laatst bijgewerkt 15-05-2021 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam S t/m Singel  Amsterdam   (Noord-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

S
Sara Burgerhartstraat 2 1055KW metselaar-architect-ambachtsman 1948-PROTESTANTSE-1950
WONINGBOUWVERENIGING
GOD ZAL HET ONS DOEN GELUKKEN - EN WIJ, ZIJN KNECHTEN, ZULLEN ONS -
OPMAKEN EN BOUWEN
NEH.2:20 GED.
1950 SaraBurgerhartstr02.jpg
Sara Burgerhartstraat 36 en 34 1055LA jongen met toeter en
meisje met ??
1956 SaraBurgerhartstr36.jpg SaraBurgerhartstr34.jpg
Sara Burgerhartstraat 56 en 54 1055LB meisje met boek
en jongen met druiven
1956 SaraBurgerhartstr56.jpg SaraBurgerhartstr54.jpg
Sara Burgerhartstraat 76 en 74 1055LD jongen met mondharmonica
en meisje met borduurwerk?
1956 SaraBurgerhartstr76.jpg SaraBurgerhartstr74.jpg
Sarphatikade 12a 1017WV diamant, van winning via bewerking tot dragen als sieraad 1955 Sarphatikade12.jpg
Sarphatistraat 298 1018GW huisnaam NESCIO Sarphatistr298.jpg
Sarphatistraat 370 1018GW rijkswapen JE MAINTIENDRAI Sarphatistr370.jpg
Sarphatistraat 662 1018AV leeuw met krijgstuig Sarphatistr662.jpg
Saxen-Weimarlaan 12 1075CB leguanen
lemuren(halfapen)
 
1910
1910 SaxenWeimarlaan12B.jpg SaxenWeimarlaan12O.jpg
Scheepstimmermanstraat 96 1019WZ plantgewas M M  98 1998
Scheldestraat 12-14 1078GK kinderkopjes N V BOUWMY MARCANPAUL 20e Scheldestr12.jpg
Schellingwouderdijk zie Schellingwoude
Schermerstraat 3 1023AH fluitende faun 1925 Schermerstr03.jpg
Schermerstraat 47 1023AH liggende vrouw met huis VREDE 1949 (foto is welkom)
Schippersgracht 1-3 1011TR ankers Schippersgracht01.jpg
Schippersstraat 16 1011BB landschap CARPE DIEM 1687 1687 Schippersstr16.jpg
Schubertstraat 18 1077GS muzieknoten liszt
"du bist die ruh"
 Schubertstr18.jpg
Schubertstraat 22 1077GT rechtbank NON VI    SED JURE
'T PLEIDOOI
20e  Schubertstr22.jpg
Seranggracht 10 1019PM vliegende vogels en bamboe 2000 2000 Seranggracht10.jpg
's-Gravesandeplein 19 1091BB huisnummer, jaar en postcode 1   MMIV
9  1091BB
2004 sGravesandeplein21-1.jpg sGravesandeplein21-9.jpg
Simsonstraat 2
hoek Olympiakade
1076VJ fenix 20b Simsonstr02.jpg
Simsonstraat 3 1076VG aapjes 20b Simsonstr03.jpg
Simsonstraat 14 1076VJ gewichthefster 20b Simsonstr14.jpg
Simsonstraat 21
hoek Olympiaweg
1076VH simson
(en delila?)
20b Simsonstr21L.jpg Simsonstr21R.jpg
Singel   2 1013GA kruiwagen 17A Singel002.jpg
Singel  24 1015AA schip VRIESLAND Singel024.jpg
Singel  28 1015AA wapen? Singel028.jpg
Singel  31 1012VC vrouw
de liefde of caritas
17A Singel031.jpg
Singel  36
gevel top
1015AA mercurius ZEEVRUGT Singel036t.jpg
Singel  36 1015AA schip Singel036.jpg
Singel  45
top gevel
1012VD keizerskroon 1725 Singel045.jpg
Singel  62 1015AB wapen friesland T WAPEN VAN VRISLAND (XVICXXXVIII) 1638 Singel062.jpg
Singel  74 1015AC diligence DE HAAGSCHE POSTWAGEN 17B Singel074.jpg
Singel  75 1012VE gekroond kuipersgereedschap ANNO 1723 1723 Singel075.jpg
Singel  77 1012VE kanonnier T DUYTS CANNON Singel077.jpg
Singel  85
gevel Lijnbaanssteeg
1012VE zwaan ANNO 1652 1652 Singel085.jpg
Singel 118 1015AE koppen Singel118.jpg
Singel 120
v/m veilighuis de Zon
1015AE zon Singel120.jpg
Singel 121 1012VH hertenjacht 18A Singel121.jpg
Singel 124 1015AE pijnappel Singel124.jpg
Singel 135 1012VJ huisnaam DE ROUAENSE BOEIJER 20e Singel135.jpg
Singel 151 1012VK vruchten aan boom 1912 Singel151a.jpg
Singel 151 1012VK boek met caduceus
boek met schrijfveer
ANNO
1912
1912 Singel151L.jpg Singel151R.jpg
Singel 186 1016AA buste ... Singel186.jpg
Singel 188 1016AA windmolen DE ROO OLY MOLEN ANNO 1737 1737 Singel188.jpg
Singel 192 1016AA druiventros Singel192.jpg
Singel 192-194 1016AA wapenschild met schoemakersgereedschap T HUYS VA HET HOVDE SCOVMAKERS ENDE SCVLAPPERS GILDT
1663
1663 Singel194.jpg
Singel 192-194 1016AA wapenschild met schoemakersgereedschap
(na restauratie)
GEDENKSTEEN UIT DEN HAM-ETERS GANG.
GESLOOPT EN VAN DEN OPENBAREN WEG AFGESLOTEN SEPTEMBER 1871
19c Singel194r.jpg
Singel 208
hoek Driekoningenstraat
1016AA driekoningen 20e Singel208.jpg
Singel 214
zijgevel achter poortje
1016AB viskorven en botvis IN DE 3 BOTTE ANNO 1742 1742 Singel214.jpg
Singel 266 1016AC kater DE KATER Singel266.jpg
Singel 270
achtergevel
1016AB man (een fries?) INDE VRYS Singel270ar.jpg
Singel 287 1012WG twee balen TWE KANEFAS BALE 1632 1632 Singel287.jpg
Singel 287 1012WG twee balen TWE KANEFAS BALE 1632
(na restauratie in 2013)
1632 Singel287r.jpg
Singel 324 1016AE zwaan
landschap
17B Singel324boven.jpg Singel324onder.jpg
Singel 356 1016AG haringbuis 18A Singel356.jpg
Singel 358 1016AG haringbuis
schipperskoppen
INDE VERGULDE HARINGBUYS 17A Singel358s.jpg Singel358k.jpg
Singel 367 1017WL het paradijs 17A Singel367.jpg
Singel 370 1016AH struisvogel D VOGEL STRUIS 17B Singel370.jpg
Singel 375 1017WL sint jozef Singel375.jpg
Singel 390 1016AJ godin athene ? BOUWKONST Singel390.jpg
Singel 390
dak
1016AJ hemelbol met apollo en minerva 1742 Singel390t.jpg
Singel 421 1012WP wapen amsterdam Singel421wa.jpg
Singel 421 1012WP wapens bestuursleden schuttersgilde Singel421ws.jpg
Singel 421
gevel Handboogstraat
1012WP zeemeermin DE MEEREMIN 1686 Singel421zy.jpg
Singel 425
Universiteitsbibliotheek
1012WP ornamenten handel en scheepvaart
en van wetenschappen
ΨYXHΣ  IATPEION
ALPHA  OMEGA
Singel425L.jpg
Singel 425
Universiteitsbibliotheek
1012WP ornamenten handel en scheepvaart
en van wetenschappen
Singel425R.jpg
Singel 434
origineel binnen
1017AV berg thabor IN DEN (berg) THABOR
JOS. ALB. ALBERDINGK THIJM 1863 1889
20e
18A
Singel434r.jpg Singel434.JPG
Singel 452 1017AW kerk en lam AMORE ET PACE CONIUNCTAE
1668 - 1801
MDMXLII
1942 Singel452.jpg
Singel 452
interieur
1017AW oranjeappel Singel452int.jpg
Singel 455 1012WP wapen amsterdam BURGERLYKE STAND EN
BEVOLKINGSREGISTER
Singel455.jpg
Singel 516-518 1017AX hollandse leeuw D'EEN=DRAGT 17B Singel516.jpg
  verder naar straatnaam
Sint ..