laatst bijgewerkt 10-02-2020 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam H - O  Leeuwarden (Ljouwert)   (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

H
Harlingerstraatweg 1 8913AA bijenkorf 17B
Harlingerstraatweg 26
Sint Dominicuskerk, toren
8913CE wapen dominicanen
(ernstig verweerd)
LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE
(dankzeggen, toewijden, uitspreken)
1937
Heerestraat 2 8911LC wapen .... Heerestr02.jpg
Heerestraat 22 8911LC wapens nederland en friesland Heerestr22a.jpg Heerestr22b.jpg
Heliconweg 40a
(niet meer aanwezig)
8914AT ton INT GOLDE BOTER VAT 1603 1603
Helmersstraat 11 8914AD olielampje PELITA Helmersstr11.jpg
J
Jacobijnerkerkhof 7 8911EN wapen boshuisen ? 1652 2002
Jacobijnerkerkhof 1
Schoenmakersperk 2
natuurmuseum
8911EM wapen leeuwarden STADS WEESHUYS
Jacobijnerkerkhof 95
Grote Kerk
8911EN wapen leeuwarden
James Wattstraat 25 8912AS drie kronen 1770
DE 3 GOUDEN KROONEN
1770 JamesWattstr25.jpg
K
Keizersgracht 1 8911KR druiventros DIT IS DE KEISERS GRACHT GEGRAVEN 16 (74) 17B Keizersgracht01.jpg
Keizersgracht 9-11 8911KR kersenboom IN DE KARSEBOOM H B-I 17B Keizersgracht09.jpg
Kleine Hoogstraat 15
Skriuwershűs
8911HD portret LAMMERT POPMA
fries toneelspeler en regisseur (1892-1971)
1980 KleineHoogstr15.jpg
Klein Schavernek 14 8911BV trekschuit IAH 1762 AHS 1762 KleinSchavernek14.jpg

Koningsstraat 2a 8911KV griffioenen Koningsstr02a.jpg
Korfmakersstraat
zijgevel Heerestraat 22
8911LA schrijvende hand met pennenveer
pennenveer in inktpot
ANNO 169 ... 169.. KorfmakersstrL.jpg KorfmakersstrR.jpg
L
Ludinga 12
MultiFunctioneel centrum
8918GX tegelmaker DE TICHELAAR 21e Ludinga12.jpg (45229 bytes)
M
Minnemastraat 45-47 8911DZ hoofd T TURKSHOOFT 18B Minnemastr45-47.jpg
Molenstraat 36A
v/m MTS
8913BC zonnewijzer KORT EN ONHERROEPELYK IS DE TIJD 1935 Molenstr36A.jpg
Monnikemuurstraat 72 8911GC gasthuis RITSKE BOELEMA GASTHUIS
1623 1849
Monnikemuurstr072.jpg
Monnikemuurstraat 74-78 8911GC beurs GEVEN OM TE BEHOUDEN
SEPT 2004
2004
Monnikemuurstraat 107 8911GC kersenboom IN DE KARSEBOOM ANNO 1678 1678
Monnikemuurstraat 123 8911GC wapen leeuwarden 16.. 17e
Mr.P.J. Troelstraweg 102 8917CT golf
N
Nieuwe Oosterstraat 19 8911KM destilleervat ANNO 1647 1647 NieuweOosterstr19.jpg
Nieuwe Oosterstraat 30
Evangelisch Lutherse Kerk
8911KN DOOR DEN ZEGEN VAN GOD DE GUNST VANS LANDSVADERLIJKE OVERHEDEN EN DE CHRISTELIJKE MILDAADIGHEID VAN DE GEZAMENLIJKE INGEZEETENDE DEEZER STAD EN DE LEDEN DER EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE TE AMSTERDAM IS DIT HUIS GEBOUWD MDCCLXXIV 1774 NieuweOosterstr31.jpg
Nieuwestad 1
zijgevel Westerplantage
8911CG kaatser LKC
LEEUWARDER KAATS CLUB SONNENBORGH 1902 - 2002
AANGEBODEN DOOR DE LEEUWARDER COURANT 1752-2002
2002 Nieuwestad001k.jpg
Nieuwestad 1
zijgevel Westerplantage
8911CG wapen leeuwarden WAPE(n) VA(n) LEWARDE(n) 1567 1567 Nieuwestad001.jpg
Nieuwestad 8 8911CS zwaan IN DE SWARTE SWAEN 1675 Nieuwestad008.jpg
Nieuwestad 27
zijgevel Burmaniastraat
8911CH deels blindgekapt wapen 17e Nieuwestad027.jpg
Nieuwestad 60
Struivingspoortje
8911CW wapen popta 1696 1696 Nieuwestad060.jpg
Nieuwestad 61 8911CJ wapen .... Nieuwestad061.jpg
Nieuwestad 91
inpandig
8911CL wapen rinia - liauckama 1624 1624 Nieuwestad091int.jpg
Nieuwestad 91
achtergevel voorhuis
(uit Amsterdam)
8911CL korenbloemen CORNBLOM 17e Nieuwestad091ar.jpg
Nieuwestad 103 8911CM wijnvat, wijnranken Nieuwestad103.jpg
Nieuwestad 106 8911CX drie koeken of daelders 16B Nieuwestad106.jpg
Nieuwestad 121 8911CP beer
Nieuwestad 130 8911DA kruisen
hoofden
HYGIEA
AESCULAPIUS
Nieuwestad130L.jpg Nieuwestad130R.jpg
Nieuwestad 148
waaggebouw
8911DB wapen leeuwarden Nieuwestad148.jpg
Nieuweweg 1
achterzijde Blokhuissteeg
8911LK huisnaam MUNTE BUREN 1744 1744 Nieuweweg01az.jpg
Nieuweweg 3
v/m kantoor Friese Bank
8911LK uilen met boek DANT FIDEM BONIS
DIGNI FIDE BONORUM
zij geven vertrouwen aan de goeden - zij zijn het vertrouwen van de goeden waard (cicero)
1921 Nieuweweg3L.jpg Nieuweweg3R.jpg
Noorderplantage 5 8911DE molen GELYK DE MOOLEN DRAAIT GESWINT - SOO LOOPT ONSE TYD TEN ENDT - EEN DUISENT SEVEN HONDERT SES EIGEN EEN: HEEFT ISAKDURCKS HIER AANGELEIT DEN EERSTEN STEEN 1706 Noorderplantage05.jpg
Noordersingel 54 8917BB cherubijnen met
(alliantie)wapen
Noordersingel54.jpg
Noordvliet 255 8921GG beurtschip BEURTSCHIP 1895
LEEUWARDEN - ROTTERDAM EN SCHIEDAM
K.H. FEENSTRA EBEN HAEZER
1895 Noordvliet255.jpg
O
Oan 'e Ie 24
Snakkerburen
9083AH ketel en vaten IN DE STOOKERY 1737 1737 OanDeIe24.jpg (53911 bytes)
Olde Gallileeen 72 8922AG brood EIGEN BROOD BOVENAL 20e OldeGallileeen72.jpg
Oostergrachtswal 3 8911MA huisnaam AL TE NA 18B
Oosterkade 72 8911KJ nederlands wapen JE MAINTIENDRAI Oosterkade72.jpg
Oostersingel 2
(kopie?)
8921GA wildeman 17B Oostersingel02a.jpg
Oostersingel 2 8921GA trekschuit 1646 Oostersingel02b.jpg
Oostersingel 8 8921GA KOOPHANDEL foto
welkom
Oranje Nassaupark 5
zijgevel
8933BR IDUNA foto
welkom
Ossekop 3 8911LE man met stier T E ANNO BROER HAMKES 161... PL 1615? Ossekop3.jpg (47414 bytes)
  naar straatnaam P - Z