laatst bijgewerkt 12-12-2020 inventarisatie van gevelstenen
 Idaard (Idaerd)  gem.Leeuwarden  (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

B
Buorren 6
NH-kerk
9007SC wapen van scheltinga SUMMA REUM RELIGIO CORNELIS ARENT A SCHELTINGA QUATRO AETATIS ANNO PRIMUM AD EXTRUENDOS HUJUS TEMPLI MUROS LAPIDEM POSUIT IV JULII DIE. ANNI MDCCLXXIV 1774 Buorren06.jpg
M
Master Wybrensdyk 1
buurtschap Aegum (Eagum)
toren
9006XH wapen van scheltinga DE JONGE HEER CORNELIS VAN SCHELTINGA HEEFT TOT OPBOUW DER MUUREN VAN DEESE KERK DEN EERSTE STEEN GELEGT INíT SEVENDE JAAR ZIJNS LEEFTIJD 1777 1777 MasterWybrensdyk01.jpg

          foto's: Richard Koopal