laatst bijgewerkt 12-12-2020 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam A - G   Leeuwarden (Ljouwert)    (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Achter de Hoven 120 8933CR wapens vegelin - claerbergen JOURE
CUNO FEGELI 1300 FRIBOURG
1872 AchterDeHoven120a.jpg AchterDeHoven120b.jpg
Achter de Hoven 309-311 8933CP spaarvarken BOUWKAS NOORD NEDERLANDSE GEMEENTEN / EEN EIGEN HUIS / 10000STE WONING / 13 OCTOBER 1950 1950 AchterdeHoven309.jpg
Amelandstraat 12 8911KA kuiper naast vuurkorf ANNO 1686 1686 Amelandstr12.jpg
Archipelweg 47-95 8921KG indisch huis IN YNDYSK LANGHÛS 1997 Archipelweg47.jpg
Arendsstraat 22-30 8911BG dubbelkoppige arend IN DE SVARTE AERNDT 17e Arendsstr22.jpg
Ayttadijk
zie Swichum
9087CD wapen aytta Ao 1572 1572
B
Bagijnestraat 52 8911DS wapen nauta - buma ANNO 1725 1725 Bagijnestr52.jpg
Bagijnestraat 63
zijgevel
8911DN kerk KERC 1653 Bagijnestr63.jpg
Beursplein 2 8911BE boterton DE BOTERTON 1662 1662 Beursplein2.jpg

Blokhuisplein 18 8911LJ leihamer IN DE LEYHAMER 17A Blokhuisplein18.jpg
Bollemanssteeg 64 8911DW stier VGL MNL BUL GR PHALLOS DE BOLLE 1992 1992 Bollemanssteeg64.jpg
Breedstraat 55 8911GH blindgekapt wapen 1925 18e? Breedstr55.jpg
Breedstraat 65 8911GH kaphamers, gekroonde troffel ANNO 1667 1667 Breedstr65.jpg
Buorren 99
zie Lekkum
9081AP klok SJOERDSMA STATE
HERBOUWD 1982
1667  
Bij de Put 3a 8911GE beurtschip 17B BijdePut03.jpg
Bij de Put 15 8911GE passer en haak BijdePut15.jpg
Bij de Put 36 8911GG blindgekapt wapen met kleermakersattributen ANNO 1687 1687 BijdePut36.jpg
Bij de Put 36
gevel Slotmakerstraat
8911GG wapen met adelaar Ao 1687 1687 BijdePut36Slotmstr.jpg
C
Ciprianussteeg 4
zijgevel Heerestraat
8911JG huismerk INDE HEERE STRAET   I A D 16 18 1618 Ciprianussteeg04.jpg
Coornhertstraat 1
zijgevel Bildtstraat
8913HJ otter
eekhoorn
Coornhertstr01L.jpg Coornhertstr01R.jpg
D
de Merodestraat 3
zijgevel kantoor meelfabriek
8937AA vrouwenfiguur LAAT ALLES EERLIJK EN MET ORDE GESCHIEDEN
1876 - 1951
1951 DeMerodestr3.jpg
Dirk Zeperweg 2
Zorgcentrum De Hofwijck
8911AZ tekst van fundatie 1758 DirkZeperweg2.jpg
Doelestraat 2-4 8911DX stedenwapens OTTEMA KINGMA STIFTING
FRYSKE AKADEMY
Doelestr2.jpg
Doelestraat 2-4
(verdwenen)
8911DX doodshoofd MORS OMNIA SOLVIT 17e
Droevendal 15
zijgevel
8911KK stucadoorshand DE NIJVERE HAND
BEDEKT VEEL SCHAND
MM
2000 Droevendal15.jpg
Druifstreek 53
zijgevel
8911LH hand met leihamer 17B Druifstreek53.jpg
E
Eebuurt 10 8911EV hoefijzer aan lint 18B Eebuurt10.jpg
Eebuurt 32 8911EV troffel 1-2-1903
eerste steen legging?
1903 Eebuurt32.jpg
Eebuurt 32
gevel Reijndersbuurt
8911EV houtkliever 1903
DEN HOVDT CLYVER
Eebuurt32zy.jpg
Eewal 43 8911GR handschrift notarissen IK HAKTE EEN ACTE IN STEEN 1991 Eewal43.jpg
Eewal 45 8911GR wapen leeuwarden Eewal45.jpg
Eewal 50 8911GT gekroonde hamer 18A Eewal50.jpg
Eewal 52 8911GT koopvaarder A F R 17A Eewal52.jpg
Eewal 58 8911GT sint jacobus D IONGE S IACOB 16B Eewal58.jpg
Eewal 78 8911GV leihamer DERCK.ALLES 1611 1611 Eewal78.jpg
Emmakade 59
v/m PEB gebouw
8921AG wapen friesland 1938 Emmakade59.jpg
Emmakade 96a 8933AW aalscholver 1919 Emmakade96a.jpg
G
Gouverneursplein 35 8911HH ooievaar IN DE OJEVAER 18A Gouverneursplein35.jpg
Groningerplein 4 8921NL gezin 1920 Groningerplein4.jpg
(Groningerstraatweg)
Hoeksterpoort 2
8921GC allegorische figuren GLB 19 49 1949 Groningerstrweg2.jpg
Grote Hoogstraat 14 8911HA os INDE FETTE OS ANNO 1664 1664 GroteHoogstr14.jpg
Grote Hoogstraat 35 8911GZ wapen .... I.V.PRUISEN ANNO 1653 1653 GroteHoogstr35.jpg
Grote Kerkstraat 10a
hoek Rochebrunesteeg
8911EC passer, winkelhaak M D 18e GroteKerkstr010a.jpg
Onderstaande vijf gevelstenen
zijn niet langer in het bezit van
het museum; ze zijn of worden
herplaatst elders in de stad
v/h Grote Kerkstraat 11
museum het Princessehof
8911DZ fundatie fedrick hillema kamers 17B
v/h Grote Kerkstraat 11
museum het Princessehof
8911DZ job? ST IOPS LYEN .... 1645 1645
v/h Grote Kerkstraat 11
museum het Princessehof
8911DZ rosmolen 18e GroteKerkstr011c.jpg
v/h Grote Kerkstraat 11
museum het Princessehof
8911DZ ton 17? GroteKerkstr011d.jpg
v/h Grote Kerkstraat 11
museum het Princessehof
8911DZ travalje of hoefstal 1744 1744 GroteKerkstr011b.jpg
Grote Kerkstraat 17 8911DZ wapen friesland
wapen nassau
FRISIA
1679 GroteKerkstr017.jpg
Grote Kerkstraat 29 8911DZ wapen unia van blija 1600 1600 GroteKerkstr029.jpg
Grote Kerkstraat 36-112
Holdinga Stins
8911EG holdingastins HOLDINGA STINS
1.TIMOTH 6.7 MUNT
VITAULIUM DE HOFWIJCK
1992
Grote Kerkstraat 37
zijmuur
8911DZ klok 1695 1695 GroteKerkstr037.jpg
Grote Kerkstraat 39
Sint Anthony gasthuis
8911EA klok GroteKerkstr039.jpg
Grote Kerkstraat 43 8911EA torenstins met wapen leeuwarden AED LEVWERD
1171 VERNIEUT 1762
1471, 1571?
1762
GroteKerkstr043.jpg

Grote Kerkstraat 69 8911EB wapen jerusalem HET WAPE(n) VAN IERUSALEM ANNO 1641 HERBOUDT Ao 1768 1641 GroteKerkstr069L.jpg GroteKerkstr069R.jpg
Grote Kerkstraat 222 8911EG open (bijbel)boek VENEZ MONTONS A LA MONTAGNE DE L ETERNEL A LA MAISON DU DIEU DE JACOB
ESAIE II:III
18e GroteKerkstr222.jpg
Grote Kerkstraat 230 8911EG gekroonde schaar I F 18e GroteKerkstr230.jpg
Gymnasiumstraat 36
Chr.Gymnasium Beyers Naudé
8932GW zestien tableau's voorstellingen STRYD, PLANTKUNDE
SCHEIKUNDE, AARDRIJKSKUNDE
Gymnasiumstr36a.jpg Gymnasiumstr36b.jpg
Gymnasiumstraat 36
Chr.Gymnasium Beyers Naudé
8932GW zestien tableau's voorstellingen WYSHEID, WILSKRACHT, GELOOF
DE SCHRIFT, GEEST
Gymnasiumstr36c.jpg Gymnasiumstr36d.jpg
Gymnasiumstraat 36
Chr.Gymnasium Beyers Naudé
8932GW zestien tableau's voorstellingen GEBED, ARBEID, STUDIE
HISTORIE, WISKUNDE
Gymnasiumstr36e.jpg Gymnasiumstr36f.jpg
Gymnasiumstraat 36
Chr.Gymnasium Beyers Naudé
8932GW zestien tableau's voorstellingen NATUURKUNDE, VERHELDERING Gymnasiumstr36g.jpg
  naar straatnaam H - O

          foto's: Mart Hagenbeek, Herman Souer, Gerard Ariëns. Marjan van Dijk en Richard Koopal