laatst bijgewerkt 28-03-2022 inventarisatie van gevelstenen
 Culemborg    (Gelderland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

B
Binnenpoort 1
Lanxmeersepoort
4101CH sint barbara Binnenpoort00.jpg
Binnenpoort 6 4101CH wapen de man Binnenpoort06.jpg
Binnenpoort 13
achtergevel
4101CH schaapsscheerder Binnenpoort13.jpg
Bloemenhof 1 4101HG phoenix onleesbaar Bloemenhof01.jpg
Buiten Molenstraat 7 4101CJ metselaars DE LAATSTE STEEN GELEG
DOOR JAN.EN BERT 19 87
1987 Buitenmolenstr07.jpg
G
Goilberdingerdijk 26 4105LB opkomende zon JULIANA HOEVE
ANNO 1909
1909 Goilberdingerdijk26.jpg
Grote Kerkstraat
hoek Markt 3
4101BW vijzel, hoofd van horus
en huismerk 't hof
P S BLIJENBERG GEB MERKENS 1848 1848 GrKerkstr-Markt03.jpg
H
Havendijk 3
visafslag
4101AA wapen culemborg Havendijk03.jpg
Herenstraat 27
(achterzijde voorgebouw)
4101BR wapen culemborg 1729 1729 Herenstr27a.jpg
Herenstraat 29
(toegangspoort)
4101BR wapen lalaing-culemborg INGENUAM SOBOLEM CITIUS GENITORIBUS ORBAM SUSCIPIT ET GREMIO HEIC ELISABETHA FOVET AB ANNO MDLX 1560 Herenstr29p.jpg
Herenstraat 29
(binnenplein Elisabeth Weeshuys)
4101BR wapen lalaing-culemborg A Y
met Latijse tekst als hierboven;
vertaald: 'Burgerkinderen die te vroeg van hun ouders zijn beroofd, ontvangt en koestert Elisabeth hier in haar schoot'
1560 Herenstr29b.jpg
Herenstraat 29
(tuinmuur Elisabeth Weeshuys)
4101BR wapen .... Herenstr29d.jpg
J
't Jach 1
molen De Hoop
4101ER korenschoof 1853   DE HOOP   2007 2007 Jach01.jpg
K
Kastanjeboom 14 4101VT blauwe olifant IN DE OLIFANT 2018 Kastanjeboom14.jpg
Kattenstraat 19 4101BL drukkersstempel C P (van C.J Philippi) 1903 Kattenstr19.jpg
M
Markt 1
stadhuis
4101BW wapen elizabeth van culemborg A E
IGNIS OMNIA CONSUMABIT
vertaald: 'vuur zal alles verteren'
1534 Markt01L.jpg Markt01R.jpg
Markt 1
stadhuis
4101BW wapen culemborg Markt01w.jpg
Markt t/o 10
pomp
4101BW wapen culemborg Ao 1718 1718 MarktX10.jpg
Markt 11 4101BW hoofden 1549 Markt11.jpg
Markt t/o 36
pomp
4101BX wapen culemborg 1719 1719 MarktX36.jpg
O
Oude Vismarkt 10 4101CA bijlen Ao MCMXI 1911 OudeVismarkt10.jpg
Oude Vismarkt 14 4101CA huisnaam HOF VAN HOLLAND 1936 1936 OudeVismarkt14.jpg
P
Prijssestraat 1-3 4101CM huisnaam DE ENGELSE RUYTER 1935 1935 Prijssestr01.jpg
R
Ridderstraat 188 4101BK ?? Ridderstr188.jpg
Ridderstraat 200 4101BK wapen mgr. zwijsen MANSUETE ET FORTITER
("zachtmoedig en sterk")
ca 1850 Ridderstr200.jpg
Ridderstraat 200
achterkant poort
4101BK kruis I H S Ridderstr200a.jpg
T
Tollenstraat 10 4101BE bloemenmand Tollenstr10.jpg
Tollenstraat 39-41 4101BD gaffels, biervat, drinkende man Ao 1614 1614 Tollenstr39.jpg
V
Varkensmarkt 5 4101CK man in harnas IN DEN ISERMAN Varkensmarkt05.jpg
Varkensmarkt t/o 5
pomp
4101CK wapen culemborg VarkensmarktX05.jpg
Veerweg 98 4101AL steenfabriek 1934
T STREEFT AL OPWAARTS
1934 Veerweg98.jpg
W
Waldeck Pyrmontdreef 2 4101KJ wapen polderdistrict lek en linge LEK EN LINGE WaldeckPyrmontdreef01.jpg
Z
Zandstraat 95 4101EE visgraat ARS LONGA, VITA BREVIS
(kunst is eeuwig, leven is vergankelijk)
2018 Zandstr95.jpg
Zandstraat 95A 4101EE brood en vis
(losstaand)
Zandstr95A.jpg
  naar locaties buiten
Culemborg

          foto's: Jef Bartelet, Herman Souer, Marjan van Dijk, Jan & Herma de Jong, Bernd Haberland, Mart Hagenbeek, Oof Oud, Marc Stegeman,
         Leen van Geest en Jos Breuring