laatst bijgewerkt 06-07-2022 inventarisatie van gevelstenen
straten A - L  Dordrecht   (Zuid-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Aardappelmarkt 1
hoek Kuipershaven
3311BA sint joost WIE KANT MAEKEN DAT PERFECT IS
WANT ELCK VOGEL SINGT SOT GEBEC IS
DIT HVYS IS VAN OVTS BEFAEMT
OP DE HOEK VAN S IOOST IS HET GENAEMT 1625
1625 Aardappelmarkt01.jpg
Achterhakkers 19 3311JA hazewind Achterhakkers19.jpg
Albert Schweitzerplaats 25
(in 1973 in ziekenhuis Reeweg)
3318AT ziekenoptocht
onderschrift
PSALM 41 VAERS 2
WEL DIEN DIE HEM DES NOOT DRVFTIGHE AENNEEMT: DIEN SAL DE HEERE VERLOSSE INDER BOOSER TYT
1616 AlbertSchweitzerplaats25.jpg
B
Bagijnhof 7 3311KE wapen holland
wapen dordrecht
Bagijnhof07a.jpg Bagijnhof07b.jpg
Bagijnhof 76
Lenghenhof
3311KE REGENTENHOFJE ANNO 1755 1755 Bagijnhof76.jpg
Binnen Walevest 187
Benthienkazerne
3311AA wapen nederland
(voor 1815)
CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT (eendracht maakt macht) BinnenWalevest187.jpg
Blindeliedengasthuissteeg 12
zijmuur
3311NB lampetkan IN DE VERGVLDE LAMPPET Blindeliedengasthuissteeg12.jpg
Bomkade 11 3311TC caduceus Bomkade11.jpg
Boomstraat 19 3311TC nederlandse leeuw 1909 Boomstr19.jpg
Botgenstraat 47-49 3311VD timmergereedschap 1643 1643 Botgenstr47.jpg
C
Cornelis de Wittstraat 25-75
uit v/m molen 'de maagd' alhier
3311GC dordtse maagd in hollands tuin DEN STIGTER IS YAN BAX DEN EERSTEN STEEN GELEGEN DOOR CORNELIS BAX DEN 15 MAART 1762 VAN OUTS GENAAMT DEN HOOGMOED MAAR NU DE DORTSE MAAGD 1764 CornelisDeWittstr25.jpg
D
Doelstraat 21
boven poortje Munt
3311XD vrijmetselaars-
attributen
JUNIJ 1643 - MEI 1884 1884 Doelstr21.jpg
G
Groenmarkt 70
zijgevel Visbrug
3311BE ornament afvoerpijp
broedende kip
 Groenmarkt070-Visbrug.jpg
Groenmarkt naast 113 3311BD sleutel Groenmarkt113s.jpg
Groenmarkt 153 3311BD de gulden os Groenmarkt153.jpg Groenmarkt153det.jpg
Groenmarkt 153 3311BD de gulden os, details Groenmarkt153L.jpg Groenmarkt153R.jpg
Groenmarkt 167
hoek Vleeshouwersstraat
3311BD draak Groenmarkt167.jpg
Groothoofd 1
Groothoofdspoort
3311AG zie Palingstraat 1
Grotekerksbuurt 1 3311CB buste romeinse keizer?... Grotekerksbuurt01.jpg
Grotekerksbuurt 66 3311CB dubbelkoppige arend DE WITTEN ARENT Grotekerksbuurt66.jpg
Grotekerksplein 4 3311CC wapen dordrecht Grotekerksplein04.jpg
Grotekerksplein 11
achterzijde Doelen
3311CC hollandse leeuw CONCORDIA RESPARVAE CRESCUNT Grotekerksplein11.jpg
Grote Spuistraat 3 3311GE ekster DIT HUYS SY GODT BEQVAM
DEXSTER IS SYNEN NAEM
HY LEYT WEL DE PLEYSTER
MAER GODT IS DE MEYSTER
ANNO 1651
1651 GroteSpuistr03E2.jpg
Grote Spuistraat 3 3311GE lam NA T VLAMMEND GETEISTER
LEGDE GOD LAM DE PLEISTER
AL VIEL DE EKSTER NEER
HY VLIEGT AL HOGER WEER
ANNO 1956
1956 GroteSpuistr03L2.jpg
Grote Spuistraat 50 3311GE stoffenververij VERWERS CAPPEL ANNO 1669 1669 GroteSpuistr44.jpg
H
Hof 12 3311XG haakbussen HEEL HAAKS DOEL 1730 1730 Hof12.jpg
Hofstraat 3
poort oud-vrouwenhuis
3311XH oud vrouwtje SIET HIER WERDEN ONDERHOVWEN
OVDE, KOVDE, SWACKE VROVWWN
TROTSE VRYSTERS, FIERE JEVGT
SIET, HOE DAT JE WERDEN MEVGT
Hofstr03.jpg Hofstr03det.jpg
Hofstraat 8
kopie van Grote Spuistraat
3311XH ekster DIT HUYS SY GODT BEQVAM
DEXSTER IS SYNEN NAEM
HY LEYT WEL DE PLEYSTER
MAER GODT IS DE MEYSTER
ANNO 1651
Hofstr08.jpg
Hofstraat 12 3311XH huisnaam AECKEN Hofstr12.jpg
Hofstraat 22
om de hoek staat samson uitgebeeld
met zijn laatste krachttoer
3311XH tekststeen BEENNE DIE WEELDE
CONNE DRAGEH
SIN STERKER ALS SA
MSON TALLE DAGEN
Hofstr22.jpg
Hoge Nieuwstraat 39 3311AH schaap HogeNieuwstr039.jpg
Hoge Nieuwstraat 134-136 3311AK houtbewerker en heer 1573 1613 HogeNieuwstr134.jpg
Houttuinen 32 3314CE wapen holland CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT Houttuinen32.jpg
K
Kasperspad
Wilhelminastichting 1
3311ZW vrouw WILHELMINA STICHTING 1926 Kasperspad01.jpg
Kasperspad
Wilhelminastichting 1
3311ZW baby, jeugd.
werkende vrouw, rustende vrouw
ONTBLOEIEND AAN DE MOEDERSCHOOT WORDT 'T KIND IN 'S LEVENS OPGANG GROOT
NA JAREN VOL VAN ARBEIDSLUST BRENG' OUDERDOM VERDIENDE RUST
1926 Kasperspad01kind.jpg Kasperspad01vrouw.jpg
Kloostertuin
(achterzijde Nieuwstraat)
3311-- bloemen l980 1980 Kloostertuin.jpg
Knolhaven 9-12 3311BJ kerk STREEFKERCK Ao 1729 1729 Knolhaven09.jpg
Knolhaven 16 3311BJ letter H C V N 1773
DE VERGULDE H
1773 Knolhaven16.jpg
Korte Breestraat 22 3311ND visser IN DEN VISSER 17A KorteBreestr20.jpg
Korte Engelenburgerkade 18 3311CG zeemeermin en -meerman
wapen bever-schaep
17B KorteEngelenburgerkade18m KorteEngelenburgerkade18t
Krispijnseweg 14 3314KK esculaap MERWILSTU.DOEN.NA.MINENRAET.
IC.SELDI.SEGGHEN WAERT.OP.STAET
Krispijnseweg14.jpg
Kuipershaven 32 3311AL huisnamen RHEIN
ELBE
Kuipershaven32L.jpg Kuipershaven32R.jpg
Kuipershaven 42 3311AL wapen boret - walthéry Kuipershaven42.jpg
L
Lange Breestraat 22 3311VK boom INDEN DORREN BOOM 1663 1663 LangeBreestr22.jpg
Lange Breestraat 45 3311VK kip (2x) LangeBreestr45-L.jpg LangeBreestr45-R.jpg
Lange Geldersekade 4
legergebouwen rond kerk
3311CJ wapen hollandse leeuw LangeGeldersekade04a.jpg LangeGeldersekade04b.jpg
Lange Geldersekade 4
legergebouwen rond kerk
3311CJ wapen hollandse leeuw LangeGeldersekade04c.jpg
Lastig Eendstraat 14-16
(beschadigd)
3311XZ eend en struisvogel INT LASTIGH ENT LastigEendstraat 14.jpg LastigEendstr14a.jpg
      naar andere plaatsen
met gevelstenen
verder naar
straatnaam M - U

          foto's: Jef Bartelet, Kristiane Lemé, Mart Hagenbeek, Marjan van Dijk, Toon Mensink, Bernd Haberland, Jan de Jong, Leo Frijhoff, Ger van Hulst,
        Jos Breuring en Anthony Kolder.