laatst bijgewerkt 02-12-2022 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam E  Amsterdam    (Noord-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

E
Edisonstraat 2/3 en 4/5 1098SX musicerende kinderen NB dezelfde stenen komen ook voor in andere huizen van de straat en voorts in o.a. de Ehrlichstraat en de Johannes van der Waalstraat Edisonstr02.jpg Edisonstr04.jpg
Edisonstraat 6/7 en 8/9 1098SX musicerende kinderen Edisonstr06.jpg Edisonstr08.jpg
Edisonstraat 10/11 en 12/13 1098SX musicerende kinderen Edisonstr10.jpg Edisonstr12.jpg
Edisonstraat 14/15 en 16/17 1098SX musicerende kinderen Edisonstr14.jpg Edisonstr16.jpg
Edisonstraat 18/19 en 20/21 1098SX musicerende kinderen Edisonstr18.jpg Edisonstr20.jpg
Eendenstraat 17
hoek Adelaarsweg
1021CE eenden Adelaarsweg104az.jpg
Eerste Bloemdwarsstraat 3 1016KR paard 1787
YDER ZYN ZIN
1787 EersteBloemdwars03.jpg
Eerste Constantijn Huygensstraat 107 1054BV ornamenten, werklieden 20e EersteConstantijnHuygensstr107a.jpg
Eerste Constantijn Huygensstraat 120 1054BZ dominee en schrijver sikkel HIER WOONDE EN WERKTE JOHANNES CORNELIS SIKKEL
VAN 1908-1920
1921 EersteConstantijnHuygensstr002.jpg
Eerste Egelantiersdwarsstraat 1-5
gevel Tuinstraat
1015RW organist CLAES CLAESZ HOFJE 1971 1971 EersteEgelantiersdwars01.jpg
Eerste Egelantiersdwarsstraat 60 1015RW gezin 20e EersteEgelantiersdwars60.jpg
Eerste Egelantiersdwarsstraat 70 1015RW wijnvaten 'T SMALLE  1978  1998 1998 EersteEgelantiersdwars70.jpg
Eerste Goudsbloemdwarsstraat 50-62 1015JW mannenkop en profil MMII
T ANTONIO HUIS
2002 EersteGoudsbloemdwars50.jpg
Eerste Jacob van Campenstraat  2
hoek Ruysdaalkade
1017BE jacob van campen EersteJacobVanCampenstr02.jpg
Eerste Jacob van Campenstraat 34 1072BE jacob van campen JACOB VAN CAMPEN EersteJacobVanCampenstr34.jpg
Eerste Jacob van Campenstraat 59 1072BD wapen amsterdam EersteJacobVanCampenstr59.jpg
Eerste Jan van der Heijdenstraat 161-163 1072TS wapen amsterdam 1891 EersteJanVanDerHeijdenstr161.jpg
Eerste Laurierdwarsstraat 5 1016PV tandarts 20e EersteLaurierdwars05.jpg
Eerste Laurierdwarsstraat 20 1016PZ twee bergen DE 2 KRVVT BARGEN AN 1641 1641 EersteLaurierdwars20.jpg
Eerste Leliedwarsstraat 15 1015SZ moriaan DE MOERJAN   ANNO 1644 1644 EersteLeliedwars15.jpg
Eerste Leliedwarsstraat 36
herplaatst van binnenplaats Bloemgracht 20
1015TA duif met olijftak op ark D' ARKE NOACH EersteLeliedwarsstr36.jpg
Eerste Lindendwarsstraat 13 1015LE visser D.JONGE VISSER. 1734 EersteLindendwarsstr13.jpg
Eerste Looiersdwarsstraat 12 1016VM man met tabaksbladeren D GOYSE BOER 18A EersteLooiersdwars12.jpg
Eerste Looiersdwarsstraat 27 1016VL baal (leder),
mandfles (looivloeistof)
EersteLooiersdwars27.jpg
Eerste Looiersdwarsstraat 29 1016VL pegasus T PAERD PEGASUS 20e EersteLooiersdwars29.jpg
Eerste Rozendwarsstraat 13 1016PC kaarsenkroon DE KERK KROON 1725 EersteRozendwars13.jpg
Eerste Tuindwarsstraat 16 1015RV stucadoors 20e EersteTuindwars16.jpg
Eerste Tuindwarsstraat 19 1015RT bakkerij ANNO 1647 1647 EersteTuindwars19.jpg
Eerste Tuindwarsstraat 21 1015RT hand met hamer
(de hand van donar?)
17B EersteTuindwars21.jpg
Egelantiersgracht 8 1015RL sint willibrord
man bij kuip
SWILBORDUS
ANNO 1649
D'BROVWER
1649 Egelantiersgracht008L.jpg Egelantiersgracht008R.jpg
Egelantiersgracht 8
(na restauratie)
1015RL sint willibrord
man bij kuip
SWILBORDUS
ANNO 1649
D'BROVWER
1649 Egelantiersgracht008Lr.jpg Egelantiersgracht008Rr.jpg
Egelantiersgracht 15 1015RB houtbewerker DE IONGHE TIMMERMAN 18A Egelantiersgracht015.jpg
Egelantiersgracht 15 1015RB druiventros Egelantiersgracht015d.jpg

Egelantiersgracht 34 1015RL spittende man D' GRAAFMAN Ao 1704 1704 Egelantiersgracht034.jpg
Egelantiersgracht 50 1015RM roos DAT ROSA MEL APIBUS
IN LIEFDE BLOEIENDE
20e Egelantiersgracht050.jpg
Egelantiersgracht 63-65 1015RD valk ANNO 1632 1632 Egelantiersgracht065.jpg
Egelantiersgracht 69 1015RD vredesduif INT DUIFIE   ANNO MDCLXVI 1666 Egelantiersgracht069.jpg
Egelantiersgracht 72
zijgevel
1015RM zon 17A Egelantiersgracht072.jpg
Egelantiersgracht 89 1015RE kleermakers 17e Egelantiersgracht089.jpg
Egelantiersgracht 105-141
binnenplaats
1015RG jezus' geboorte 21e? Egelantiersgracht111.jpg
Egelantiersgracht 105-141
kapel binnenplaats
1015RG christus VREDE SY MET V 17A Egelantiersgracht107.jpg
Egelantiersgracht 153-159 1015RG koning IN DEN KONING VAN BOHEMEN Egelantiersgracht159.jpg
Egelantiersgracht 161 1015RK lachende zon BONUM DIEM HABEAS
(fijne dag!)
21a Egelantiersgracht161.jpg
Egelantiersgracht 223 1015RK vat 1960   1970 1970 Egelantiersgracht223.jpg
Egelantiersgracht 542-550 1015RR timmerman DE TEMMERMA(n) 17A Egelantiersgracht542.jpg Egelantiersgracht542a.jpg
Egelantiersstraat 5 1015PV "amsterdammertje" 20e Egelantiersstr005.jpg
Egelantiersstraat 9 1015PV slot, sleutel HET HANG EN SLUITWERK 2009 Egelantiersstr011.jpg
Egelantiersstraat 16 1015PN euromunt ONTVANGEN EN UITGEVEN ZIJN TWEE KANTEN VAN HETZELFDE MUNTJE 2007 Egelantiersstr016.jpg

Egelantiersstraat 26-48
poort naar achterliggend hofje
1015PM
1015PN
wapen anslo ANSLO'S HOFJE 17A Egelantiersstr026.jpg
Egelantiersstraat 52 1015PP schrijvende hand 17A Egelantiersstr050.jpg
Egelantiersstraat 141-143 1015RA wapen . . . . KONING WILLEMSHUIS 1863 Egelantiersstr141w.jpg Egelantiersstr143.jpg
Ehrlichstraat 1/2 en 3/4 1098RZ musicerende kinderen NB de stenen komen ook voor in de Edisonstraat en de Johannes van der Waalstraat Ehrlichstr01.jpg Ehrlichstr03.jpg
Ehrlichstraat 5/6 1098RZ musicerende kinderen Ehrlichstr05.jpg
Elandsgracht 14 1016TV schaap HET SCHAAP 18A Elandsgracht14.jpg
Elandsgracht 64 1016TX kop Elandsgracht64.jpg
Elandsgracht 73 1016TR huizen HET FORT VAN SJAKO 20d Elandsgracht73.jpg
Elandsgracht 75 1016TR man JACO 20d Elandsgracht75.jpg
Elandsgracht 98 1016VA vrouw op anker IK HOOP OP VREDE 17B Elandsgracht98.jpg
Elandsstraat 13-15 1016RW valk 1745
DE.WITTE.VALK
1745 Elandsstr013.jpg
Elandsstraat 55 1016RX kroon (of aambeeld?) Elandsstr055.jpg
Elandsstraat 86 1016SG brug I V   1756   D S 1756 Elandsstr086.jpg
Elandsstraat 101 1016RX dolfijn D VERGVLDE DOLFYN 17B Elandsstr101.jpg Elandsstr101a.jpg
Elandsstraat 125 1016RZ ornament elanden Elandsstr125.jpg
Elandsstraat 156 1016SJ doornenkroon D DORNEKROON   1651 1651 Elandsstr156.jpg
Elleboogsteeg 12 1012AM walvis
(voor en na restauratie in 2019)
16 DE WALVIS 90 1690 Elleboogsteeg12.jpg Elleboogsteeg12r.jpg
Emmastraat 22
hoek Johannes Verhulststraat
1075HV ouroboros (staarteter)
(zie ook Dufaystraat)
Emmastr22.jpg
Enge Kerksteeg 2 (replica)
beschadigd origineel in interieur
1012GV kruisdragende christus DE LIEFDE BOVEN AL 1996 EngeKerksteeg02.jpg
Enge Kerksteeg 4
(voor en na restauratie in 2017)
1012GV platte mand DE VERGHVLDE WAN 1634 EngeKerksteeg04.jpg EngeKerksteeg04r.jpg
Enge Lombardsteeg 4 1012HN bank van lening TOT BEHULP VOOR DEN NOODT DRUFTIGEN IS HIER GESTICHT
DE BANCK VAN LEENINGE VOOR EEN CLEYNGELT
EngeLombardsteeg04.jpg
Engelsesteeg 2 1012NA duif (kop afgebroken) 17A Engelsesteeg02.jpg
Enkhuizerstraat 5 1023VP bloemplukkende kinderen bij huis in de zon ca1949 Enkhuizerstr05.jpg
Entrepotdok 25 1018AD visser PACKHUYS DEN VISSCHER
ANNO 1710
1710 Entrepotdok25.jpg Entrepotdok25t.jpg
Entrepotdok 26 1018AD meerman PACKHUYS DEN ZEERIDDER
ANNO 1710
1710 Entrepotdok26.jpg Entrepotdok26t.jpg
Entrepotdok 48 1018AD wapen wijnkoop 18A Entrepotdok48.jpg
Entrepotdok 49 1018AD wapen boelens? 18A Entrepotdok49.jpg
verder naar
straatnaam F - G