laatst bijgewerkt 28-07-2017 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam E  Amsterdam    (Noord-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

E
Eerste Bloemdwarsstraat 3 1016KR paard 1787
YDER ZYN ZIN
1787 EersteBloemdwars03.jpg (49236 bytes)
Eerste Constantijn Huygensstraat 2 1054BR dominee en schrijver sikkel HIER WOONDE EN WERKTE JOHANNES CORNELIS SIKKEL
VAN 1908-1920
20e EersteConstantijnHuygensstr002.jpg (38820 bytes)
Eerste Constantijn Huygensstraat 107 1054BV ornamenten, werklieden 20e EersteConstantijnHuygensstr107a.jpg (62141 bytes) EersteConstantijnHuygensstr107b.jpg (49821 bytes)
Eerste Egelantiersdwarsstraat 1-5
gevel Tuinstraat
1015RW organist CLAES CLAESZ HOFJE 1971 1971 EersteEgelantiersdwars01.jpg (51352 bytes)
Eerste Egelantiersdwarsstraat 60 1015RW gezin 20e EersteEgelantiersdwars60.jpg (88840 bytes)
Eerste Egelantiersdwarsstraat 70 1015RW wijnvaten 'T SMALLE  1978  1998 1998 EersteEgelantiersdwars70.jpg30 bytes)
Eerste Goudsbloemdwarsstraat 50-62 1015JW mannenkop en profil MMII
T ANTONIO HUIS
2002 EersteGoudsbloemdwars50.jpg (46971 bytes)
Eerste Jacob van Campenstraat  2
hoek Ruysdaalkade
1017BE jacob van campen EersteJacobVanCampenstr02.jpg (54781 bytes)
Eerste Jacob van Campenstraat 34 1072BE jacob van campen JACOB VAN CAMPEN EersteJacobVanCampenstr34.jpg (62307 bytes)
Eerste Jacob van Campenstraat 59 1072BD wapen amsterdam EersteJacobVanCampenstr59.jpg (56398 bytes)
Eerste Laurierdwarsstraat 5 1016PV tandarts 20e EersteLaurierdwars05.jpg (71914 bytes)
Eerste Laurierdwarsstraat 20 1016PZ twee bergen DE 2 KRVVT BARGEN AN 1641 1641 EersteLaurierdwars20.jpg (56673 bytes)
Eerste Leliedwarsstraat 15 1015SZ moriaan DE MOERJAN   ANNO 1644 1644 EersteLeliedwars15.jpg (66264 bytes)
Eerste Leliedwarsstraat 36
herplaatst van binnenplaats Bloemgracht 20
1015TA duif met olijftak op ark D' ARKE NOACH EersteLeliedwarsstr36.jpg (58072 bytes)
Eerste Lindendwarsstraat 13 1015LE visser D.JONGE VISSER. 1734 EersteLindendwarsstr13.jpg (46422 bytes)
Eerste Looiersdwarsstraat 12 1016VM man met tabaksbladeren D GOYSE BOER 18A EersteLooiersdwars12.jpg (58223 bytes)
Eerste Looiersdwarsstraat 27 1016VL baal (leder),
mandfles (looivloeistof)
EersteLooiersdwars27.jpg (48900 bytes)
Eerste Looiersdwarsstraat 29 1016VL pegasus T PAERD PEGASUS 20e EersteLooiersdwars29.jpg (88566 bytes)
Eerste Rozendwarsstraat 13 1016PC kaarsenkroon DE KERK KROON 1725 EersteRozendwars13.jpg (87560 bytes)
Eerste Tuindwarsstraat 16 1015RV stucadoors 20e EersteTuindwars16.jpg (75061 bytes)
Eerste Tuindwarsstraat 19 1015RT bakkerij ANNO 1647 1647 EersteTuindwars19.jpg (62386 bytes)
Eerste Tuindwarsstraat 21 1015RT hand met hamer 17B EersteTuindwars21.jpg (48636 bytes)
Egelantiersgracht 8 1015RL sint willibrord
man bij kuip
SWILBORDUS
ANNO 1649
D'BROVWER
1649 Egelantiersgracht008L.jpg (42112 bytes) Egelantiersgracht008R.jpg (43857 bytes)
Egelantiersgracht 15 1015RB houtbewerker DE IONGHE TIMMERMAN 18A Egelantiersgracht015.jpg
Egelantiersgracht 15 1015RB druiventros Egelantiersgracht015d.jpg (61406 bytes)

Egelantiersgracht 34 1015RL spittende man D' GRAAFMAN Ao 1704 1704 Egelantiersgracht034.jpg (80259 bytes)
Egelantiersgracht 50 1015RM roos DAT ROSA MEL APIBUS
IN LIEFDE BLOEIENDE
20e Egelantiersgracht050.jpg (62883 bytes)
Egelantiersgracht 63-65 1015RD valk ANNO 1632 1632 Egelantiersgracht065.jpg (57259 bytes)
Egelantiersgracht 69 1015RD vredesduif INT DUIFIE   ANNO MDCLXVI 1666 Egelantiersgracht069.jpg (59689 bytes)
Egelantiersgracht 72
zijgevel
1015RM zon 17A Egelantiersgracht072.jpg (101636 bytes)
Egelantiersgracht 89 1015RE kleermakers 17e Egelantiersgracht089.jpg (88876 bytes)
Egelantiersgracht 105-141
binnenplaats
1015RG jezus' geboorte 21e? Egelantiersgracht111.jpg (44759 bytes)
Egelantiersgracht 105-141
kapel binnenplaats
1015RG christus VREDE SY MET V 17A Egelantiersgracht107.jpg (153833 bytes)
Egelantiersgracht 153-159 1015RG koning IN DEN KONING VAN BOHEMEN Egelantiersgracht159.jpg (39708 bytes)
Egelantiersgracht 223 1015RK vat 1960   1970 1970 Egelantiersgracht223.jpg (42044 bytes)
Egelantiersgracht 542-550 1015RR timmerman DE TEMMERMA(n) 17A Egelantiersgracht542.jpg (61882 bytes) Egelantiersgracht542a.jpg (60737 bytes)
Egelantiersstraat 5 1015PV "amsterdammertje" 20e Egelantiersstr005.jpg (41781 bytes)
Egelantiersstraat 9 1015PV slot, sleutel HET HANG EN SLUITWERK 2009 Egelantiersstr011.jpg (47682 bytes)
Egelantiersstraat 16 1015PN euromunt ONTVANGEN EN UITGEVEN ZIJN TWEE KANTEN VAN HETZELFDE MUNTJE 2007 Egelantiersstr016.jpg (55825 bytes)

Egelantiersstraat 26
poort hofje
1015PM wapen anslo ANSLO'S HOFJE 17A Egelantiersstr026.jpg (76959 bytes)
Egelantiersstraat 50 1015PN schrijvende hand 17A Egelantiersstr050.jpg (54588 bytes)
Egelantiersstraat 141-143 1015RA wapen . . . . KONING WILLEMSHUIS 1863 Egelantiersstr141w.jpg (66011 bytes) Egelantiersstr143.jpg (121686 bytes)
Elandsgracht 14 1016TV schaap HET SCHAAP 18A Elandsgracht14.jpg (61121 bytes)
Elandsgracht 64 1016TX kop Elandsgracht64.jpg (57970 bytes)
Elandsgracht 73 1016TR huizen HET FORT VAN SJAKO 20d Elandsgracht73.jpg (56943 bytes)
Elandsgracht 75 1016TR man JACO 20d Elandsgracht75.jpg (62159 bytes)
Elandsgracht 98 1016VA vrouw op anker IK HOOP OP VREDE 17B Elandsgracht98.jpg (72896 bytes)
Elandsstraat 13-15 1016RW valk 1745
DE.WITTE.VALK
1745 Elandsstr013.jpg (77118 bytes)
Elandsstraat 55 1016RX kroon (of aambeeld?) Elandsstr055.jpg (42721 bytes)
Elandsstraat 86 1016SG brug I V   1756   D S 1756 Elandsstr086.jpg (68503 bytes)
Elandsstraat 101 1016RX dolfijn D VERGVLDE DOLFYN 17B Elandsstr101.jpg (56475 bytes) Elandsstr101a.jpg (47672 bytes)
Elandsstraat 125 1016RZ ornament elanden Elandsstr125.jpg (50382 bytes)
Elandsstraat 156 1016SJ doornenkroon D DORNEKROON   1651 1651 Elandsstr156.jpg (46482 bytes)
Elleboogsteeg 12 1012AM walvis DE WALVIS 1690 1690 Elleboogsteeg12.jpg (182806 bytes)
Enge Kerksteeg 2 (replica)
beschadigd origineel in interieur
1012GV kruisdragende christus DE LIEFDE BOVEN AL 1996 EngeKerksteeg02.jpg (59973 bytes)
Enge Kerksteeg 4
(voor en na restauratie in 2017)
1012GV platte mand DE VERGHVLDE WAN 1634 EngeKerksteeg04.jpg (54997 bytes) EngeKerksteeg04r.jpg (105645 bytes)
Enge Lombardsteeg 4 1012HN bank van lening TOT BEHULP VOOR DEN NOODT DRUFTIGEN IS HIER GESTICHT
DE BANCK VAN LEENINGE VOOR EEN CLEYNGELT
EngeLombardsteeg04.jpg (60420 bytes)
Engelsesteeg 2 1012NA duif (kop afgebroken) 17A Engelsesteeg02.jpg (46121 bytes)
Entrepotdok 25 1018AD visser PACKHUYS DEN VISSCHER
ANNO 1710
1710 Entrepotdok25.jpg (43870 bytes) Entrepotdok25t.jpg (58326 bytes)
Entrepotdok 26 1018AD meerman PACKHUYS DEN ZEERIDDER
ANNO 1710
1710 Entrepotdok26.jpg (46268 bytes) Entrepotdok26t.jpg (49344 bytes)
Entrepotdok 48 1018AD wapen wijnkoop 18A Entrepotdok48.jpg (84571 bytes)
Entrepotdok 49 1018AD wapen boelens? 18A Entrepotdok49.jpg (63313 bytes)
  verder naar straatnaam F - Gr