laatst bijgewerkt 28-08-2023 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam N - R  Haarlem   (Noord-Holland)

naar vorige pagina
adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

N
Narcisplantsoen 22? 2015AJ villa VILLA DE OLIFANT 2018 Narcisplantsoen22.jpg
Nassaulaan 16 2011PC toren ROOTEN WITSENBVRCH 1612 Nassaulaan16.jpg
Nieuwegracht  2 2011NE wapen noblet NOBLET NieuweGracht02.jpg
Nieuwe Groenmarkt 16
Paterskerk
2011TW NieuweGroenmarkt16.jpg
Nieuwe Kerksplein 36
Nieuwe kerk
2011ZT wapen haarlem 1613 1613 NieuweKerksplein36.jpg
Nieuw Heiligland 1
gevelbeeld
2011EM sint servaas NieuwHeiligland01.jpg
Nieuw Heiligland 5 2011EM bel NieuwHeiligland05.jpg
Nobelstraat 19
hoek Zijlstraat
2011TX posthoorn DIRECTEUR Nobelstr29a.jpg Nobelstr29b.jpg
O
Obistraat 54 2022CJ zeilschip DE LIEFDE Obistr54.jpg 
Olycanstraat 9-11 2013PJ kat voor huis Olycanstr09-11.jpg
Omvalspoort 1 2011EK het anker bij de kat Omvalspoort001.jpg
Omvalspoort 5 2011EK haan Omvalspoort005.jpg
Oranjeplein 1 2012LN sinaasappelboom DÓRANJEBOOM ANNO 1908 1908 Oranjeplein01.jpg
Oude Groenmarkt 2
gevel Warmoesstraat
2011HL mand DE SPIJKERMAND ANNO 1695 1695 OudeGroenmarkt002.jpg
Oude Groenmarkt 6 2011HL kat 1591 1591 OudeGroenmarkt006.jpg
P
Papentorenvest 1a
molen De Adriaan
2011AV portret 80 HENK VIJN 2104 2014 Papentorenvest01a.jpg
Papentorenvest 2 2011AV huis JEUGDZORG BOUWT 2007 JS 2007 Papentorenvest02.jpg
P.C.Hooftstraat 114
tandartspraktijk
2026XS kies PCHooftstr114.jpg
R
Raaks
hoek Zijlvest
2011VA de schepping
(zie INFO, pag 5)
20e Raakspoort-Zijlvest.jpg
Raaks
hoek Zijlvest
2011VA bekijk van rechts naar links
dag 1: hemel en aarde
20e Raakspoort_dag1HemelAarde.jpg
Raaks
hoek Zijlvest
2011VA dag 2: licht en duisternis
dag 3: zee en land
20e Raakspoort_dag2LichtDuister.jpg Raakspoort_dag3ZeeLaand.jpg
Raaks
hoek Zijlvest
2011VA dag 4: zon, maan en sterren
dag 5: vogels en vissen
20e Raakspoort_dag4ZonMaan.jpg Raakspoort_dag5VogelsVissen.jpg
Raaks
hoek Zijlvest
2011VA dag 6: man en vrouw
dag 7: rust
20e Raakspoort_dag6ManVrouw.jpg Raakspoort_dag7Rust.jpg
Raaks 1
v/m garagebedrijf
2011VA gebrilde coureur Raaks01.jpg
Raaks v/h 2
hoek Zijlvest 39
2011VA stoomschip in volle zee 20e Raaks02.jpg
Raaks 7
v/m postkantoor zie ook
Ged.Oude Gracht 2
2011VA rijkswapen JE MAINTIENDRAI 1922 Raaks07.jpg
Raamsingel 12 2012DS bloemen Raamsingel12.jpg
Raamsingel 42 2012DV wapensteen met kruis en vier sterren 1906 Raamsingel42.jpg
Raamsingel 44 2012DV twee wapenstenen SAXA.LOQVVNTUR (= de stenen spreken)
AMOR.VINCIT.OMNIA (= liefde overwint alles)
1896 Raamsingel44.jpg
Ravelingsteeg 14 2011EL oude man en vrouw VERWERSHOFJE 1593 - 1935 1935 Ravelingsteeg14.jpg
Remiseplantsoen 2014JK bus en tram REMISE
PLANTSOEN
2017 Remiseplantsoen.jpg
Ridderstraat 22
sinds 2017 is serie weer compleet,
zie INFO-link
2011RS vrouw
(de liefde)
D'LIEFDE 17A Ridderstr22L.jpg
Ridderstraat 22 2011RS vrouwen
(het geloof en de hoop)
17A Ridderstr22G.jpg Ridderstr22H.jpg
Riviervismarkt 13 2011HJ vissekop
vis
Riviervismarkt13viskop.jpg Riviervismarkt13vis.jpg
Rollandstraat 83-85 2013SN 2 duiven Rollandstr83-85.jpg
Romolenstraat
hoek A.L.Dyserinckstraat
2032RX molen VAN ENGELEN
DE ROMOLEN
2011 Romolenstr-ALDyserinckstr.jpg
Roosveldstraat 48 2013CD schrijfveer en
soldeerbout??
P E 200x Roosveldstr48.jpg
Rozenhagenstraat 16-18 2021CJ allegorische voorstelling WINTER Rozenhagenstr18_Winter.jpg
Rozenhagenstraat 28 2021CJ allegorische voorstelling HERFST Rozenhagenstr28_Herfst.jpg
Rozenhagenstraat 36 2021CJ allegorische voorstelling ZOMER Rozenhagenstr36_Zomer.jpg
Rozenhagenstraat 46-48 2021CJ allegorische voorstelling LENTE Rozenhagenstr46_Lente.jpg
Rijksstraatweg 24
v/m raadhuis Schoten
2022DA wapen vroegere gemeente schoten ANNO 1907 1907 Rijkstraatweg24.jpg
      naar gevelstenen elders verder naar
straatnaam S