laatst bijgewerkt 17-09-2023 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam H - J  Haarlem     (Noord-Holland)

naar vorige pagina
adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

H
Hagestraat 10 2011CV st jacobspad 1995 1955 Hagestr10b.jpg
Hagestraat 10 2011CV jacobsschelp 1599   1889 1599 Hagestr10j.jpg Hagestr10nw.jpg
Hagestraat 47 2011CT bakker AN 1611 1611 Hagestr47a.jpg Hagestr47ov.jpg
Hagestraat 47 2011CT deegtrapper 2008 Hagestr47b.jpg
Heinsiuslaan 2 2012PB wandelaar met hoge hoed, wandelstok en pijp Heinsiuslaan02.jpg
Hoofmanstraat 12b
buurthuis Het Zaeltje
2013DR naamsteen GEDENKSTEEN WONINGCOMPLEX ROSEHAGHE
1920   1922
1922 Hoofmanstr12b.jpg
Houtmarkt 5 2011AL scheepje
(na polychromeren in 2016)
1630 Houtmarkt05r.jpg
Houtmarkt 7 2011AL scheepje GODT BEWAERT HET SCHIP ca 1606 Houtmarkt07b.jpg
Houtmarkt 7 2011AL zakkendrager AN 1608 NO 1608 Houtmarkt07o.jpg
Houtmarkt 13 2011AL man in harnas
(voor en na restauratie in 2018)
IN DEN ISERMAN 1625 Houtmarkt13.jpg Houtmarkt13r.jpg
Houtmarkt 21 2011AL scheepje 2023 Houtmarkt21.jpg
Houtmarkt 51 2011AL drie dreghaken 17e Houtmarkt51.jpg
Houtplein 21
v/h Amsterdamse Rijtuigen Maatschappij
2012DD driespan paarden
(voor en na restauratie)
1911 Houtplein21.jpg Houtplein21a.jpg
Houtplein 32
v/m boekhandel/drukkerij
2012DH boekrol met logo boekwinkel en herdenktekst ELK ZIJN EIGEN BOEKERIJ
HIER WAS GEVESTIGD VAN 1932 TOT 1972 BOEKHANDEL W.F.VAN HALST ALWAAR DE FAMILIE GEDURENDE DE OORLOGSJAREN 1940-1945 HET VERZET ONDERSTEUNDE EN SCHUILPLAATS BOOD AAN HEN DIE DOOR DE BEZETTER VERVOLGD WERDEN
2011 Houtplein32.jpg
J
Jacob van Lenneplaan 1 2012PL elzeboom ALNETUM JacobVanLenneplaan01.jpg
Jacobijnestraat 3 2011TG vissen AL IS DIE SALM EEN SOETE VIS
DE HARING SPANT DIE KROON GEWIS
1662 Jacobijnestr03L.jpg Jacobijnestr03R.jpg
Jacobijnestraat 8 2011TH tabakspot TOEBACK 17e Jacobijnestr08.jpg
Jan Gijzenkade 247-249 2025MB sint mattheus
sint lucas
JanGijzenkade247-mattheus.jpg JanGijzenkade249-lucas.jpg
Jan Gijzenkade 251-255 2025MB sint marcus
sint maria magadalena
JanGijzenkade251-marcus.jpg magdalena.jpg
Jan Gijzenkade 257-259 2025MC sint catharina
sint elisabeth
catharina.jpg elisabeth.jpg
Jan Gijzenkade 261-263 2025MC sint theresia
sint aagt
JanGijzenkade261-theresa.jpg JanGijzenkade263-aagt.jpg
Jan Gijzenkade 265-267 2025MC sint margriet
sint clara
JanGijzenkade265-margriet.jpg JanGijzenkade267-clara.jpg
Jan Gijzenkade 269-271 2025MC sint anna
sint henricus
JanGijzenkade269-anna.jpg JanGijzenkade271-henricus.jpg
Jan Gijzenkade 273-275 2025MC sint bernardus
sint . . .
bernardus.jpg JanGijzenkade275-nn.jpg
Jan Gijzenkade 277-279 2025MC sint christoffel
sint laurentius
christoffel.jpg laurentius.jpg
Jan Gijzenkade 281-283 2025MC sint benedictus-labre
sint bonefatius
benedictus.jpg bonefatius.jpg
Jan Gijzenkade 285-287 2025MC sint blasius
sint joris
JanGijzenkade285-blasius.jpg JanGijzenkade287-joris.jpg
Jan Gijzenkade 289-291 2025MC sint maarten
sint pancras
JanGijzenkade289-maarten.jpg JanGijzenkade291-pancras.jpg
Jan Gijzenkade 293-295 2025MC sint johannes de doper
sint lodewijk
JanGijzenkade293-johannesDoper.jpg JanGijzenkade295-lodewijk.jpg
Jan Gijzenkade 297 2025MC sint vincentius vincentius.jpg
Jan Pietersz Coenlaan 33 2024AL moeder met kinderen JanPieterszCoenlaan33.jpg
Jansstraat 40
kerk
2011TH wapen haarlem VICIT VIM VIRTVS   ANNO 1623
DE KERCK DIE HIER STAAT OPGERICHT
IS TOT DEN DIENST VAN GOD GESTICHT
NV WORT DES HEEREN SVYVER WOORD
DAER IN VERKONDIGHD EN GEHOORD
1623 Jansstr40.jpg
Jansstraat 41 2011RT huis roodenburgh
(voor en na restauratie in 2018)
17A Jansstr41.jpg Jansstr41r.jpg
 

Jansstraat 54 2011RZ wapen assendelft INCARNATIE - OMDAT WII OVT ENDE BEHOEFTICH SCHENEN VERLATEN HEEFT HUGO VAN ASSENDELF HIER GESTICHT TONSER BATEN BARBERA VROVWEN GASTHVYS ANNO 1624 1624 Jansstr54a.jpg Jansstr54p.jpg
Jansstraat 54 2011RZ slaapzaal Jansstr54s.jpg
Jansstraat 61 2011RV mansportret 17A Jansstr61M.jpg
Jansstraat 61 2011RV wapens haarlem, amsterdam 17A Jansstr61L.jpg Jansstr61R.jpg
Jansstraat 63 2011RV vrouwenportret 17A Jansstr63_M.jpg
Jansstraat 63 2011RV wapens leiden, den haag 17A Jansstr63_L.jpg Jansstr63_R.jpg
Jansstraat 63a 2011RV portret? Jansstr63aM.jpg

Jansstraat 63a 2011RV leeuw in hollands tuin
familiewapen schatter
Jansstr63aL.jpg Jansstr63aR.jpg
Jansstraat 64 2011RW wijnvat DIT IS IN DE TOELAST ANNO 1609 1609 Jansstr64.jpg
Jansstraat 74 2011RW kroon GEBOUW ZANG EN VRIENDSCHAP
ANNO 1915
1915 Jansstr74.jpg
Jansweg 39
hofje van Staats
2011KL wapen staats STAATS 1609 Jansweg39M.jpg
Jansweg 39
hofje van Staats
2011KL jeugd en ouderdom? 1609 Jansweg39L.jpg Jansweg39R.jpg
Jan van Krimpenweg 19
hoek Palletstraat
2031CG boek, geflankeerd door lettergieters DE GIETERY IS INGERIGT OM VERSCHEIDENEN EEUWEN DUURZAAM TE ZYN
JOHANNES ENSCHEDÉ
AANGEBODEN DOOR ALLEN IN HET BEDRIJF WERKZAAM ZIJN
1743   9 MAART   1943
1943 JanVanKrimpenweg19.jpg
Johannes de Breukstraat 22-24 2021HB vogels op tak JohannesDeBreukstr22-24.jpg
Jos Cuypersstraat 16
hof van Berensteyn
2014XD wapen berensteyn HOF VAN BERENSTEYN 1681
1885
JosCuypersstr16c.jpg
Jos Cuypersstraat 16
hof van Berensteyn
2014XD wapen berensteyn BERE(N)STEYN 1681
1885
JosCuypersstr16-1.jpg JosCuypersstr30-3.jpg
Judith Leysterstraat 2023EH zie Gerrit van Heesstraat 2
Julianalaan 301 2015BN vissersscheepje op strand Julianalaan301.jpg
Julianalaan 307 2015BP twee zwemmende zwanen Julianalaan307.jpg
Julianalaan 309 2015BP twee pauwen Julianalaan309.jpg
Julianalaan 311 2015BP herdersjongen met fluit
(voor en na restauratie in 2021)
Julianalaan311.jpg Julianalaan311r.jpg
Julianalaan 313 2015BP twee herten onder boom Julianalaan313.jpg
Julianalaan 320 2015BR narrenkop NAR Julianalaan320.jpg
Julianastraat 1 2012ER duif MIRASOLE Julianastr01.jpg
Julianastraat 3 2012ER bloemfiguur Julianastr03.jpg
Julianastraat 5 2012ER wapensteen met o.a. kat Julianastr05.jpg
Justus van Maurikstraat 3 2032XT chinese jonk 2015 2015 JustusVanMaurikstr03.jpg
      naar gevelstenen elders verder naar straatnaam K