laatst bijgewerkt 08-01-2023 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam E- G  Haarlem     (Noord-Holland)

naar vorige pagina
adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

E
Eemstraat 19-21 2025RD sint franciscus
sint nicolaas
Eemstr19-franciscus.jpg Eemstr21-nicolaas.jpg
Eemstraat 23-25 2025RD sint antonius
sint benedictus
Eemstr23-antonius.jpg Eemstr25-benedictus.jpg
Eemstraat 27-29 2025RD sint augustinus
sint thomas v. aquino
Eemstr27-augustinus.jpg Eemstr29-thomas.jpg
Eemstraat 31-33 2025RD sint cunera
sint agnes
Eemstr31-cunera.jpg Eemstr33-agnes.jpg
Eemstraat 35 en 58 2025RD
2025RD
sint caecilia
sint petrus
Eemstr35-caecilia.jpg Eemstr58-petrus.jpg
Eemstraat 60-62 2025RE sint paulus
sint andries
Eemstr60-paulus.jpg Eemstr62-andries.jpg
Eemstraat 64-66 2025RE sint thomas
sint jacob
Eemstr64-thomas.jpg Eemstr66-jacob.jpg
Eemstraat 68-72 2025RE sint maria
sint joannes
Eemstr68-maria.jpg Eemstr72-joannes.jpg
1e Emmastraat 18 2012GG sint franciscus van assisi EersteEmmastr18.jpg
Eindenhoutstraat 7 2012MH zwarte tulpen ANNO 1909 1909 Eindenhoutstr07.jpg Eindenhoutstr07ov.jpg
Eksterlaan 97 2026XC de vos (wolf?) en de ekster Eksterlaan97.jpg
Emauslaan 6 2012PH touwwerk MoNe
1978                             2015
KRACHT DOOR VERBINDING
2015 Emauslaan06.jpg
Emauslaan 6
interieur
afk. uit Hagestraat 10
2012PH sint jacob in het leprozenhuis 1319 Emauslaan06int.jpg
F
Floraplein 25/zw 2011HM paardenhoofden Floraplein25B_a.jpg Floraplein25B_b.jpg
Frankestraat 27 2011HT lijnwaadpakkerij 1750 Frankestr27.jpg
Frederik Hendriklaan 3 2012SE bergeend TADORNA FrederikHendriklaan03.jpg
G
Gasthuisstraat 32 2011XP twee gekruiste musketten 1612 Gasthuisstr32.jpg
Gasthuisstraat 32
zij-ingang Doelenplein
2011XP twee gekruiste musketten 1615 Gasthuisstr32zij.jpg
Gasthuisvest 25 2011EV twee krukken met kroon 17e Gasthuisvest25.jpg
Gedempte Oude Gracht 2
v/m postkantoor, later
stadsdeelkantoor
2011GR postduif
logo gemeente haarlem
GedempteOudeGracht002.jpg
Gedempte Oude Gracht 45a-47 2011GL sprokkelaars SPAARBANK GedempteOudeGracht045.jpg
Gedempte Oude Gracht 76
(tuin)
2011GR sint pieter GedempteOudeGracht076.jpg
Gedempte Oude Gracht 106 2011GW (davids)ster 1638 GedempteOudeGracht106.jpg
Gedempte Oude Gracht 120 2011GW zaaier? 1955 1955 GedempteOudeGracht120.jpg
Gedempte Oude Gracht 121 2011GW de blaeuwe fonteyntgen 17e GedempteOudeGracht121.jpg
Gedempte Voldersracht 6
uit v/m gym- en schermzaal
2011WD schermmasker met gekruiste degens en ringen
Gedempte Voldersracht 20 2011WD danspaar GERRIT VAN DIJK 2009
Generaal Spoorlaan 44-46 2025NC musici met trompet en accordeon 1954 GenSpoorlaan44-46.jpg
Generaal Spoorlaan 48-50 2025NC echtpaar met kind 1954 GenSpoorlaan48-50.jpg
Generaal Spoorlaan 52-54 2025NC man en vrouw met bloemen 1954 GenSpoorlaan52-54.jpg
Gerrit van Heesstraat 2
gevel Judith Leysterstraat
2023EL judith leyster JUDITH LEYSTER 1609 1660 2021 GerritVanHeesstr02.jpg
Goudsmidsplein 1 2011HD kelk DIT.IS.DE.GOVT SMITS CAMER 1626 Goudsmidsplein01.jpg
Groot Heiligland 20 2011ER wapen schotland 17e GrootHeiligland20.jpg
Groot Heiligland 21 2011EN zon DE SON BEQVAAM YS MYNEN NAEM 17e GrootHeiligland21.jpg
Groot Heiligland 47 2011EP wapen haarlem
wapen thuringen
ANNO 1925 1925 GrootHeiligland47a.jpg

Groot Heiligland 47 2011EP genezing van zieken GrootHeiligland47b.jpg
Groot Heiligland 47-61
(poortje)
2011EP ziekenvervoer
(voor en na restauratie in 2017)
ST ELYSABETS GASTHVYS
1612
1612 GrootHeiligland61.jpg GrootHeiligland61r.jpg
Groot Heiligland 47-61
(poortje)
2011EP wapens haarlem en elisabeth van thuringen?
(na restauratie in 2017)
MDCCLXVII
GRAVAMEN CORPORALE   MEDICAMEN SPIRITUALE
1767 GrootHeiligland61w.jpg
Groot Heiligland 62
topgevel Frans Halsmuseum
2011ES wapen .... 1912 GrootHeiligland62.jpg
Groot Heiligland 62
Frans Halsmuseum, hal
afk.van Houtplein 13
2011ES allegorie beeldhouwkunst
beeldhouwer Gerrit van Heerstal
1735
Groot Heiligland 62
Frans Halsmuseum, hal
2011ES wapen bekestein FRANCISCUS A BEKESTEIN
THEODORICI F
FUNDI GEROTROPHII MAGNA PROPARTE
DONATO R ANNUIQUE EPUEI AD III OCTOBR FUNDATOR
1608
Groot Heiligland 62
Frans Halsmuseum, hal
2011ES (fortuna ANNO
fortuna 1608)
DE VERGULDE WAN
DOOR GOEDTS FOERTUYN EN V ARREBEYT SNEL SULT GHY V BROODT EETEN EN WINNEN SNEL
1608

Groot Heiligland 62
Frans Halsmuseum, hal
2011ES palmbomen DE TWE KLAPPES BOOMEN
Groot Heiligland 62
Frans Halsmuseum, hal
2011ES metselgereedschap METSSELAERS PROEF KAMER
1648   12-20?
1648
Groot Heiligland 62
Frans Halsmuseum
2011ES wapen beverwijk
Groot Heiligland 62
Frans Halsmuseum
2011ES wapen karel V
Grote Houtstraat 7 2011SB kop GroteHoutstr07.jpg
Grote Houtstraat 9
Guldenbergspoort
2011SB pauw GroteHoutstr09.jpg
Grote Houtstraat 57-59 2011SE handel,
nijverheid
HANDEL
NIJVERHEID
GroteHoutstr57.jpg GroteHoutstr59.jpg
Grote Houtstraat 93 2011SH wapen haarlem HAARLEM GroteHoutstr93.jpg
Grote Houtstraat 144 Y
Proveniershof
tot 1681 Sint Jorisdoelen
2011SW voetboog 1592 GroteHoutstr144Y.jpg
Grote Markt 1 2011RC witte bok GroteMarkt01.jpg
Grote Markt 2
stadhuis, grote vierschaar
2011RD wapen haarlem
justitia
VICIT VIM VIRTVS
ANNO 1633
1633 GroteMarkt02-a.jpg GroteMarkt02-b.jpg
Grote Markt 2
stadhuis, toegang Gravenzaal
2011RD nieuwe en oude wapen haarlem VICIT VIM VIRTUS
ANNO 1630
1630 GroteMarkt02-c.jpg GroteMarkt02-cr.jpg
Grote Markt 2
stadhuis, Kapittelhuis
2011RD bordesleeuwtje met wapen haarlem < 1740 GroteMarkt02-e.jpg
Grote Markt 2
binnenzijde Pandpoort
toegang burgerlijke stand
2011RD leven en dood
estafette van het leven
1940 GroteMarkt02-f.jpg GroteMarkt02-g.jpg
Grote Markt 11 2011RC herdenkingssteen
(kopie uit 2009)
BILDERDIJK HERDACHT IN 1885
DE KUNSTENAARSKRING
1756   1831
1885
Grote Markt 12 2011RD wapen aken (leeg) 17e GroteMarkt12.jpg
Grote Markt 13 2011RC wapen Haarlem en liggende leeuw GroteMarkt13.jpg
Grote Markt 14 2011RD boek IN DE BLYE DRUK GroteMarkt14.jpg
Grote Markt 18
vleeshal Marktzijde
2011RD wapen haarlem VICIT VIM VIRTVS
ANNO 1603
1603 GroteMarkt18m.jpg
Grote Markt 18
vleeshal Spekstr.zijde
2011RD ossen 1603 GroteMarkt18sL.jpg GroteMarkt18sR.jpg
Grote Markt 25 2011RC buste coster COSTERI AEDES TYPOGRAPHIAE NATALES
DE KAMER DE WIJNGAARDRANKEN 1851
1851 GroteMarkt25.jpg
      naar gevelstenen elders verder naar straatnaam H - J