beeldengroep ANTHONIJ GASTHUIS ..... 1696
DE OUDEN TOT NUT
DE ZWAKKEN TOT STUT
1696 Perkswaltje01.jpg
Schoenmakersperk 2-2a
zijgevel A.S.Levissonstraat
8911EM wolkam 17e Schoenmakersperk02.jpg
Schrans 2 8932NE windvaan MANNICH KEAR S E W N 1997 Schrans02.jpg
Schrans 27 8932NA REHOBOTH Schrans27.jpg
Sint Jacobsstraat 1 8911HR kan 1683 1683? SintJacobstr01.jpg

Sint Jacobsstraat 4 8911HT wondenmannetje CORPUS MULTIFARIUM VULNERUM
(het lichaam op vele wijzen gewond)
17e SintJacobstr04.jpg
Sint Jacobsstraat 13 8911HR drukkerij, boeken ANNO 1635 1706 SintJacobstr13L.jpg SintJacobstr13R.jpg
Sint Jacobsstraat 13 8911HR alliantiewapen 1706 1706 SintJacobstr13M.jpg
Sint Jacobsstraat 22
interieur
8911HV rijksappel DE NYT BAART STRYT 17e SintJacobstr22.jpg
Sint Jacobsstraat 31 8911HS os IN DE BLAWE OS 1612 1612 SintJacobsstr31.jpg
Slotmakersstraat 11 8911GM luitspeler AD MXM
DE SPEELMAN
S L
1990 Slotmakersstr11.jpg
Slotmakersstraat 18-20 8911GM hebreeuwse tekst tekst betekent ongeveer: 'gemeenschap leeuwarden -
gebouwd 1771-1781 - heil u israel
18d Slotmakersstr18-20.jpg
Stationsplein 2
stationshal
8911AC wapens leeuwarden, friesland 17e Stationsplein02L.jpg Stationsplein02F.jpg
T
Taco van der Veenplein 1-92 8923EM visser met karper EE - BURG
DE FISKER
2006 TacovdVeenplein001.jpg
Taco van der Veenplein 101-209 8923EN sloep EE - BURG
DE SKOU
2006 TacovdVeenplein101.jpg
Turfmarkt 9a 8911KS wapen friesland 1571 .... Turfmarkt09a.jpg
Turfmarkt 11
v/h Fries Museum
8911KS wapens friesland 1621 Turfmarkt11-093.jpg Turfmarkt11-094.jpg
Turfmarkt 11
v/h Fries Museum
8911KS leeuw met wapens van leeuwarden, bolsward, franeker, sneek, dokkum, harlingen, stavoren, sloten, workum ijlst, hindeloopen DE STEDEN Turfmarkt11-096.jpg
Turfmarkt 11
v/h Fries Museum
8911KS wapen zevenwolden ZEVENWOLDEN Turfmarkt11-097.jpg
Turfmarkt 11
v/h Fries Museum
8911KS wapen oostergoe
wapen westergoe
OOSTERGOE
WESTERGOE
Turfmarkt11-098.jpg Turfmarkt11-099.jpg
v/h Turfmarkt 11
collectie Fries Museum
8911KS schip DIT IS INDE SMACK ANNO MCCCCCCXIII 1613 foto
welkom
v/h Turfmarkt 11
collectie Fries Museum
8911KS donjon OP HAENENBURCH 1643 1643 foto
welkom
v/h Turfmarkt 11
collectie Fries Museum
8911KS kop wild zwijn 1659 1659 foto
welkom
v/h Turfmarkt 11
collectie Fries Museum
8911KS moor met tabaksbladen DE IONGE MOOR 1758 foto
welkom
Turfmarkt 20 8911KT wapen friesland 17e Turfmarkt20.jpg
Tweebaksmarkt 23
v/m PTT telefoongebouw
8911KW twee figuren die de wereld omspannen
reeks reliŽfs (zie detailpagina)
1957  Tweebaksmarkt23e.jpg
Tweebaksmarkt 28 8911KX ornament apotheek C SONNEGA
op de medaillons: AISOU LAPIUS & HYG IEA
1895 Tweebaksmarkt28.jpg Tweebaksmarkt28t.jpg
Tweebaksmarkt 47-49 8911KW wapen haersma - scheltinga ANNO 1641 1641 Tweebaksmarkt47.jpg
Tweebaksmarkt 48 8911KX wapen utrecht
wapen leeuwarden
Tweebaksmarkt48L.jpg Tweebaksmarkt48R.jpg
Tweebaksmarkt 52
Provinciehuis
8911KZ wapen friesland Tweebaksmarkt52.jpg
V
Voorstreek 5 8911JH blind wapen ANNO 1665 1665 Voorstreek05.jpg
Voorstreek 9 8911JH ridder DE YSER MAN 17B Voorstreek09.jpg
Voorstreek 57 8911JK wapen friesland - salverda? foto
welkom
Voorstreek 62a-g 8911JS 32 wapens kwartierstaten camminga 17e Voorstreek62.jpg
Vredeman de Vriesstraat 24 8921BT wapens friesland, nederland, leeuwarden VredemanDeVriesstr24.jpg
W
Waeze 30
hk Ayttasteeg
8911CD wapen aytta en gulden vlies PLUS OULTRE Waeze30zijdeAyttasteeg.jpg
Weaze 40 8911LM pijporgel EN ORGO MUCHO - EN DIOS TODO
1743
in het orgel is veel, in God is alles
1743 Weaze40.jpg
Wilhelminaplein 1
paleis van justitie
8911BS wapen nederland Wilhelminaplein01.jpg
Wirdumerdijk 34
hoek Zaailand
8911CE wapen leeuwarden Wirdumerdijk34.jpg
Wynser Binnepaed 2
buurtschap Miedum
(hekpalen)
9082AZ koe
paard
WynserBinnepaed02L.jpg WynserBinnepaed02R.jpg
Z
Zaailand 72-74 8911BM zaaiende boer DE ZAEYER 1648 1893 1648 Zaailand074.jpg
Zaailand 112
hoek Wirdummerdijk
landbouwbeurs
8911BN burcht L 1880 Zaailand112.jpg
  naar gevelstenen elders

          Leo van der Laan: Verhalen in steen, gevelstenen in Leeuwarden, 1998
          catalogus van gevelstenen in Leeuwarden

          Beeldbank Leeuwarden   zoekwoord gevelstenen