laatst bijgewerkt 14-12-2023 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam Bl - Bz  Amsterdam   (Noord-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

B vervolg
Blauwburgwal 1 1015AS gevleugelde vos D' VLIEGENDE VO(S)   ANNO 1648 1648 Blauwburgwal01.jpg
Blauwburgwal 2 1015AT hektjalk ANO 1754 1754 Blauwburgwal02.jpg
Blauwburgwal 10 1015AT binnenvaartschip 18B Blauwburgwal10.jpg
Bloedstraat
hk OZ Achterburgwal 69
1012BS man RESTAURO
GEURT BRINKGREVE HUIS   1982
1982 Bloedstr00.jpg
Bloedstraat 11-19
hoek Gordijnsteeg
1012BS monnik DE MONNIK Bloedstr11.jpg
Bloedstraat 16 1012BS zogend schaap DAT VOET - IS GOET 18A Bloedstr16.jpg
Bloedstraat 20 1012BS kater DE SWARTE KATER 17B Bloedstr20.jpg
Bloedstraat .. 1012BS stier Ao 1724 1724 Bloedstr99.jpg

Bloemgracht 8
topgevel
1015TH kalf Bloemgracht008.jpg
Bloemgracht 10
(vroeger Palmgracht 68)
1015TH doos 16.DE.DOOS.60 1660 Bloemgracht010.jpg
Bloemgracht 15 1016KB ridder DE RIDDER EN DE ROOS 20e Bloemgracht015.jpg
Bloemgracht 19 1016KB pellicanus noster
omringd door ouroboros (staartbijter), symbool van eeuwigheid)
R (alpha omega) C Bloemgracht019.jpg
Bloemgracht 20
binnenplaats
1015TJ D'ARKE NOACH herplaatst, zie
Eerste Leliedwarsstraat
Bloemgracht 21 1016KB bouwers 20e Bloemgracht021.jpg
Bloemgracht 22
binnenplaats
1015TJ GODT IS MIJN BURGH niet toegankelijk
Bloemgracht 29 1016KB eenhoorn in landschap DE EENHOORN 20e Bloemgracht029.jpg
Bloemgracht 34 1015TK vis met notenbalk
'die forelle'
1914   1994 1994 Bloemgracht034.jpg
Bloemgracht 36 1015TK eenhoorn Bloemgracht036.jpg
Bloemgracht 59 1016KE schaaf 1934   1998 1998 Bloemgracht059.jpg
Bloemgracht 77 1016KG zaaiende man DE SAAYER Ao MDCCLII 1752 Bloemgracht077.jpg
Bloemgracht 81 1016KH zaaiende man ANNO 1763
DE JONGE SAAIJER
1763 Bloemgracht081.jpg
Bloemgracht 85 1016KH hoed Bloemgracht085.jpg
Bloemgracht 87 1016KH stadsmens DE STEEMAN 1642 Bloemgracht087.jpg
Bloemgracht 89 1016KH boer DE LANDMAN
ANNO 1642
1642 Bloemgracht089.jpg Bloemgracht089a.jpgk
Bloemgracht 91 1016KH zeeman DE SEEMAN
ANNO 1642
1642 Bloemgracht091.jpg Bloemgracht091a.jpg
Bloemgracht 97 1016KH monogram VAN PRINS GEEN KWAAD Bloemgracht097a.jpg Bloemgracht097.jpg
Bloemgracht 99 1016KH hoefijzer Bloemgracht099.jpg
Bloemgracht 110 1015TN bloemen Bloemgracht110.jpg
Bloemgracht 134 1015TR kalkoen
(voor en na restauratie in 2023)
D CALKOEN 18A Bloemgracht134.jpg Bloemgracht134r.jpg
Bloemgracht 158 1015TT maan 17A Bloemgracht158.jpg
Bloemgracht 160 1015TT zon DE SON 17A Bloemgracht160.jpg
Bloemgracht 168 1015TV jacobs ladder JAKOBS DROOM 20e Bloemgracht168.jpg
Bloemgracht 172 1015TV T SCRIKKEL JAAR Ao 1740 1740 Bloemgracht172.jpg
Bloemgracht 177-179 1016KN klavertje vier 2 0 0 9 2009 Bloemgracht177.jpg
Bloemstraat 12 1016LB aanspreker IN DEN ANSPREKER 17A Bloemstr012.jpg
Bloemstraat 13 1016KV rozenboom IN DE ROZENBOOM 20e Bloemstr013.jpg
Bloemstraat 16 1016LB pelikaan met jongen D PELLECAEN 17A Bloemstr016.jpg
Bloemstraat 28 1016LC goudsbloem IN DE GOUDSBLOEM 20e Bloemstr028.jpg
Bloemstraat 36 1016LC speld SPELD MET D 2007 Bloemstr036.jpg
Bloemstraat 174 1016LK bootje 17B Bloemstr174.jpg
Bloemstraat 189 1016LA engel, zwaan, prediker 18B Bloemstr189.jpg
Bokkinghangen 1
hoek Barentszplein
1013NK zeevis ZEEWOLF 21e Bokkinghangen01.jpg
Bokkinghangen 21 1013NK zeevis HARING 21e Bokkinghangen21.jpg
Bokkinghangen 39
hoek Zoutkeetsgracht
1013NK
zeevis
voor het vervolg van de serie zie Zoutkeetsgracht
ZEEBRASEM 21e Bokkinghangen39.jpg
Bontekoestraat 1 1013RB willem bontekoe WILLEM IJSBR: BONTEKOE
HOLL: ZEEVAARDER VAN 1612 TOT 1625
Bontekoestr01.jpg
Boomstraat 7 1015LA oranjeboom in hollands tuin 1740 1740 Boomstr07.jpg
Boomstraat 26 1015LC scheepje IN DE SOLDER SCHUYDT ANNO 1726 1726 Boomstr26.jpg
Boomstraat 26-28 1015LC korte broek L vd B   21-3-1982 1982 Boomstr26-28.jpg
Boomstraat 28 1015LC aangemeerd schip Ao 1726 1726 Boomstr28.jpg
Boomstraat 52 1015LD vruchtboom 20e Boomstr52.jpg
Boomstraat 61 1015LB gekroonde ster
gerestaureerd in 2011
1663 1663 Boomstr61a.jpg Boomstr61.jpg
Bos en Lommerweg 246
klik hier voor nadere info
1055DV maria boodschap
maria en elisabeth
1954/55 BosEnLommerweg246a.jpg BosEnLommerweg246b.jpg
Bos en Lommerweg 248
klik hier voor nadere info
1055DV jona en de walvis
elia's hemelvaart
1954/55 BosEnLommerweg248CL.jpg BosEnLommerweg248CR.jpg
Bosplaat 74
(achterzijde)
1025AT wapen waterland NIEUW VREDELUST 1977 1977 Bosplaat74.jpg
Brachthuijzerstraat 3 1075EN schep 20e Brachthuijzerstr03.jpg
Brahmsstraat 7
gevel Schubertstraat
1077HE willem van oranje 1533 1534
WILLEM VAN ORANJE
STANTVASTIGH IS GHEBLEVEN
MIJN HERT IN THEGENSPOET
Brahmsstr06.jpg
Breitnerstraat 3 1077BL boerendans uit 'de bruiloft van kloris en roosje' MANSETTE 20e Breitnerstr03.jpg
Brouwersgracht 33 1015GB "leeuw" DE ROODE LEEUW 1754   1997 1997 Brouwersgracht033.jpg
Brouwersgracht 52 1013GX stoelen NOOYT VOLMAAKT 1759 1759 Brouwersgracht052.jpg
Brouwersgracht 53 1015GB kruiwagen 1625? Brouwersgracht053.jpg
Brouwersgracht 75-77 1015GC kroon 1631, 1875 1631 Brouwersgracht075.jpg
Brouwersgracht 76 1013GX wijnbereiding Brouwersgracht076.jpg
Brouwersgracht  94 1013GZ koe onder bomen
met wapen amsterdam
1973
DE W8ER
BLIJFT THUIS
ca
2016
Brouwersgracht094.jpg
Brouwersgracht  95 1015GC loodsman DE LOOTSMAN 2002
1619 DE WILDE BAREN
2002 Brouwersgracht095r.jpg
Brouwersgracht  97 1015GC zak DEN 18 SEPTE 1772
VRIENDEN SIET
EEN SAK SESTHALVE GEEF IK NIET
1772 Brouwersgracht097.jpg Brouwersgracht097r.jpg
Brouwersgracht  99
topgevel
1015GC wolf WOLF 1711 1975 Brouwersgracht099.jpg
Brouwersgracht 101 1015GC scheepszeil T SMACKZEYL 17B Brouwersgracht101.jpg Brouwersgracht101r.jpg
Brouwersgracht 114-118 1013HA keizerskroon AN MDCXVIII 1618 Brouwersgracht114.jpg
Brouwersgracht 133 1015GE nijlpaard HET NIJLPAARD IN DE GRACHT 20e Brouwersgracht133.jpg
Brouwersgracht 163 1015GH korenmeter 1729 1729 Brouwersgracht163.jpg
Brouwersgracht 174 1013HB wapen amsterdam Brouwersgracht174.jpg
Brouwersgracht 175 1015GH vat Brouwersgracht175zij.jpg
Brouwersgracht 204-206
beeld
1013HD hert Brouwersgracht204.jpg
Brouwersgracht 208
beeld
1013HD hert T VYFDE GROENE HART Brouwersgracht208.jpg
Brouwersgracht 212
beeld
1013HD hert Brouwersgracht212.jpg
Brouwersgracht 220 1013HE gevleugelde leeuw 20e Brouwersgracht220.jpg
Brouwersgracht 228 1013HE poort DE BLAAUWE BURGT 1710   1919 1919 Brouwersgracht228.jpg
Brouwersgracht 272 en 274
topgevelbeeld
1013HG leeuw Brouwersgracht272.jpg
Brouwersgracht 272 en 274
topgevelbeeld
1013HG leeuwin Brouwersgracht274.jpg
Brouwersgracht 276 1013HG rijkswapen JE MAINTIENDRAI Brouwersgracht276.jpg
Buiksloterkerkpad 10
Buiksloot
achterzijde Buiksloterkerk
1034VZ wapen van schellingwoude en buiksloot T.WAP:V:BUYKSL 1709? Buiksloterkerkpad10t.jpg
Buiten Brouwersstraat 2 1013GK ketel 1732 1732 BuitenBrouwersstr02.jpg
Buiten Brouwersstraat 20 1013GK driemaster T SCHIP CHINA 17B BuitenBrouwersstr20.jpg
Buiten Dommerstraat 15 1013HW tekstballon POURQUOI
C B.D. 1990
1990 BuitenDommersstr15.jpg
Buiten Oranjestraat 12 1013HX kan
(kopie?)
1747 1747 BuitenOranjestr12a.jpg BuitenOranjestr12b.jpg
Buiten Vissersstraat 4 1013GB huisnaam FRANCISCA
ANNO 1884
1884 BuitenVissersstr04.jpg
Buiten Vissersstraat 6-8 1013GB huisnaam PETRUS BuitenVissersstraat06.jpg
Burgemeester Eliasstraat 74
v/m Sint-Catharinakerk
sinds 1993 Mor Sharbil kerk
1063EX heilige catharina SANCTA CATHARINA
INTERCEDE PRO NOBIS
1954 Burgem.Eliasstr74.jpg
Burgemeester Fockstraat 85
Slotermeerschool
1063CW dansende kinderen tussen planten en vogels 20e Burgem.Fockstr85.jpg
verder naar
straatnaam C - D