laatst bijgewerkt 10-09-2023 inventarisatie van gevelstenen
 Mechelen (Malines)  prov.Antwerpen  (BelgiŽ)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Arme-Clarenstraat 8 2800 vos MALPERTUUS ArmeClarenstr08.jpg
B
Befferstraat 29 2800 emmers DE VIER EMMERS
ANNO 1699
1699 befferstrb.jpg
Befferstraat 33
v/m brouwerij Het Hoefijzer
2800 neptunus in hoefijzer DE ZEERIDDER
ANNO 1910
1910 befferstra.jpg
Begijnenstraat 23
en om de hoek Steenweg
2800 lantaarn (2x) DE GROENE LANTAARN Begijnenstr23L.jpg Begijnenstr23R.jpg
F
Frederik de Merodestraat 65-67
museum Busleyden
2800 de vuurpan 1617 1617
Frederik de Merodestraat 65-67
museum Busleyden
2800 gekroonde paardenhoef 1678 1678
Frederik de Merodestraat 65-67
museum Busleyden
2800 sint joris
G
Grote Markt 3
topgevelbeeld
2800 haan IN HET HAENTIEN ANNO 1773 1773 haan.jpg
Grote Markt 11 2800 werkman ANNO 1951 1951 modern.jpg
Grote Markt 19 2800 medaillons van kunstenaars BEITEL - PASSER - PENSEEL medaillons.jpg
Grote Markt 20
paleis van de Grote Raad
2800 keizer karel karel.jpg hofraad.jpg
Grote Markt 34
topgevelbeeld
2800 varken 1774 1774 GroteMarkt34.jpg
Guldenstraat 8
v/m koffiehuis De Kluis
2800 kluizenaar ANNO 1734 1734 guldenstraat8.jpg
Guldenstraat 21 2800 huis HET PRINSENHOF
ANNO 1736
1736 guldenstraat21.jpg
H
Haverwerf 20 2800 sint jozef DIT IS IN S.JOSEPH haverwerf21.jpg haverwerf21a.jpg
Haverwerf 21 2800 de verloren zoon
de duiveltjes
haverwerf23a.jpg haverwerf23.jpg
Haverwerf 22 2800 het paradijs haverwerf25.jpg haverwerf25a.jpg
Haverwerf 22 2800 wapen habsburg
wapen spanje
haverwerf25b.jpg haverwerf25c.jpg
Hoogstraat 12 2800 de broedgans broedgans.jpg
Hoogstraat 89 2800 zon Hoogstr89.jpg
Hoviusstraat 10 2800 sint jozef Hoviusstr10.jpg
Hoviusstraat 32
Convent der 10 geboden
2800 wapensteen
wetstafelen
SVPERAT PATIENTIA FORTEM
'T CONVENT VAN DE THIEN GHEBODEN ALIAS AERTSBISCHOP CONVENT GEFONDEERT 27 MEY 1620 BIJ DEN HOOCHWEERDICHSTEN ENDE DEVRUCHTICKSTEN HEERE HEER MATHIAS VAN DEN HOVE AARTSBISSCHOP VAN MECHELEN ZALIGER MEMORIE
Hoviusstr23.jpg Hoviusstr23tot.jpg
Huidevetterstraat 7
vleeshal
2800 ossenkoppen IN FIDE CONSTANS huidevetterstr7a.jpg huidevetterstr7.jpg
K
Korenmarkt 8
Hof van St. Joris
2800 kruisboogschutter korenmarkt8.jpg
Korte Schipstraat 2
hoek Bruul
2800 meelproductie
bakkersattributen
IN SINT RUMOLOUS
1947
1947 Korte Schipstr02L.jpg Korte Schipstr02R.jpg
M
Meysbrug 3 2800 vrouwen meysbrug3.jpg
N
Nauwstraat naast 4 2800 duif DE BLAUWE DUIF
1769
1769 nauwstraat6.jpg
Nauwstraat 7 2800 masker nauwstraat7.jpg
Nauwstraat 9-11
bovenlicht
2800 steur <nauwstraat9.jpg/td>
Nieuwe Beggaardenstraat 29 2800 vuurslag
O
Onze-Lieve-Vrouwstraat t/o 85
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk
2800 vlucht naar egypte
simeon en anna
S
Schoenmarkt
zijgevel Grote Markt
2800 huisnaam IN HET SUYCKERHUYS schoenmarkt0.jpg
Schoenmarkt 1 2800 schaapherder schoenmarkt1.jpg
Schoutetstraat 6
binnenplaats
2800 posthoorn IN DEN POST HOORN Schoutetstr06.jpg
Sint Katelijnestraat 91 2800 schoenleest 1578 'T LEESTIEN 1578 SintKatelijnestr91.jpg
Sint Katelijnestraat 93 2800 klok DE GULDEN CLOCKE SintKatelijnestr93.jpg
Sint Katelijnestraat 116 2800 schaap
Sint Katelijnestraat 142 2800 duif
Spiegelstraat 26
poort Korenmarkt-zijde
2800 vogel Spiegelstr26.jpg
Steenweg1
schepenhuis
Oudheidkundig museum
2800 lelie IN DE GULDE LELIE
Steenweg1
schepenhuis
Oudheidkundig museum
2800 sint martinus
Steenweg1
schepenhuis
Oudheidkundig museum
2800 (bovenlicht) IN DE BONTE KOE
T
Twaalf Apostelenstraat 1 2800 schaapherder (sint jan?)
Twaalf Apostelenstraat 11 2800 heilige?
Twaalf Apostelenstraat 13 2800 jezus met zijn leerlingen
Twaalf Apostelenstraat 31
gevel Schrijnstraat
2800 laatste avondmaal
V
Vismarkt 18 2800 vis DE KARPEL Vismarkt18.jpg
Vrouw van Mechelenstraat 4 2800 heilige of pelgrim
IJ
IJzerenleen 11 2800 vis ijzerleen9.jpg
IJzerenleen 14 2800 schaap HET VERGULD SCHAAP ijzerleen14.jpg
IJzerenleen 20 2800 berg DEN GULDEN BERG IJzerenleen20.jpg IJzerenleen20tot.jpg
IJzerenleen 24 2800 wapen spanje IN HET WAPEN VAN SPANJE
ANNO 1924
1924 ijzerleen22.jpg
IJzerenleen 31 2800 bruid DE BRUYT IJzerenleen31.jpg
IJzerenleen 34
topgevelbeeld
2800 uil IJzerenleen34.jpg
IJzerenleen 37 2800 leeuw IN DEN ROODEN LEEUW ijzerleen37.jpg
IJzerenleen 68 2800 kreeft ijzerleen68.jpg
Z
Zoutwerf 3 2800 kevie (duivenmand) zoutwerf3.jpg
Zoutwerf 5
v/m gildehuis visverkopers
2800 zalm IN DEN GROOTEN ZALM zoutwerf5.jpg
 

          foto's: Jef Bartelet, Herman Souer en Mart Hagenbeek