laatst bijgewerkt 30-09-2021 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam M - S  Alkmaar   (Noord-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

M
Mient 2
gevel Waagplein
1811NC vier heemskinderen Mient02.jpg
Mient 6 1811NC meermin
schelp
IN DE MERMIN 1622
1622
Mient06m.jpg Mient06s.jpg
Mient 8 1811NC dorre boom
zeilschip
1607
INT VERGVLDE BOOT
1607 Mient08b.jpg Mient08s.jpg
Mient 23 1811NB stadswapen
(leeuwenburg)
MDCCVII 1707 Mient23.jpg Mient23det.jpg
Mient 31 1811NB overzicht
keizerskroon
1547 Mient31.jpg Mient31M.jpg
Mient 31 1811NB wapen alkmaar
wapen hoorn
1547 Mient31L.jpg Mient31R.jpg
Mient 33 1811NB gekroonde zijderups ANNO 1672 1672 Mient33.jpg
O
Oudegracht 45-85
Wildemanshof
1811CB wildeman 1714 Oudegracht045.jpg
Oudegracht 56 1811CM melkmeisje Oudegracht056.jpg
Oudegracht 99 1811CC burcht met roos
en initialen
2002
G R
2002 Oudegracht099.jpg
Oudegracht 103 1811CC vismeisje OP HOOP VAN ZEGEN
ANNO 1978
1978 oudegracht103.jpg
Oudegracht 114 1811CN symbool rozekruisers oudegracht114.jpg
Oudegracht 138 1811CN klok D CLOCK
ANNO 1616
1616 oudegracht138.jpg
Oudegracht 201 1811CE boom
Oudegracht 217 1811CE brasem *1647 Oudegracht217.jpg
Oudegracht 238-240 1811CR fortuna J C W 1805 1805 oudegracht238.jpg
Oudegracht 241 1811CG oorlogsschip (2x) Oudegracht241L.jpg Oudegracht241R.jpg
Oudegracht 241 1811CG wapen . . .
(fantasie embleem)
Oudegracht241M.jpg
P
Parkstraat 4 1811DK uil DE UILENBURCHT 1985 Parkstr04.jpg
Peperstraat 1 1811LX duif 1603 1603 Peperstr01.jpg
Pieterstraat 16
Koning Willemshuis
1811LW sint pieter
(met pauselijke tiara)
Pietersstr16t.jpg
Pieterstraat 16
Koning Willemshuis
1811LW koning willem Pietersstr16.jpg
Pieterstraat 18
zijgevel Koningsstraat
1811LV wapen hinderduin BLYT HIER OPYNENEREGEERT Pieterstr18.jpg
R
Ritsevoort 2
Hofje van Splinter
1811DN wapen jutphaes DIT PROVENHUYS IS GESTICHT ENDE DOEN BOUWEN DOOR DE WELEDELE IOFFROU MARGARETA SPLINTER IN DEN IARE 1646 1646 Ritsevoort02.jpg Ritsevoort02t.jpg
Ritsevoort 4-6 1811DN druiventros D(irk) 1805 K(nipping) 1805 Ritsevoort04.jpg
Ritsevoort 5
v/m apotheek
1811DM gaper APOTHEEK Ritsevoort05.jpg
Rubenslaan 20 1816MB vliegtuig DE ALOUDE DAKOTA 2003 Rubenslaan20.jpg
S
Schermerweg 64
geveltop
1821BJ olifant (beeld) Schermerweg64.jpg
Schermerweg
v/m Schermerpoort
1821BH burgemeesterwapens 1661 Schermerpoort-L.jpg Schermerpoort-R.jpg
Schermerweg
v/m Schermerpoort
1821BH burgemeesterwapens:
egmond v.d. nieuwburgh
sijms
JONKHr GERRIT VAN EGMOND VANDEN NIEUWBURGH
PIETER SIJMS
1661 Schermerpoort-L1.jpg Schermerpoort-R1.jpg
Schermerweg
v/m Schermerpoort
1821BH burgemeesterwapens:
oudenstein
vrijburg
Mr JACOB VAN OUDENSTEIN
Mr NICOLAAS VRIJBURG
1661 Schermerpoort-L2.jpg Schermerpoort-R2.jpg
Sint Annastraat 39 1811BR speld IN DIE VER GVLDEN SPEL(T) SintAnnastr39.jpg
Sint Jacobstraat 6 1811BM dolfijn 21a SintJacobstr06.jpg
Sint Laurensstraat 2-16 1811KM sint laurentius COCTUM EST, DEVORA
LAURENTIUS
SintLaurensstr02.jpg
Sint Laurensstraat 3 1811KM vissen JACOB CABELIAU HEER VAN MULHEM BEVELHEBBER TIJDENS HET BELEG IN 1573
22 FEBR 1574 OP T HOOGE HUYS
1955 SintLaurensstr03.jpg
Sint Laurensstraat 5 1811KM wapens teylingen SintLaurensstr05L.jpg SintLaurensstr05R.jpg
Sint Laurensstraat 5 1811KM beschermende vleugels SintLaurensstr05M.jpg
Snaarmanslaan 19 1815SB wapen alkmaar Snaarmanslaan19.jpg
Spanjaardstraat 3
(verdwenen)
1811MN vosjes DE VOSREKELS 1986 1986 Spanjaardstr03.jpg
  verder naar straatnaam T - Z