laatst bijgewerkt 06-07-2022 inventarisatie van gevelstenen
 Kampen    (Overijssel)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

O
Oudestraat 4 8261CP zevenster 18e Oudestr004.jpg

Oudestraat 82 8261CT indiaan (geen grotere foto beschikbaar)
Oudestraat 99
in winkel, maar
sinds 2010 verdwenen
8261CJ drie rozen 1602 1602 Oudestr099.jpg
Oudestraat 115
gootlijst
8261CJ SCHILDT VAN FRANCKRYCK
1737
1737
Oudestraat 119
olde vleyshuys
8261CK wapen kampen GHELOEFT IN GOTT ENDE BETROWT
HOLT WELL SYN GHEBOTT
GHEEN STERCKER HUYS MEN EN BOWT
VOLTOOID ANNO 1939
1557 Oudestr119.jpg
Oudestraat 133
oud stadhuis, nu Stedelijk Museum; uithangbord
8261CK wapen kampen STADHUIS Oudestr133u.jpg
Oudestraat 133
v/m stadhuis
8261CK wapen kampen Oudestr133.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK sater ? Oudestr133_SM01.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK GTH ANNO 1630 1630 Oudestr133_SM02.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK aanbidding der herders
kopie of herplaatst origineel in Buiten Nieuwstraat 62
Oudestr133_SM03.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK brandketel R DE .... T VAN MY ....
YS WN BESIET ....
Oudestr133_SM04.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK mand ? ANO 1613 1613 Oudestr133_SM05.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK klaverblad IN DE GOLDE JKAVER 1765 1765 Oudestr133_SM06.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK haan ANNO 1682 1682 Oudestr133_SM07.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK man ? Oudestr133_SM08.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK ??
uit het pesthuis
Oudestr133_SM09.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK kruis WTERWYC - VENE 16e Oudestr133_SM10.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK kruis
wapens vene - lynde
VENE - LYNDE 16e Oudestr133_SM11.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK vogels op rad Oudestr133_SM12.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK KENT UW SELVEN
Ao DNI 1586
1586 Oudestr133_SM13.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK kruisdraging
grote verwantschap met Vloeddijk 1
Oudestr133_SM14.jpg
Oudestraat 133
collectie Stedelijk Museum
8261CK gekroonde troffel
tekst op achterzijde
ALS GODT BEHAGT - BETER BENYT ALS
15 BECLACHT   88   - WOLTER IANSE
1588 Oudestr133_SM15.jpg Oudestr133_SM15ar.jpg
Oudestraat 146
de Nieuwe toren
8261CZ wapen kampen 17e Oudestr146.jpg
Oudestraat 146
az de Nieuwe toren
8261CZ wapen kampen MDCCXIV 1714 Oudestr146ar.jpg
Oudestraat 158
Schepentoren
8261CZ wapens .... Oudestr158.jpg
Oudestraat 216
v/m Generaal van Heutzkazerne
8261CA leeuw
buste van heutz ?
HULDE VAN KAMPEN BURGERIJ
1850 1900
tekst ....
Oudestr216.jpg Oudestr216h.jpg
Oudestraat 248 8261CB rijksappels ANNO 1686 1686 Oudestr248.jpg
S
Schapensteeg
zie Burgwal 121
8261EV zalm
T
Torenstraat .. 8261BT tap, bar 20e Torenstr.jpg
V
Vloeddijk 1 8261GA kruisdraging HERBOUWD 1793 1793 Vloeddijk01.jpg
Vloeddijk 39
oud weeshuis
8261GC weeskinderen I.C.D MY HEEFT DE WET ALHIER GESET
DAT EER EN DEVGT IN IONGE IEVGT
DOOR ARBEID VROET EN VROOM GEMOET
WERT INGEPLANT TOT GOEDEN STANT
Ao 1627
1627 Vloeddijk39w.jpg
Vloeddijk 39
oud weeshuis
8261GC (renovatiesteen) DIT OVER OUD GESTIGT EEN HERBERG VOOR DE WEESEN WIERD MET EEN ZWAARE VAL GEDREYGD VRY BINNENKORT OF WAS MISSCHIEN NU AL TEN GRONDE NEER GESTORT TEN WAAR OPZIENDREN VLYT EN VAADREN ZORG GEPREEZEN HIER IN GANSCH TYDIG HAD DOOR KONST EN KRAGT VOORZ(ien) MEN ZAL DEEZ TROUHEID IN GEHUIGEN BEST BEWAAREN DOORT TYDMERK DAT MEN SCHREF WAS ZEVENHONDERT IA(ar) EN DUIZEND BOVEN HET GETAL VAN NEGENTIEN ZYNDE DOEN TERTYD PROVISOOREN DE HEEREN BORGem IOHAN VAN DER WENDE EN IOANNES TOLLIUS EN BUYTEN VADEREN ROELOF EGBERTZEN STORM EN ALBERT DE HAAN ALS REGEERENDE 1719 Vloeddijk39ov.jpg Vloeddijk39t.jpg
Vloeddijk 40
v/m telefoonkantoor
8261GC vrouw tussen geluidsgolven 1955 Vloeddijk40.jpg
Voorstraat 16 8261HS aambeeld, sleutel, hoefijzer 1768 1768 Voorstr016.jpg
Voorstraat 24 8261HS nederlandse leeuw JE MAINTIENDRAI Voorstr024.jpg
Voorstraat 91
gevelbord; verdwenen
8261HR kasteel CAFE VREDEBURG 18e Voorstr091.jpg
Voorstraat 104
gevelteken
8261HV ton TABAK SNUIF SIGAREN Voorstr104.jpg
Voorstraat 1162 8261HV eikenboom HERBOUWD 1874 18A Voorstr116e.jpg
IJ
IJsselkade 1
Koornmarktspoort
8261AB wapen kampen Ysselkade01L.jpg Ysselkade01R.jpg
IJsselkade 86 8261AJ wapen kampen KEISER CAMPEN
VRYE HANZE STADT
Ysselkade86.jpg
IJsselkade keermuur 8261AJ logo waterschap GROOT SALLAND WATERSCHAP
STADSMUUR ONDERDEEL VAN DE WATERKERING
KAMPEN, 3 NOVEMBER 2001
2001 YsselkadeMa.jpg
IJsselkade keermuur 8261AJ wapen kampen GEMEENTE KAMPEN
OUDE BUITENHAVEN IN FUNCTIE HERSTELD
KAMPEN, 3 NOVEMBER 2001
2001 YsselkadeMb.jpg
  kies een straatnaam
in de bovenbalk

          alle monumenten te Kampen en kies: Gevelstenen