laatst bijgewerkt 05-07-2022 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam A  Amsterdam   (Noord-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Achillesstraat 34 en 33
gevel Marathonweg
1076RC
1076PT
marathonlopers 1928 Achillesstr34.jpg Achillesstr33.jpg
Achillesstraat 35 en 36
gevel Marathonweg
1076PV
1076RD
meisjes met vruchten en hoorn des overvloeds 1928 Achillesstr35.jpg Achillesstr36.jpg
Adelaarsweg 104
achtergevel Eendenstraat
1021BZ eenden Adelaarsweg104az.jpg
Adelaarsweg 105
hoek Eendenstraat
1021BZ adelaarsnest Adelaarsweg105hkEendenstrM.jpg
Adelaarsweg 105
hoek Eendenstraat
1021BZ reigers met kikkers Adelaarsweg105hkEendenstrR.jpg
Admiraal de Ruijterweg 56
ijzerhandel De Vijl
1057JX vijl, hamer en beitel
(gevelsteen of houtpaneel?)
AdmiraalDeRuijterweg065.jpg
Admiraal de Ruijterweg 406
zijgevel links
afkomstig van Kalverstraat
1055ND boom ANNO INT BOOMPIE
1730   INT BOOMPIE
1730 AdmiraalDeRuijterweg406a.jpg AdmiraalDeRuijterweg406b.jpg
Akbarstraat 4 en 6 1061DZ judith en holofernes
salomons oordeel
NB
de volgorde van het bijbelverhaal is van hoge naar lage huisnummers
1950 Akbarstr04.jpg Akbarstr06.jpg
Akbarstraat 8 en 10 1061DZ david en goliath
saul en david
voor meer informatie
over deze gevelstenen
klik hier.
1950 Akbarstr08.jpg Akbarstr10.jpg
Akbarstraat 12 en 14 1061DZ
1061EA
het brandende braambos
verspieders van kanaan
1950 Akbarstr12.jpg Akbarstr14.jpg
Akbarstraat 16 en 18 1061EA tocht door de woestijn
jakobsladder
1950 Akbarstr16.jpg Akbarstr18.jpg
Akbarstraat 20 en 22 1061EA mozes in de rode zee
regen van manna
1950 Akbarstr20.jpg Akbarstr22.jpg
Akbarstraat 24 en 26 1061EB gevecht jakob en engel
simson in de tempel
1950 Akbarstr24.jpg Akbarstr26.jpg
Akbarstraat 28 en 30 1061EB abrahams offer
mozes splijt de wateren
1950 Akbarstr28.jpg Akbarstr30.jpg
Akbarstraat 32 en 34 1061EB verdrijving uit het paradijs
de zondeval
1950 Akbarstr32.jpg Akbarstr34.jpg
Albert Hahnplantsoen 10 1077BM zonnerad, zonnebloemen 21 MAART 1983 IN HET ZONNERAD 1983 AlbertHahnplantsoen10a.jpg
Albert Hahnplantsoen 10 1077BM ridder 1983 AlbertHahnplantsoen10b.jpg
Alexander Boersstraat 60
(verwijderd en in 2022 na restauratie herplaatst in Rapenburgerstraat)
1071KZ sperwer slaat duif NIEMANT SONDER VYANT
AN 1720
1720 AlexanderBoersstr60.jpg
Alexanderplein
Muiderpoort
1018CG wapen amsterdam MDCCLXX 1770 Alexanderplein.jpg
Alexanderplein 3 1018CG portret arts
(2x)
W,BLAAUW ARTS
L.BLAAUW DEGROOT ARTS
Alexanderplein03L.jpg Alexanderplein03R.jpg
Amstel 14 1017AA wapen londen WAPEN VAN LONDON ANNO 1661 1661 Amstel014.jpg
Amstel 65 1018EJ drie roeibootjes ANNO De 3 SCHUYTEN 1738 1738  Amstel065.jpg
Amstel 88-98
Swigtershofje
1017AC aalmoes BEATUS QUI INTELLIGIT SUPER REGNUM & PAUPEREM
IN DEI MALA LIBERABIT EUM DOMINUS PSALM XL V:I
(Zalig degene die zich bekommert om de arme en behoeftige.
Op de kwade dag zal de Heer hem bevrijden)
Amstel088.jpg
Amstel 115-125
Carré
1018EM hollandse leeuw? Ao 1887 1887 Amstel115.jpg
Amstel 152 1017AE bos met herten ANNO 1769 17A Amstel152.jpg
Amstel 198
hal
1017AG drie roskammen Amstel198.jpg
Amstel 284 1017AN vaas met bloemen ANNO 1769 1769 Amstel284.jpg
Amstel 284
zijgevel
1017AN bok 17B Amstel284zij.jpg
Amsteldijk 47
zijgevel Kuipersstraat
1074HW kasteel op wolk LUCHTKASTEEL 1997 1997 Amsteldijk047.jpg
Amsteldijk 67
v/m gemeentehuis
1074HZ wapen nieuwer amstel Amsteldijk067.jpg
Amsteldijk 67
v/m gemeentehuis
1074HZ allegorie
linker afbeelding zit
tweemaal in de gevel
Amsteldijk067LR.jpg Amsteldijk067M.jpg
Amsteldijk 67
later gemeente-archief, steen verhuisd naar Historische Vereniging Amstelveen
1074HZ kalf HET KALFJE Amsteldijk067k.jpg
Amsteldijk 75 1074JA allegorie .... Amsteldijk075.jpg
Amsteldijk 78 1074JA allegorie .... Amsteldijk078.jpg
Amsteldijk 80 1074JA beeldhouwkunst Amsteldijk080.jpg
Amsteldijk 101-102 1074JE boom 1923 Amsteldijk101.jpg
Amsteldijk 154
tramremise GVB
1079LG koggeschip
(zegel amsterdam)
Amsteldijk154.jpg
Amsteldijk 276 1079LL ster Amsteldijk276.jpg
Amsteldijk 710
Nieuwe Amstelbrug
1074JH koggeschip
(zegel amsterdam)
Amsteldijk710.jpg
Amstelveenseweg 163
H.Agneskerk
1075XA heilig
st jozef?
ca 1930 Amstelveenseweg163.jpg
Amundsenweg 1
v/m rk meisjesschool
1056AS fatima FATIMASCHOOL 1968? Amundsenweg01.jpg
Andijkstraat 1 1023VW bouwheer 20e Andijkstr01.jpg
Andijkstraat 2 1023VW schutsvrouw 20e Andijkstr02.jpg
Anjeliersstraat 40 1015NH kip DE LEZENDE KIP 20e Anjelierstr040.jpg
Anjeliersstraat 157
meegekomen van Westerstraat 213
1015NG theo thijssen THEO THYSSEN
HET NATUURLYK VERMOGEN VAN DE MENS IS LIEF TE HEBBEN
1947 Anjeliersstr157.jpg
Anjeliersstraat 175 1015NG accordeonspeler 20e Anjelierstr175.jpg
Anjeliersstraat 197 1015NG gekroonde timmermanshaak 17A Anjelierstr197.jpg
Anne Frankstraat
hoek Valkenburgerstraat
1011MP oorlogsgedenkteken .... SNEUVELDEN .... 20B AnneFrankstr.jpg
Apollolaan 1
portiek
(gevelstenen of ornamenten? zie INFO)
1077AA kubus stenen met diverse motieven, o.a een wezel 1928 Apollolaan001p.jpg
Apollolaan 1
zijgevel Bernard Zweerskade
1077AA jong stel (muzen?) waarbij harmonicaspeler met tekkel 1928 Apollolaan001zw.jpg
Apollolaan 96 1077BE weegschaal 27 IX 28 1928 Apollolaan096.jpg
Apollolaan 100 1077BE wapen molenijzers OM's HULPE 20e Apollolaan100.jpg
Apollolaan 102 1077BE huisnaam
roofvogel
SUNNYSIDE
-
20e Apollolaan102.jpg Apollolaan102z.jpg
Apollolaan 133 1077AR ondergaande zon WESTHOECKE 20e Apollolaan133.jpg
Apollolaan 180 1077BH oase DE OASE 20e Apollolaan180.jpg
Aragohof 1/2 en 3/4 1098RR spelende kinderen Aragohof01.jpg Aragohof03.jpg
Aragohof 5/6 en 8/9 1098RR
1098RS
spelende kinderen Aragohof05.jpg Aragohof08.jpg
Aragohof 10/11 en 12/13 1098RS spelende kinderen Aragohof10.jpg Aragohof12.jpg
Aragohof 14/15 1098RS spelende kinderen Aragohof14.jpg
Archimedesweg 39 1098JL haan CHANTECLER 20e Archimedesweg39.jpg
A.S.Onderwijzerhof 1011VR halve wereldbol DE HALVE WERELD ASOnderwijzerhof01.jpg
Astasiastraat 1-3 1035VG kind bij tafelpoot Astasiastr01.jpg
Astasiastraat 5-7 1035VG ongeboren baby Astasiastr05.jpg
Astasiastraat 9-11 1035VG vrouw bij waslijn Astasiastr09.jpg
Astasiastraat 13-15 1035VG dansend paar met kind
(komt ook voor in Oostzaan)
Astasiastr13.jpg
Astasiastraat 17-19 1035VH tortelduiven Astasiastr17.jpg
Astasiastraat 21-23 1035VH nestelende vogels Astasiastr21.jpg
Astasiastraat 25-27 1035VH moeder met baby Astasiastr25.jpg
Avenhornstraat 41
gevel Edammerstraat
1023TR meisjes met hoepel 20e Avenhornstr41.jpg
naar de startpagina
Kerninventarisatie Gevelstenen
verder naar
straatnaam B

          De foto's op de pagina's van Amsterdam zijn grotendeels van Berna de Vos en Marjan van Dijk; hier en daar aangevuld door VVAG, Pancras van der Vlist,
         Herman Souer, Hans van Kuilenburg, Bernd Haberland, Marc Stegeman en heel veel anderen.

          Zie ook het overzicht van de VVAG zelf