laatst bijgewerkt 18-07-2022 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam He - J  Amsterdam   (Noord-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

H - vervolg -
Heiligeweg 19
poortje v/m Rasphuis
1012XN wapen amsterdam CASTIGATIO
VIRTVTIS EST DOMARE
QVAE CVNCTI PAVEN
Heiligeweg19.jpg Heiligeweg19d.jpg
Hekelveld 18
boven, resp. in serre
1012SN johannes de doper

tekststeen
S J B T
LAATSTE.STEEN.VAN.T AMSTERDAM.SONESTA HOTEL.GELEGD.DOOR Z.K.H.PRINS.CLAUS DER.NEDERLANDEN 4 APRIL 1975
17A

1975
Hekelveld18.jpg Hekelveld18t.jpg
Hendrik Jonkerplein 4 1013KM gekroonde hamer + spijkers ANo 1644 1644 HendrikJonkerplein04n.jpg
HenriŽtte Ronnerplein 2 1073KV buste WETHOUDER WIBAUT 1914 .... 20
Henri Polaklaan 12 1018CS pelikaan HenriPolaklaan12.jpg
Herculesstraat 50 en 67
gevel Marathonweg
1076SN marathonlopers 1928 Herculesstr50.jpg Herculesstr67.jpg
Herculesstraat 69 en 52
gevel Marathonweg
1076SN meisje en jongen
onder vijf appels
1928 Herculesstr69.jpg Herculesstr52.jpg
Herengracht 57
geveltop
1015BC kolom DE GOUDE KOLOM Herengracht057.jpg
Herengracht 67 1015BC oude man
(steen 'uit de mal')
NIET ZONDER MOEITE 20e Herengracht067.jpg
Herengracht 68 1015BR rijksappel DE WERELD 20e Herengracht068.jpg
Herengracht 92 1015BS gekroond monogram ?? Herengracht092.jpg
Herengracht 100 1015BS tweekoppige adelaar 17A Herengracht100.jpg
Herengracht 105 1015BE papierfabricage 1649 Herengracht105.jpg
Herengracht 109 en 109a
v/m toegang tot veilinghuis de Zon
1015BE ouroboros (slangcirkel)
zon
Herengracht109.jpg Herengracht109a.jpg
Herengracht 114 1015BT wildeman Herengracht114.jpg
Herengracht 128
hal, doorgang naar nr 126
1015BT moor
naar Bartholomeus Moor
17a Herengracht128.jpg
Herengracht 147 1015BH caduceus AUDACES FORTUNA UOVAT Herengracht147.jpg
Herengracht 152 1016BN zon 1617 Herengracht152.jpg
Herengracht 163 1015BJ vat Herengracht163.jpg
Herengracht 243a
beeld
1016BH transvaalse boer Herengracht243a.jpg
Herengracht 243a 1016BH stadsgezicht IN DE WYCK TOT MAESTRICHT
Naar een prent (detail) van Simon de Bellomonte: Maastricht met Wijck op de voorgrond;ca 1588
Op prent ťn steen zijn duidelijk overeenkomstige herkenningspunten als walmuur, rivier, wegenloop en torens terug te vinden
1615 Herengracht243m.jpg Herengracht243p.jpg
Herengracht 244 1016BT rozen? CORN-WALL Herengracht244L.jpg Herengracht244R.jpg
Herengracht 252 1016BV 'vernieuwd' wapen Herengracht250.jpg
Herengracht 252 1016BV baal MEE-BAAL Herengracht252.jpg
Herengracht 262-266 1016B mercuriusstaf 1918 Herengracht262.jpg
Herengracht 270 1016BW mantel DE BONTE MANTEL 18A Herengracht270.jpg
Herengracht 274 1016BW lelie D WITTE LELI 1739 Herengracht274.jpg
Herengracht 319 1016AV admiraal nelson Herengracht319.jpg
Herengracht 320
achtergevel
1016CE vijf vrouwfiguren IN DE VYF SINNEN Herengracht320ar.jpg
Herengracht 320
entree en geveltop
1016CE div.vergulde ornamenten
twee hoofden
20e Herengracht320d.jpg Herengracht320t.jpg
Herengracht 329 1016AW struisvogel DE VOGELSTRVYS 17A Herengracht329.jpg
Herengracht 341
hal
1016AZ verspieders van kanašn T LANT VAN BELOFTEN Herengracht341.jpg
Herengracht 361 1016BB berg met zon 17A Herengracht361.jpg
Herengracht 365 1016BB vos 1623 1991 1991 Herengracht365.jpg
Herengracht 366 1016CH kromhout 17B Herengracht366.jpg
Herengracht 394 1016CJ de vier heemskinderen 17B Herengracht394.jpg
Herengracht 398 1017BX twee vrouwen DE 2 GEZUSTERS 1664 1994 1994 Herengracht398.jpg
Herengracht 419 1017BP omgekeerde rijksappel 1634 1634 Herengracht419.jpg
Herengracht 423 1017BR wapen .... Herengracht423.jpg
Herengracht 433 1017BR leeg wapen Herengracht433.jpg
Herengracht 435 1017BR otter en bever 1913 Herengracht435.jpg
Herengracht 436
geveltop
1017BZ griffioen
met schaap als prooi
1710 Herengracht436.jpg Herengracht436t.jpg
Herengracht 442
v/h Friesch-Groningsche Hypotheekbank
1017BZ wapen amsterdam 1906 Herengracht442M.jpg
Herengracht 442 1017BZ wapen provincies
friesland en groningen
1906 Herengracht442L.jpg Herengracht442R.jpg
Herengracht 446
geveltop
1017CA wapen de graeff Herengracht446.jpg
Herengracht 475
geveltop
1017BS cherubijntjes die spelen
of vruchten plukken
18A Herengracht475T.jpg
Herengracht 487 1017BT zon en lam 1728 Herengracht487.jpg
Herengracht 518 1017CC wapens ten doeschate en buisman TEN DOESSCHATE BUISMAN GROEP 1782 1899 Herengracht518.jpg
Herengracht 520
geveltop
1017CC wapen hoeufft-geelvinck Herengracht520.jpg
Herengracht 532
hoek Reguliersgracht
1017CC vogel met sleutel en tandwieltjes HET OPGEWONDEN VOGELTJE 201x Herengracht532.jpg
Herengracht 535-537
v/m Bevolkingsregister
1017BV mercurius 1919 Herengracht535a.jpg
Herengracht 535-537
v/m Bevolkingsregister
1017BV ornamenten: boeken en zeepaardjes 1919 Herengracht535b.jpg Herengracht533.jpg
Herengracht 543 1017BW blind wapen Herengracht543.jpg
Herengracht 548 1017CG wapen hooft gerritsz en backer (?) Herengracht548.jpg
Herengracht 578 1017CJ wind in de zeilen WELVAREND VAN DER LUGT 20e Herengracht578.jpg
Herengracht 579-581 1017CD beeld sint michael
(2e foto na restauratie)
Herengracht579.jpg Herengracht581.jpg
Herengracht 611 1017CE wapen hooft-witse Herengracht611.jpg
Herengracht 613-615 1017CE wapen valckenier- . . . Herengracht613.jpg
Herenmarkt 8 1013ED leeg wapen ANNO 17?4 Herenmarkt08.jpg
Herenmarkt 99
West-Indisch Huis
1013EC zicht op nieuw amsterdam THIS PLAQUE IS PRESENTED etc.etc. JUNE 21 NINETEEN EIGHTY-FOUR

ALDUS VERTHOONT HEM NIEUW AMSTERDAM ALS MEN DAER BENEFFENS ZEIJLT
1984 Herenmarkt99.jpg
Herenstraat 13 1015BX drie rollen stof 18A Herenstr13.jpg
Herman Gorterstraat 12 1077WG zeilschip TE LOEVERT 20e HermanGorterstr12.jpg
Herman Gorterstraat 23 1077WE smidse HermanGorterstr23.jpg
Herman Gorterstraat 35
gevel Diepenbrockstraat
Remonstrantse Kerk
Vrijburg
1077WE symbolen remonstranten: dienen 1933 HermanGorterstr35-O.jpg
Herman Gorterstraat 35
gevel Diepenbrockstraat
Remonstrantse Kerk
Vrijburg
1077WE symbolen remonstranten: vereren 1933 HermanGorterstr35-W.jpg HermanGorterstr35-Wdet.jpg
Herman Heijermansweg 2 1077WL vredesduiven en cherubijntjes die lantaarn dragen 1938 HermanHeijermansweg02.jpg
Herschelstraat 4
5e Montessorischool
1098JA rattenvanger van hamelen 1932 Herschelstr04.jpg
Hobbemakade 27 1071XK wapen amsterdam Hobbemakade27.jpg
Hobbemakade 51
vm JezuÔetenklooster
1071XL in hoc signum IHS Hobbemakade51.jpg
Hobbemastraat 9
Parkhotel
1071XZ reizen: per zeilschip
of te paard
Hobbemastr09c.jpg Hobbemastr09d.jpg
Hobbemastraat 9
Parkhotel
1071XZ reizen: per trein
of met de auto
Hobbemastr09e.jpg Hobbemastr09f.jpg
Hobbemastraat 9
Parkhotel
1071XZ reizen: per stoomschip
of in een zeppelin
Hobbemastr09g.jpg Hobbemastr09h.jpg
Hobbemastraat
Rijksmuseum
ZO-toren
1071XZ engel met twee putti NORMAALSCHOOL 1881 Hobbemastr-RM_ZOtoren.jpg
Holbeinstraat 33 1077VC pelikaan Holbeinstr33.jpg
Hoofdweg 56 1058BD kasteel Hoofdweg56.jpg
Hoofdweg 58 1058BD roofvogel; valk? 20e Hoofdweg58.jpg
Hoofdweg 60 1058BD uil 20e Hoofdweg60.jpg
Hoogte Kadijk 12 1018BL haas met schel SCHEL HAAS 20d HoogteKadijk012.jpg
Hoogte Kadijk 32 1018BM gebouw 18A HoogteKadijk032.jpg
Hoogte Kadijk 37 1018BE zonnebloem HoogteKadijk037.jpg
Hoogte Kadijk 78
hoek Tussen Kadijken
1018BR arion met dolfijn ARION 1990 HoogteKadijk078.jpg
Hoogte Kadijk 109-117 1018BH korenaren DE 3 BLOEYENDE KOORN AAREN
AO 1777
1777 HoogteKadijk117.jpg HoogteKadijk109.jpg
Hoogte Kadijk 147
bord werf 't Kromhout
1018BJ schip HoogteKadijk147.jpg
Hoogte Kadijk 150
'Sibbel-huizen'
1018BV vallende man met stoel 1828 DE KEY 2011
VAN DE DIJK AF
2011 HoogteKadijk150.jpg
Hoogte Kadijk 189 1018BK HOUTKOOPERIJ U 159 HoogteKadijk189.jpg
Hoorneboeg 1
in 2020 verplaatst vanaf Zeedijk 10
1101BEK huisnaam VISSERSWYK AO 1754 1754 Hoorneboeg01.jpg
Hoornsestraat 52 1023XB ontspanning na inspanning
verbeeld door lezer tussen motorenindustrie (Kromhout) en vliegtuigindustrie (Fokker)
1950 Hoornsestr52.jpg
Hoornsestraat 57 1023VZ ontspanning na inspanning
verbeeld door meisje rustend in bloementuintje
1950 Hoornsestr57.jpg
Houtmankade 18 en 20 1013MX LABOEAN
BINDJEIJ
Houtmankade18.jpg Houtmankade20.jpg
Houtmankade 24 1013MX MEDAN Houtmankade24.jpg
Houtmankade 40 1013MX de houtman OOST WEST
1595 DE HOUTMAN 2007
2007 Houtmankade40.jpg
Huidenstraat 1 1016ER haas 'T HAASJE   R 1999 1999 Huidenstr01.jpg
Huidenstraat 21 1016ER bedmaterialen D'OUDE GEKROONDE BEDDEWINKEL 1761 1761 Huidenstr21.jpg
I
Ir. Jakoba Mulderplein 36 1018MZ krijgstuig irJakobaMulderplein36.jpg
J
Jacob Obrechtstraat 26
bijgebouw Obrechtkerk
1071KM kruisvaart 1908 JacobObrechtstr26.jpg
Jacob Obrechtstraat 47 1071KH DE HEMELBESTORMER 20e JacobObrechtstr47.jpg
Jan Olphert Vaillantlaan 35 1086XZ wapen amsterdam DROPPERT SPIJKERMAN
ANNO 2006
2006 JanOlphertVaillantlaan35.jpg
Jan van Eijckstraat 41 1077LH jan van eijck JanVanEijckstr41.jpg
Jan van Goyenkade 1 1075HN ibissen 20e JanVanGoyenkade01.jpg
Jan van Schaffelaar-
plantsoen 3 en 5
1061DK stal in bethlehem
drie koningen
1954/55 JvSchaffelaar03.jpg JvSchaffelaar05.jpg
Jan van Schaffelaar-
plantsoen 7 en 9
1061DK de heilige familie
vlucht naar egypte
voor meer informatie
over deze gevelstenen
klik hier.
1954/55 JvSchaffelaar07.jpg JvSchaffelaar09.jpg
Jan van Schaffelaar-
plantsoen 11 en 13
1061DK
1061DL
doop in de jordaan
christus in de tempel
1954/55 JvSchaffelaar11.jpg JvSchaffelaar13.jpg
Jan van Schaffelaar-
plantsoen 15 en 17
1061DL de opwekking van lazarus
de verzoeking in de woestijn
1954/55 JvSchaffelaar15.jpg JvSchaffelaar17.jpg
Jan van Schaffelaar-
plantsoen 19 en 21
1061DL de wonderbare visvangst
de bruiloft van kana
1954/55 JvSchaffelaar19.jpg JvSchaffelaar21.jpg
Jan van Schaffelaar-
plantsoen 23 en 25
1061DL
1016DM
het laatste avondmaal
intocht in jeruzalem
1954/55 JvSchaffelaar23.jpg JvSchaffelaar25.jpg
Jan van Schaffelaar-
plantsoen 27 en 29
1061DM christus voor pilatus
de judaskus
  1954/55 JvSchaffelaar27.jpg JvSchaffelaar29.jpg
Jan van Schaffelaar-
plantsoen 31 en 33
1061DM de kruisiging
de verrijzenis
1954/55 JvSchaffelaar31.jpg JvSchaffelaar33.jpg
J.J. Viottastraat 20 1071JS pelikaan JJViottastr20.jpg
J.J. Viottastraat 39 1071JP leeuw
burchttoren
DE BURG VAN LEYDEN 17A JJViottastr39-leeuw.jpg JJViottastr39.jpg
Jodenbreestraat 4 1011NK lauwerkrans REMBRANDTS WONING 1639 1658 Jodenbreestr04.jpg
Johan Huizingalaan 150 1065JG apothekersattributen 1956 JohanHuizingalaan150.jpg
Johannes van der Waalstraat 2/4 en 6/8 1098PJ musicerende kinderen NB dezelfde stenen komen voor in o.a. de Edisonstraat en de Ehrlichstraat JohnnesVdWaalstr02.jpg JohnnesVdWaalstr06.jpg
Johannes van der Waalstraat 10/12 en 14/16 1098PJ
1098PK
musicerende kinderen JohnnesVdWaalstr10.jpg JohnnesVdWaalstr14.jpg
Johan van Hasseltweg 59 1021KN ei met schaaf
(het bedrijf van de Schaafstraat naar overkant van het IJ)
DE SCHAAF OVER HET IJ
AANGEBODEN TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN GUNTERS EN MEUSER FILIAAL NOORD
DOOR MEVROUW JWJM OLTHOF- VAN CAMPEN OP 4 NOVEMBER 1994
1994 JohanVanHasseltweg59.jpg
Jonas DaniŽl Meyerplein 2-4
Joods Historisch Museum
1011RH offer van Abraham
zie replica in de Sint Antoniesbreestraat
verder naar
straatnaam Ka