laatst bijgewerkt 01-01-2023 inventarisatie van gevelstenen
 Brielle  gem.Voorne aan Zee  (Zuid-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Asylplein 24-47 3231VA leeuwen met wapens
vierpolder en brielle
Asylplein24L.jpg Asylplein24R.jpg
B
Boterstraat 14
hoek Rozemarijnstraat
3231AB zandtaartjes Ao 1992 1992 Boterstr14.jpg
Burg H van Sleenstraat 4 3231XB twee leerlingen BurgHvanSleenstr04.jpg
Burg H van Sleenstraat 21 3231XB nonnen Ao 1995 1995 BurgHvanSleenstr21.jpg
C
Coppelstockstraat 2b 3231VD schip EEN SCHOKKER VOOR DEN BRIEL GESWIGT
HEEFT HIER DIT BOUWSEL OPGERIGT
ANNO MCMXCV
1995 Coppelstockstr02b.jpg
Coppelstockstraat 32 3231VD burcht COPPELSTOCK ANNO 2004 2004 Coppelstockstr32.jpg
D
Dijkstraat 11 3231CB anker en mol SPES TALPA
(hoop     mol)
1993 Dijkstr11.jpg
Dijkstraat 16 3231CB gasfabriek ANNO 1993 1993 Dijkstr16.jpg
Dijkstraat 23 3231CB geuzen ANNO 2005 2005 Dijkstr23.jpg
G
Geuzenstraat 3 3231AD burgemeestersketen met sleutel stadhuis K BdM 2012 Geuzenstr03.jpg
H
Heultje 5
muur
3231XH wapen hoijer AAN DE STICHTING 'HET ASYL VOOR OUDE EN GEBREKKIGE ZEELIEDEN' GESCHONKEN DOOR HET ECHTPAAR HOIJER-DIXON DAT DEZE HUIZEN LIET RESTAUREREN 21.03.1999 1999 Heultje.jpg
K
Kaaistraat 21 3231KC windhond
na restauratie
1613
DIT.HUYS.IS.GODT BEQUAEM
DEWINT.HONT.YS.SYN.NAEM
1613 Kaaistr21r.jpg
Kaaistraat
Lange Poort (buitenzijde)
3231KC wapen brielle RENOVATUM ANNO 1975 1975 Langepoort.jpg
Kaatsbaan 16 3231XL beelden uit historie van het huis; centraal de ruimtevaart 2020 2020 Kaatsbaan16.jpg
Koopmanstraat
hoek Venkelstraat
3231XT wapens holland, voorne
en egmond
HOLLANT VOREN EGMONT Koopmanstr02a.jpg
Koopmanstraat
hoek Venkelstraat
3231XT eenhoorn + capurissa
met wapens voorne en brielle
Koopmanstr02b.jpg
L
Langestraat 1 3231VH godin DANA╦ Langestr01.jpg
Langestraat 25 3231VH gekroond hart ANNO 1648 1648 Langestr25.jpg
Langestraat 29 3231VH korenmaat DIT IS INDE KOREMAET Langestr29.jpg
Langestraat 36-38 3231VJ wapens jan van duivenvoorde (van wassenaer) en jacomijna kerckwerve
(voor en na restauratie in 2020)
ANNO 1565 IN AVGVSTO IS DIE WERC GEMAECKT 1565 Langestr36.jpg Langestr36r.jpg
Langestraat 37 3231VH pot aan scherven STUKKE POT 2006 Langestr37.jpg
Langestraat 72 3231VJ lammetje
(ook 2x in zijgevel)
20e Langestr72.jpg
Lumeyweg 53 3231CD twee vissen Lumeyweg53.jpg
Lijnbaan 11a/b 3231AE huis, boomstam DE DUIZENDSTE 1986 1986 Lijnbaan11.jpg
M
Maarland NZ 10 3231CE vishaak, leeuwenmasker OP HOOP 1612 1612 MaarlandNZ10.jpg
Maarland NZ 11 3231CE vis, leeuwenmasker 1610 1610 MaarlandNZ11.jpg
Maarland NZ 12 3231CE klok 1956 MaarlandNZ12.jpg
Maarland NZ 24 3231CE aartsengel michael PERFER ET OBDVR
verdraag en duld
MaarlandNZ24.jpg
Maarland NZ 34 3231CE schip HET OOG IN'T SYL MaarlandNZ34.jpg
Maarland NZ 42 3231CG schip, wapens LINERTATIS PRIMITIAE 2007
tekst niet (meer) aanwezig
2007 MaarlandNZ42.jpg
Maarland NZ 43 3231CG ambachtslieden DE 4 GECROONDE AMBACHSLIEN MaarlandNZ43.jpg
Maarland NZ 49 3231CG schip 1607 1607 MaarlandNZ49.jpg
Maarland NZ 90 3231CH ridder te paard MaarlandNZ90.jpg
Maarland ZZ 4 3231CJ vis DOOR DE RAET VAN DEN ENGEL TROCK TOBIAS OMHOGE ZONDER NETH OFTE HENGEL GREEP HY DEN VISCH OP DROGHE 1612 1612 MaarlandZZ04.jpg
Maarland ZZ 27 3231CJ heilige apollonia 20e MaarlandZZ27.jpg
Maarland ZZ 28 3231CK kop KOP VAN 'T MAERLAND 1611 MaarlandZZ28r.jpg
Maarland ZZ 42 3231CK vijzel MaarlandZZ42.jpg
Markt 1
stadhuis
3231AH wapen brielle LIBERTATIS PRIMITIAE
eerstelingen der vrijheid
Markt01.jpg
Markt 1
Historisch Museum Den Briel
3231AH catharina gasthuis
voor gepolychromeerde kopie zie Slagveld 37
ANO MIIc XCIII BY H H V KATS GEFONDEERT - DAER NA IN XII IAREN II MAEL DOOR DE BRANT GERASEERT 17A Markt_StreekmuseumCG.jpg
Markt 1
Historisch Museum Den Briel
3231AH laken 16 12
GOUDE LAKEN
1612 Markt_StreekmuseumGL.jpg
Markt 1
Historisch Museum Den Briel
3231AH wijnvat 'T IS IN DEN RINCKHOUWER 17c Markt_StreekmuseumRH.jpg
Menno van Coehoornpad 8 3231XW zeilschip met geus KLIP ANNO 2000
PvH 2017
2017 MennoVanCoehoornpad08.jpg
Molenstraat 4 3231AJ boek NIETS IS OM NIETS Molenstr04.jpg
N
Nobelstraat 26 3231BC paas-os Nobelstr26r.jpg
Nobelstraat 84 3231BD wapen brielle Nobelstr84.jpg
R
Raas 1 3231VK klok 9 1763 14 1763 Raas01.jpg
Rozemarijnstraat 30g/f 3231AL cementzakken Ao 1992 1992 Rozemarijnstr30.jpg
Rijksstraatweg 36
Vierpolders
3237LL zeilscheepje Rijksstraatweg36.jpg
S
Scharloo 5 3231AM gekroond hart 1620 1620 Scharloo05.jpg
Scharloo 28 3231AM geuzenteken VIVE LES GEVLX 2001 2001 Scharloo28.jpg
Sint Catharijnehof 6
sinds 2020 fusieschool Brielse Veste
3231XS schoolklas

wapensteen met geus, potlood, hart en water
OBS.MEESTER EEUWOUT
AANGEBODEN DOOR GROEP 8 2013
BRIELSE VESTE
2013


2020
SintCatharijnehof06ME.jpg SintCatharijnehof06BV.jpg
Sint Catharijnehof 8 3231XS schoollokaal weeskinderen 1552 1552 SintCatharijnehof08.jpg
Slagveld 37
hofje Kats
3231AP catharina gasthuis
voor en na restauratie
ANO MIIc XCIII BY H H V KATS GEFONDEERT - DAER NA IN XII IAREN II MAEL DOOR DE BRANT GERASEERT 17A Slagveld37.jpg Slagveld37r.jpg
Slagveld 52 3231AP stedemaagd met nederlands wapen Slagveld52.jpg
T
Turfkade 17 3231AR (hebreeuwse tekst) Turfkade17.jpg
Turfkade 22 3231AR hen INDE JONGE VALE HENNE; 1675 1675 Turfkade22.jpg
V
Venkelstraat 3
oude Waag
3231XT tekststeen QVARE BILANCEM PVBLICAM CVM CARCERE HIC BRILA IVNXIT?NEMPE TESTATVM CVPIT ...etc   1623 1623 Venkelstr03.jpg
Venkelstraat 4 3231XT tekststeen SCHOLA REIPVB:BRIELANAE
....
MDXCIIII
1594 Venkelstr04.jpg
Vischstraat 3 3231AV lammetjes op berg IN DEN LAMMEREN BERCH Vischstr03.jpg
Vischstraat 10 3231AV gekroonde gekaakte haring Vischstr10.jpg
Voorstraat 5 3231BE tekst HIER WOONDE EN ERKTE JOH.H.BEEN GEB. 1859 OVERL. 1930 20e Voorstr005.jpg
Voorstraat 21-23 3231BE krakeling 1999 DE GEKROONDE KRAKELING 1999 Voorstr021.jpg
Voorstraat 30 3231BJ boeken van A tot Z BOEKHANDEL VAN MAERLANT
RENOVATUM 1997
1997 Voorstr30.jpg
Voorstraat 59 3231BG in bed ANNO 1989
ONDER DEN GROENEN DEKEN
1989 Voorstr059.jpg
Voorstraat 80 3231BK geus GEUZENGESTICHT
WILHELMUS VAN NASSAUEN
1 APRIL - 1572 - 1872
PRO PATRIA
1872 Voorstr080ov.jpg
Voorstraat 81 3231BG deuren HUIZE DEUR 2014 Voorstr081.jpg
Voorstraat 122 3231BK koe Voorstr122a.jpg Voorstr122.jpg
Voorstraat 126 3231BK barmhartige samaritaan DE SAMARITAAN 1845 1845 Voorstr126.jpg
Voorstraat 148 3231BL schip INDEEN.COOP.VAERDER 1613 1613 Voorstr148.jpg
Voorstraat 157 3231BL zwaan RENOVATVM 2000 2000 Voorstr157.jpg
W
Warmoezenierstraat 1 3231BR gasfabriek ANNO 2001 2001 Warmoezenierstr01.jpg
Wellerondom 6 3231XV metselaarsgereedschap 1862 Wellerondom06.jpg
Wellerondom 13 3231XV gilde-os 1663 1663 Wellerondom13.jpg
Wellerondom 14 3231XV stadsgezicht DIT IS IN AMSTERDAM 1585
D E ST AH
1585 Wellerondom14.jpg
Z
Zoutziederstraat 32 3231AZ windmolen Ao 1997 1997 Zoutziederstr32.jpg
 

          foto's: Mart Hagenbeek, Herman Souer, Ger van Hulst, Marjan van Dijk, Jan de Jong, Toon Mensink, Bernd Haberland,  Martin Busker en Leen van Geest

         zie ook: webpagina van de Werkgroep Gevelstenen Brielle