laatst bijgewerkt 03-01-2021 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam K  Haarlem     (Noord-Holland)

naar vorige pagina
adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

K
Kelderwindkade 23 2031WJ pinguïn 2015
'T GELE OOG
2015 Kelderwindkade23.jpg
Kinderhuissingel 82
zijgevel
2013AV zonnewijzer ORIMUR MORIMUR
(=wij worden geboren, wij sterven)
1938 Kinderhuissingel82.jpg
Kinderhuisvest 17
poortje Infirmerie
zie Magdalenahof
2011NN wapen haarlem VICIT VIM VIRTVS Kinderhuisvest17.jpg
Kinderhuisvest 49 2011NR oude zijlpoort Kinderhuisvest49-klein.jpg
Kleine Houtstraat 37 2011DE pelikaan TROV MOET BLYCKE ANNO 1609 1609 KleineHoutstr037.jpg
Kleine Houtstraat 70
binnentuin
2011DR boom (prieel-iep)
gestileerde bloem
KleineHoutstr070L.jpg KleineHoutstr070R.jpg
Kleine Houtstraat 80 2011DR varkens VARKENSLACHTERIJ M.G. BRUHL KleineHoutstr080L.jpg KleineHoutstr080R.jpg
Kleine Houtstraat 96-98 Gasthuispoortje 2011DR wapen elisabeth van thüringen 17A KleineHoutstr096.jpg
Kleine Houtstraat 116 2011DS wapen elisabeth van thüringen 17A KleineHoutstr116.jpg
Kleine Houtstraat 116
achterzijde
2011DS wapen haarlem KleineHoutstr116ar.jpg
Kleine Houtweg 18 2012CH rijkswapen JE MAINTIENDRAI   1983 1983 KleineHoutweg018.jpg
Kleine Houtweg 61 2012CC huisnaam 'T HOEKJE   1929 1929 KleineHoutweg061.jpg
Kleine Houtweg 135 2012CG huisnaam T HOFKEN VAN WILHELM VAN HEYTHVYSEN 1651 1651 KleineHoutweg135.jpg KleineHoutweg135z.jpg
Klein Heiligland 1a 2011EB wolf met lam
(voor en na restauratie in 2016)
D JONGE WOLF 17B KleinHeiligland01a.jpg KleinHeiligland01ar.jpg
Klein Heiligland
gevelmuur
2011EE wapen holland 15 71 1571 KleinHeiligland-muur-a.jpg
Klein Heiligland
gevelmuur
2011EE twee gekroonde klaverbladen KleinHeiligland-muur-e.jpg

 

Klein Heiligland
gevelmuur
2011EE fortuna
afkomstig van molen 'het fortuyn' die tussen 1698 en 1906 aan het spaarne stond
ANNO 1698
HET NIEU FORTUYN DAT IS MYN NAEM - DOOR GODES SEEGEN BEN ICK BEQUAEM - OM (...) ALHIER TE MAALEN - TOT DIENST VOOR BURGERS OM HIER TE HAALEN
1698 KleinHeiligland-muur-f.jpg KleinHeiligland-muur-g.jpg
Klein Heiligland
gevelmuur
2011EE wijnpers IN DE WYN PAERS   ANNO 1645 1645 KleinHeiligland-muur-h.jpg
Klein Heiligland
gevelmuur
2011EE de roggenstekers van weert KleinHeiligland-muur-k.jpg
Klein Heiligland 88 2011EJ paardenhoofd
(voor en na restauratie in 2016)
KleinHeiligland88.jpg KleinHeiligland88r.jpg
Kleverparkweg 78rd 2023CH wapen amsterdam ca 1910 Kleverparkweg78rd.jpg
Kleverparkweg 79 2023CC esculaap Kleverparkweg79.jpg
Kleverparkweg 80zw en 80rd 2023CH wapen haarlem
wapen bloemendaal
ca 1910 Kleverparkweg80.jpg Kleverparkweg80rd.jpg
Klokhuisplein 1-3 2011HK hooiwagen
voor en na restauratie
Klokhuisplein01.jpg Klokhuisplein03.jpg
Klokhuisplein 9 2011HK wapen enschede NE TROP HAVT   NE TROP BAS
TER GELEGENHEID VAN HET 250 JARIGE BESTAAN VAN ENSCHEDE IS TOT EEN GEDACHTENIS DEZE STEEN GEPLAATST
HIJ IS GEGEVEN DOOR ALLEN DIE HIER BINNEN WERKEN TEZAMEN MET DE GEPENSIONNEERDEN
21 JUNI 1953
1953 Klokhuisplein09.jpg
Kloppersingel 5 2021CR huisnaam ROZENHAGEN
1923
1923 Kloppersingel05.jpg
Koninginneweg 99
zijgevel
2012GM allegorie toneel 'T KLEINE WERELD TONEEL Koninginneweg099.jpg
Koningstraat 37 2011TC bakker H.BRAKENHOFF
Mr.BROODBAKKER
1900 Koningstr37.jpg
Koorstraat 3 2012GE egyptische godin bastet Koorstr03.jpg
Korte Annastraat 10 2011ZM zanggroep ZINGEN MET LENY VAN SCHAIK 21e KorteAnnastr10.jpg
Korte Begijnestraat 12 2011HC phoenix FENIKS 1938 1938 KorteBegijnestr12.jpg

 

Korte Begijnestraat 12
achterzijde
2011HC "spinnekop"
drukkersmerk Joh.Enschedé
21e KorteBegijnestr12ar.jpg
Korte Begijnestraat 17 2011HC druiventros KorteBegijnestr17.jpg
Korte Begijnestraat 18-36
Johannes Enschede Hof
2011HC "spinnekop"
drukkersmerk Joh.Enschedé
KorteBegijnestr18-36.jpg
Korte Lakenstraat 16 2011ZD beurtvaartschip HAAG 5 KorteLakenstr16.jpg
Korte Margarethastraat 6 2011PK moeder met kind KorteMagarethastr06.jpg
Korte Spaarne 9a 2011AJ steur KorteSpaarne09.jpg
Korte Spaarne 19 2011AJ wapens voorschoten - haarlem @ 2007 2007 KorteSpaarne19.jpg
Korte Spaarne 31
zijgevel
2011AJ olifant 15e KorteSpaarne31z.jpg
Korte Veerstraat 1 2011CL schaapscheren
spinnen en weven
KorteVeerstr01a.jpg KorteVeerstr01b.jpg
Korte Veerstraat 1
hoek Lange Veerstraat
2011CL industria,
godin van de nijverheid
neptunus,
god van de handel
KorteVeerstr01c.jpg KorteVeerstr01d.jpg
Koudenhorn 64
Teylershofje
2011JE wapen teyler Koudehorn64a.jpg
Koudenhorn 64
Teylershofje
2011JE zonnewijzer
ornament
Koudehorn64b.jpg Koudehorn64c.jpg

Kromme Elleboogsteeg 92 2011TS kat KrommeElleboogsteeg92.jpg
Kruisstraat 24-26 2011PX retort, vijzel Kruisstr24a.jpg Kruisstr24b.jpg
Kruisstraat 24-26 2011PX esculaap, zandloper Kruisstr24c Kruisstr24d.jpg
Kruisstraat 24-26 2011PX zwoegende paarden BEGHINNEN CAN ICK
VOLHERDEN WILL ICK
20e Kruisstr26.jpg
Kruisstraat 44
hofje van Oorschot
2011PZ wapen oorschot WOUTERUS VAN OORSCHOT LAAT HIER ZYN LIEFDE BLYKEN
DEN ARMEN TOT EEN TROOST EN VOORBEELD AAN DE RYKEN
OVERLEEDEN DEN 19 MAART Ao 1768
18e Kruisstr44.jpg
Kruisstraat 49 2011PW huisnaam IN DEN MOSCOVITER 17A Kruisstr49.jpg
      naar gevelstenen elders verder naar
straatnaam L - M