laatst bijgewerkt 11-08-2019 inventarisatie van gevelstenen
straten V - Z  Dordrecht   (Zuid-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

V
Varkenmarkt 77 3311BR wapen de la tour - .... ANNO 1663 1663 Varkenmarkt077.jpg (87kbytes)
Varkenmarkt 128
poortje
3311BR gekruiste sleutels 1612 1612 Varkenmarkt128.jpg (86kbytes)
Visbrug
op sokkel standbeeld
3311KW wapen gebroeders de wit
(haas, brak en hazewind)
Visbrug.jpg (38718 bytes)
Visstraat 9 3311KX zalm DE CRIMPERT SALM 1608 1608 Visstr09.jpg (58293 bytes)
Visstraat 9 3311KX vis en schip 1608 Visstr09L.jpg (60444 bytes) Visstr09R.jpg (50316 bytes)
Visstraat 25 3311KX hamer ALGEMEEN VERKOOPLOKAAL
(elck) soecke sijn (sin)
1901 Visstr25h.jpg (83828 bytes) Visstr25t.jpg (134087 bytes)
Visstraat 50 3311KX muzen 20e Visstr50L.jpg (76766 bytes) Visstr50R.jpg (90885 bytes)
Vlak 2 3311AT vadertje tijd
wapen cool - schouten
MDCCXXVIII 1728 Vlak02.jpg (77292 bytes)
Vleeshouwersstraat 37
twee panden?
3311CS sinte soers (in depot)
ossenkop
SINTE SOERS
....
geen afbeelding
beschikbaar
Vleeshouwerstr37k.jpg
Voorstraat 120 3311ER postiljon Voorstr120.jpg (116070 bytes)
Voorstraat tussen 120-122
Oudkatholieke kerk
3311ER lam gods Voorstr122.jpg (92036 bytes)
Voorstraat 182 3311ES kop Voorstr182.jpg (106213 bytes)
Voorstraat 182 3311ES tekst NIET.SONDER
GOETS.HVLP
Voorstr182L.jpg (83854 bytes) Voorstr182R.jpg (81420 bytes)
Voorstraat 188 3311EP poortje muntengang DIT IS DIE MVINTE DES ROM KEYSERS EN GRAEFFELICKHEYTS VA HOLLANT Voorstr188.jpg (64664 bytes)
Voorstraat 251 3311EP hoofd ANNO 1893 1893 Voorstr251.jpg (73364 bytes)
Voorstraat 330 3311CW twee bijlen TWEE VERGULDE BEILLEN 1683 1683 Voorstr330.jpg (26087 bytes)
Voorstraat 339 3311EP mercurius Voorstr339.jpg (79085 bytes)
Vriesestraat 15
oude manhuis
3311NN oude man, wapen dordrecht INGANGSPOORT VOORMALIGE OUDE MANHUIS 1622 Vriesestr015.jpg (69366 bytes)
Vriesestraat 27 3311NN adam en eva met appel?? Vriesestr027.jpg (62306 bytes)
Vriesestraat 102
Slingelandtshof
buitengevel
3311NR wapen slingelandt - mee van roosenburgh DEN ARMEN VROUWENHOFF
GESTICHT AD PIOS USUS IN DE IAARE MDCXIX BY WYLEN DE HEER PIETER VAN SLINGELANDT Hr HENDkZ RAAD IN DORDRECHT 1504 EN IUFFu CORNELIA VANDER MEE VAN ROOSENBURGH IACOBS DOCHTEr
etc.   VERNIEUT ANNO MDCCXXVI
1726 Vriesestr102a.jpg (104kbytes)
Vriesestraat 102
Slingelandtshof
binnenplaats
3311NR wapen van segwaert D'HEER Mr BATHOLOMEUS VAN SEGWAERT, HEEREN MEYNDERTS ZOON etc
ANNO MDCCXXVII
1727 Vriesestr102b.jpg (109kbytes)
Vriesestraat 117-119
Leprooshuis
3311NP wapen dordrecht LEPROOSHUIS Vriesestr117a.jpg (76135 bytes) Vriesestr117b.jpg (60432 bytes)
Vriesestraat 166 3311NS eenhoorn Vriesestr166.jpg (25986 bytes)
W
Wijnstraat 15-19 3311BT sprietschip GROOT SCHIPPERSHUYS ANNO 1776 1776 Wijnstr015.jpg (93615 bytes) Wijnstr015a.jpg (76433 bytes)
Wijnstraat 71-73 3311BT hen INDE HEN Ao 1630 1630 Wijnstr071.jpg (76869 bytes)
Wijnstraat 87
deurkalf
3311BT suikerbrood Wijnstr087.jpg (59912 bytes)
Wijnstraat 110-112 3311BV gezicht op emden EMBDA Wijnstr110.jpg (85495 bytes)
Wijnstraat 114 3311BV varkenskop Wijnstr114.jpg (40794 bytes)
Wijnstraat 134? en 117
v/m Bonifatiuskerk
3311B alziend oog     Wijnstr-LutherseKerk.jpg  
Wijnstraat 123-125 3311BV wapens beveren - ruysch
(de onbeschaamde)
1652 Wijnstr125.jpg (62261 bytes)
Wijnstraat 127 3311BV wapen beveren DIT IS IN BEVEREBVRCH 1556 Wijnstr127.jpg (36917 bytes)
Wijnstraat 134
zijgevel Nieuwbrug
zonnewijzer
3311BW zon, manen en sterren IK TEL ALLEEN DE ZONNIGE UREN Wijnstr078-Nieuwbrug.jpg
Wijnstraat 144 3311BZ hollandse leeuw T'HUYS GENAEMT HOLLANT holland1.jpg (77456 bytes) holland2.jpg (63018 bytes)
Wijnstraat 209 3311BV symbolen handel en zeevaart OTTO DE KAT & ZOON
BANKIERS - KASSIERS
Wijnstr209d.jpg (50589 bytes) Wijnstr209t.jpg (45337 bytes)
Wijnstraat ts 237-239,
tentoonstellingsruimte
3311BV op de opgraving van de vm waag
(achter glas)
zzDepot1.jpg (54635 bytes) zzDepot2.jpg (71328 bytes)
Wijnstraat ts 237-239,
tentoonstellingsruimte
3311BV twee gekruiste waterscheppen ANNO 1639 1639 zzDepot-a.jpg (57245 bytes)
Wijnstraat ts 237-239,
tentoonstellingsruimte
3311BV blekerij DE GEKROONDE BLEEKERY zzDepot-b.jpg (66855 bytes)
Wijnstraat ts 237-239,
tentoonstellingsruimte
3311BV eend INT BLAV ENDT 1657 1657 zzDepot-c.jpg (56489 bytes)
Wijnstraat ts 237-239,
tentoonstellingsruimte
3311BV dorpsgezicht LOOS DVYNEN zzDepot-d.jpg (83869 bytes)
Wijnstraat ts 237-239,
tentoonstellingsruimte
3311BV karolus reaal
afkomstig van Groenmarkt 113
DITS INDEN OWDEN GOUDEN RYAEL zzDepot-e.jpg (68613 bytes)
Wijnstraat ts 237-239,
tentoonstellingsruimte
weggehaald !!
3311BV windasboog zzDepot-f.jpg (13435 bytes)
Wijnstraat ts 237-239,
tentoonstellingsruimte
3311BV brug
afkomstig van Boomstraat 26
INDE LONDEN BRUICK 1617 1617 zzDepot-g.jpg (45188 bytes)
Wijnstraat ts 237-239,
tentoonstellingsruimte
3311BV alliantiewapen
koning - oem
GESTIGT Ao 1595 DOOR DE HEER ADRIAAN DE KONING DIRKSZOON IN HUWELYK HEBBENDE MEJUFF. - LUCRECIA OEM CORN's Dr WIERD RAAD DER STAD DORDRECHT ANNO 1567
DAT IK WEL GAF IS MIJN GEBLEVEN
EN DAT IK HIELt HEEFT MIJN BEGEVEN
1595 zzDepot-h.jpg (84704 bytes)
Wijnstraat ts 237-239,
tentoonstellingsruimte
3311BV wapen beveren BEVEREN zzDepot-j.jpg (72967 bytes)
Wolwevershaven 30 3311AW huisnaam STOKHOLM Wolwevershaven30.jpg
? vraagtekens
?? vrouw met schapen XX45_VrouwMetSchapen.jpg
Aan de Vest...
Tapgebouw
nog meer stenen in opslag ?? (een 30-tal in 1973, waarvan een aantal nu herplaatst!?)
Museumstraat 40
depot museum ?
3311XP steur
gezien tijdens expositie over vis, 2019
IN DE STEVR 1643 1643 Museumstr40depot_steur.jpg
depot gemeente? huismerk I G HEER WILT MYNEN VYANDE SPAREN
DIE MY BENYDE MY WELVAREN
OPDAT SY HAER MOCHEN BEDENKE
DAT SY MY OFF NYEMAnT AnDERS KRENKE
depot gemeente? haakbussen DIT HUYS WAS BEGONNEN IN MAERT
ALSMEN SCREEF MVcXXXIII GHEHEEL
EN TWAS VOLEYND TOT SCHUTTERS BOGAERT
IN JULY Ao MVcXLI IN DORDRECHTSE PRIE(EL)
1541
Nieuwe Haven 29
museum Van Gijn, depot
3311AP in de grote wijnberg
Nieuwe Haven 29
museum Van Gijn, depot
3311AP wapen muys van holy
     

          Chr. Walson: Dordtsche gevels spreken, 1973   (pas op!!; heel wat gegevens zijn achterhaald)

            wandelingen Dordrecht