laatst bijgewerkt 11-07-2022 inventarisatie van gevelstenen
 Franeker (Frjentsjer)  gem.Waadhoeke  (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Academiestraat 16 8801TV wapen franeker S.P.Q.F. Academiestr16.jpg
B
Breedeplaats 1
hoek Voorstraat
8801LZ weeskinderen DIAKENS WEESHUIS ANNO 1668
tekst: zie INFO
1668 Breedeplaats01.jpg
Breedeplaats 2
Martinikerk
8801LZ wapen franeker ANNO 1647 1647 Breedeplaats02.jpg
Brug 8801-- wapen friesland DOOR DE PROVINCIE FRIESLAND HERSTELD EN GEWIJZIGD 1893 1893 Brug-wFr.jpg
E
Eise Eisingastraat 3
Planetarium
8801KE ooievaar EiseEisingastraat03.jpg
Eise Eisingastraat 3
Planetarium
8801KE zonnewijzer ANNO EE 1806 1806 EiseEisingastraat03Z.jpg
Eise Eisingastraat 21 8801KG wapen franeker TELENGA'S DRUKKERIJ
UITGAVE FRANEKER COURANT
EiseEisingastr21.jpg EiseEisingastr21t.jpg
Eise Eisingastraat 28 8801KG korendrager
wapen franeker
ANNO 1634 1634 EiseEisingastr28k.jpg EiseEisingastr28w.jpg
F
Froonacker 22 8801KD wapen franeker Froonacker22w.jpg
Froonacker 22
origineel van Eisingastr.28
8801KD korendrager Froonacker22kd.jpg
G
Godsacker 15
diaconieweeshuis
8801LM weesjongen, weesmeisje tekst: zie INFO Godsacker15dw.jpg
Godsacker 15 8801LM johan-maurits te water Ao 1665 DEN 6 IAN:N:STYL WERT SIJN DOORLFÜRSTEL GEN IOHAN MAURITZ FÜRST TOT NASSOW HIER WONDERLIK UYT WATERSNOODT VERLOST Godsacker15jm.jpg
H
Heerengracht 65 8801MC wapen franeker S P Q F 1653 1653 Heerengracht65.jpg
Hofstraat 5 8801MA zeilschip 1685 1685 Hofstr05.jpg
N
Nieuwe Hof
Martinikerk
8801MB wapen franeker
Nieuwe Hof naast 10
Westervrouwengasthuis
8801MB wapen westerhuis-bogerda 1737 TITIA BOGERDA WEDW VAN DEN WEL ED. HEER GESTR DEN HEER SUFERIDUS VAN WESTERHUIS IN LEVEN REEKENMR S. GENERL. REEKEN KR EN OUD BURG: DER STEDE FRANEKER HEEFT BIJ UITERSTEN WILLE DIT VROUWEN HUIS DOEN STICHTEN DOOR DE ONDERSTAANDE DIACONEN :A:L: 1737 NieuweHof10.jpg
Nieuwe Hof naast 10, poortje
Westervrouwengasthuis
8801MB wapens andries salverda, gerrit lantinga, keimpe ringers en domincus woortman ANDRIES SALVERDA GERRIT LANTINGA KEIMPE RINGERS DOMINCUS WOORTMAN
HOE DIERBAAR ZIJT GIJ NIET O WEEUW EN MAACHD VERPLICHT
AEN HAAR DIE VOOR U HEEFT DIT HEERLIJK HUIS GESTICHT
NieuweHof10p.jpg
R
Raadhuisplein 1
raadhuis
8801KX overzicht
wapen friesland
1591 Raadhuisplein01a.jpg Raadhuisplein01b.jpg
Raadhuisplein 1
raadhuis
8801KX wapens saksen, nassau-dietz 1591 Raadhuisplein01c.jpg Raadhuisplein01d.jpg
Raadhuisplein 1
raadhuis
8801KX justitia
wapen franeker

FRANEKER
1591 Raadhuisplein01e.jpg Raadhuisplein01f.jpg
Raadhuisplein 3 8801KX wapen franeker ANNO 1760 1760 Raadhuisplein03.jpg
Raadhuisplein 10-12 8801KX eekhoorns 1950 1950 Raadhuisplein10.jpg
T
Tuinen 19 8801VW takkenkrans T H B
DIE LIJT EN SIET
DOET NIJT TE NIET
1692 Tuinen19.jpg
V
Voorstraat 6 8801LC fuik DE FOECKE Voorstr06.jpg
Voorstraat 10 8801LC alliantiewapen HEIN TAMMES IS OUD GEWEEST 3¼ JAER DO HEIDE EERSTE STEEN LAG
Ao 1737 20 ....
Voorstr10.jpg
Voorstraat 35-37
Museum Martena
8801LA wapen franeker
vijzel
I M ANNO 1662 1657
1662
Voorstr49d.jpg Voorstr49a.jpg
Voorstraat 35-37
Museum Martena
8801LA raaf
bijbelboek
IN DE RAVEN ANNO 1614
IN DE WAERHEID
1614
-
Voorstr49b.jpg Voorstr49c.jpg
Voorstraat 37
zijgevel Martenastins
8801LA wapen albrecht van saksen
met keten gulden vlies
ALBR DUX SAX GUB PHR 1498
= Albrechtus Dux Saxoniae Gubernator Phrisiae = Albrecht hertog van Saksen bestuurder van Friesland
1498 Voorstr37.jpg
Voorstraat 37
a.z. Martenastins
8801LA wapens martena -
hottinga-kee cammingha - vervou
NEMO SINE CRUCE Voorstr37ar.jpg
Voorstraat 37
ruimte onder bordes museum Martena
8801LA wapen friesland   Voorstr39.jpg
Voorstraat 35-37
Museum, tijdelijk in
opslag in Stadhuis
8801LA wapensteen
(konings)kroon
Voorstr37-4.jpg Voorstr37-5.jpg
Voorstraat 35-37
Museum, tijdelijk in
opslag in Stadhuis
8801LA alliantiewapen
franse lelie
1731 P.HORREUS.C.F E.W en P.BOS.G.BOS S.S
-
1731
Voorstr37-6.jpg Voorstr37-7.jpg
Voorstraat 35-37
Museum, tijdelijk in
opslag in Stadhuis
8801LA wapen met keten gulden vlies Voorstr37-9.jpg
Voorstraat 49
Coopmanshus
8801LA hoofd 1746 Voorstr49.jpg Voorstr49r.jpg
Voorstraat 51 8801LB bijbelse slang VULNERA SIC SANAT CHRISTUS 1662 Voorstr51-1.jpg
Voorstraat 51 8801LB onthoofding johannes PROGENIES IESSE DOMUIT 1662 Voorstr51-2.jpg
Voorstraat 51 8801LB samson SIC TARTARAE VICTRIX 1662 Voorstr51-3.jpg
Voorstraat 51a
v/m Waag
8801LA wapen franeker PAULUS VAN GHEMMENICH DIE LAGH ALS HY SYN ELFDE JAAR IN SACH, AAN DIT GEBOUW DEN EERSTEN STEEN TOT NUT EN WACHT VAN HET GEMEEN 1657 1657 Voorstr51a.jpg
Voorstraat 57 8801LB boterton IN DE VERGVLDE BVTTERTONE
1616 H D
1616 Voorstr57.jpg
Vijverstraat
Academiemuur
8801TT overzicht
hert
VijverstrAcad-0.jpg VijverstrAcad-2.jpg
Vijverstraat
Academiemuur
8801TT blindgekapte wapens VijverstrAcad-3.jpg VijverstrAcad-1.jpg
Vijverstraat zn
gevelstenenverzameling
8801TT overzicht
wapen friesland
VijverstrVerz-0.jpg VijverstrVerz-1.jpg
Vijverstraat zn
gevelstenenverzameling
8801TT wapen franeker
alliantiewapen nassau-oranje
-
WILLEM.L.V.NASSAU
ANNA.V.ORANJE
VijverstrVerz-3.jpg VijverstrVerz-2.jpg
Vijverstraat zn
gevelstenenverzameling
8801TT wapen .... GELIJK VLIEGENDE VOGELEN ALZOO ZAL DE HEER DER HEIRSCHAREN JERUZALEM BESCHUTTEN; BESCHUTTENDE ZAL HIJ HET OOK VERLOSSEN; DOORGAANDE ZAL HIJ HET OOK UITHELPEN VijverstrVerz-4.jpg
Vijverstraat ?? 8801TT "?? DE BOGT VAN GUNÉ
W
Waagstraat 8 8801LH bouwgereedschap G C T 1715 1715 Waagstr08.jpg
Waagstraat 31
achterzijde
8801LG blind wapen Waagstr31ar.jpg
Z
Zilverstraat 15 8801KE hond ANNO 1700 1700 EiseEisingastraat15.jpg
Zilverstraat 58 8801KC kasboek SOLL   HABEN
(=debet-credit)
Zilverstr58.jpg
 

          foto's: Pancras van der Vlist, Mart Hagenbeek, Herman Souer, Marjan van Dijk, Jan de Jong, Toon Mensink, Richard Koopal en Tijm de Vries