laatst bijgewerkt 24-08-2023 inventarisatie van gevelstenen
 Gent (Gand)  prov.Oost Vlaanderen  (België)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Abrahamstraat 13-15
Berg van Barmhartigheid
(= bank van lening)
9000 wapen antonius triest

passiewerktuigen
HIER LEENT MEN DEN AERMEN OOCK SONDER INTEREST

MONS PIETATIS
(= berg van barmhartigheid)
1622 Abrahamstr13.jpg Abrahamstr15.jpg
Academiestraat 32
gevel Augustijnenkaai
Augustijnenkerk
9000 madonna met kind Academiestr32zy.jpg
B
Bijlokekaai 3
universiteit, vakgroep biologie / geneeskunde
9000 leeuw AD 1901 1901 G-Bijlokekaai3.jpg
Botermarkt 17
de oude gevangenis
9000 'mammelokker' G-Boterm17.jpg
Buitenring Sint-Denijs 30
Kloosterterrein nr. 1028
9000 wapensteen ANNO SANCTO
M C M L
1950 BuitenringSt-Denijs30.jpg
Burgstraat 4 9000 de (12) gecroonde hoofden namenletters G-Burgstr4.jpg G-Burgstr4a.jpg
Burgstraat 10 9000 sint victor
patroon van de molenaars
G-Burgstr10.jpg G-Burgstr10b.jpg
Burgstraat 10 9000 windmolen IN HET MEULEKEN 1743 1743 G-Burgstr10a.jpg
Burgstraat 12 9000 vogel G-Burgstr12.jpg
Burgstraat 24
deurkalf
9000 ceasar? G-Burgstr24.jpg
Burgstraat
kerk
9000 wapen .... ?? MDCCXII 1712 G-Burgstrkerk.jpg
C
Cataloniestraat 1
metsershuis
9000 vlaamse leeuw G-Cataloniestr1b.jpg G-Cataloniestr1a.jpg
Cataloniestraat 1
metsershuis
9000 wapen karel V G-Cataloniestr1c.jpg
Cataloniestraat 1
metsershuis
9000 wapen metselaars G-Cataloniestr1d.jpg
Cataloniestraat 2 9000 ?? (totaal versuikerd) ANNO 1673 1673 G-Cataloniestr3.jpg
Cataloniestraat 3 9000 sint catharina G-Cataloniestr5.jpg
Corduwanierstraat 63 9000 schoen T CORDUWANIERKE G-Corduw63.jpg
G
Gandastraat
St Baafsabdij,
Museum voor stenen voorwerpen
9000 anatomie? St Bavon.jpg
Goudenleeuwplein 7 9000 fontein G-Leeuwplein7.jpg
Graslei 8
brouwershuis
9000 G-Graslei8.jpg
Graslei 8
brouwershuis
9000 engel DEN ENGHEL G-Graslei8a.jpg
Graslei 8
brouwershuis
9000 wapen brouwers (..)ET MOET WEL G-Graslei8b.jpg
Graslei 14
schippershuis
9000 karveel G-Graslei14.jpg
Graslei 15 9000 sleutel G-Graslei15.jpg
H
Hoogstraat 1 9000 pauw G-Hoogstr1.jpg
K
Kammerstraat 2
zijgevel Serpentstraat
9000 eenhoorns G-Vrijdagmarkthoeka.jpg G-Vrijdagmarkthoek.jpg
Ketelpoort 4 9000 kraanvogel 1754 1994 1994 G-Ketelpoort4.jpg
Kleine Vismarkt 4-6 9000 kruis TGROEN CRUYS klvismarkt4-6.jpg
Kleine Vismarkt 4-6 9000 T GROEN CRUYS G-Vismrkt4a.jpg G-Vismrkt4b.jpg
Kleine Vismarkt 8 9000 hand TGAUDEN HANT klvismarkt8.jpg G-Vismrkt8a.jpg
Korenlei 9 9000 zwanen ANNO 1662 1662 Korenlei.JPG
Korenlei 24 9000 otter ANNO 1662 1662 korenlei24.jpg
Korenmarkt 16
Postgebouw
9000 vlaamse leeuw GENDT BAART MACHT 20a G-Korenmarkt.jpg Korenmarkt16.jpg
Korenmarkt 16
hoek Pakhuisstraat
9000 stedemaagd ? 20a Korenmarkt16P.jpg
Korenmarkt 19 9000 kroon G-Korenmrkt9.jpg
Kraanlei 2
Kraankinderenhuis
9000 hijskraan
??
G-Kraanlei4.jpg G-Kraanlei4b.jpg
Kraanlei 61 9000 de klok;
met de 6 deugden
G-Kraanlei61.jpg G-Kraanlei61a.jpg
Kraanlei (65) 9000 sint katelijn ? KINDREN HALYNS HOSPITAL ANNO 1363 G-Kraanlei45.jpg
Kraanlei 65 9000 werken van barmhartigheid G-Kraanlei65.jpg
Kraanlei 65 9000 dorstigen laven
hongerigen spijzen
zieken bezoeken
G-Kraanlei65a.jpg G-Kraanlei65b.jpg
Kraanlei 65 9000 G-Kraanlei65c.jpg
Kraanlei 65 9000 vreemdelingen herbergen
gevangenen verlossen
naakten kleden
G-Kraanlei65d.jpg G-Kraanlei65e.jpg
Kraanlei 67 9000 fluitspeler;
met geloof, hoop, liefde
ANNO 1669 1669 G-Kraanlei67a.jpg G-Kraanlei67.jpg
Kraanlei 67 9000 vliegend hert;
met de 5 zinnen
G-Kraanlei67b.jpg G-Kraanlei67c.jpg
M
Meersenierstraat 14 9000 de lelie G-Meers14c.jpg G-Meers.jpg
Meersenierstraat 14 9000 rosmolen G-Meers14.jpg
Meersenierstraat 14 9000 meelverkoop G-Meers14b.jpg G-Meers14a.jpg
N
Nederpolder 2
huis De Kleine Sikkel
9000 wapen van der zickelen Nederpolder02.jpg
P
Pakhuisstraat 2
onderdeel Postgebouw Korenmarkt
9000 posthoorn met muziekschrift 20a Pakhuisstr02.jpg
R
Rekelingestraat 5
v/m vishal
9000 vis ?? G-Rekel5.jpg
Rekelingestraat 7
v/m vleeshal
9000 koe VLEESCHHOUWERS G-Rekel7.jpg
S
Schepenhuisstraat 2 9000 raaf IN DE RAEVE G-Schepenhuis2.jpg
Serpentstraat 17 9000 zwijn
(voor en na opknapbeurt)
VRY HUYS VRY ERFVE G-Serpentstr17.jpg Serpentstr17.jpg
Smidsestraat 97 9000 ?? 5 stenen G-Smidsestr97b.jpg G-Smidsestr97a.jpg
Sint-Baafsplein 17
Koninklijke Nederlandse Schouwburg
(mozaïek)
apollo en de muzen van de parnassus 1899 2006_0412Image0118.JPG
Sint-Michielsbrug
één der ornamenten aan de pijlers van de brug, dus geen 'echte' gevelsteen
zeilschip 2006_0412Image0107.JPG
Sint-Salvatorstraat 1 9000 het wanneke VAN GODT KOMET AL
Sint-Veerleplein 5
v/m vismijn
9000 neptunus, zeefiguren G-Veerle5.jpg
V
Veldstraat 45 9000 één der ornamenten met engeltjes 2006_0412Image0179.JPG
Veldstraat.. 9000 ? totaal versuikerd G-Veldstr.jpg
Vrijdagmarkt 12 9000 de gouden pluim G-Vrijdagmarktaa.jpg
Vrijdagmarkt 15
beeld
9000 vogel G-Vrijdagmarktbb.jpg
Vrijdagmarkt 20 9000 toren IN .... G-Vrijdagmarktdd.jpg
Vrijdagmarkt 45? 9000 gevecht G-Vrijdagmarkt42a.jpg G-Vrijdagmarkt42.jpg
Vrijdagmarkt .. 9000 pegasus G-Vrijdagmarktcc.jpg
Z
Zilverhof 1 9000 wassende maan Zilverhof01.jpg
? gevelstenen zonder bekend adres
arion van methymna ARION Arion van Methymna.JPG
ol vrouwe MONSTRA TE ESSE MATEM 2006_0412Image0135.JPG
wapens? 2006_0412Image0136.JPG
maagd in hollandse tuin? 2006_0412Image0137.JPG
ram DIT ES DEN RAM 2006_0412Image0153.JPG
wapen 2006_0412Image0174.JPG
vogel 2006_0412Image0196.JPG
ornamenten 2006_0412Image0180.JPG
2006_0412Image0163.JPG
2006_0412Image0183.JPG 2006_0412Image0181.JPG
 

          foto's: Jef Bartelet met aanvulling van Gerard Ariëns, Toon Mensink, Michel Govaerts en Sjaak Jasperse