laatst bijgewerkt 10-11-2022 inventarisatie van gevelstenen en ornamenten
straatnaam O - S  Brugge (Bruges)  West-Vlaanderen  (BelgiŽ)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

O
Oostmeers 8 8000 Oostmeers8.jpg
Oostmeers 14 8000 maan Oostmeers14.jpg
Oostmeers 48 8000 heilig lam SINT JANSHUIS Oostmeers48.jpg
Oude Burg 8 8000 vuurslag DE VUERSLAGH
1680
1680 oude_burg-1.jpg
Oude Burg 11
hotel De Tassche
8000 tas ANNO 1718 1718 oude_burg11.jpg
Oude Burg 17-19 8000 wapen brugge HIER IS T IN DE GILDE DER AMBACHTEN
EERLIJK EN WERKZAAM
oude-burg_17-19.jpg
Oude Burg 33 8000 mercurius
ceres
Oudeburg33a.jpg Oudeburg33.jpg
Oude Gentweg 65 ? 8000 caduceus
hermes
Oude Gentweg 128
godshuis kleermakersambacht
8000 schaar oude-gentweg128.jpg
Oude Gentweg 173 8000 maan
P
Pandreitje 1 ? 8000 kop pandreitje.jpg
Pandreitje 8
hoek Gevangenisstraat 1
8000 spin DE GULDEN SPIN
'T IS EEN KUNSTE GOED OM WETEN
'T WEL HERSTELLEN VAN 'T VERSLETEN
Pandr8.jpg pandreitje-8.jpg
Philipstockstraat 3 8000 wieg DE MATTE philipstockstr03.jpg
Philipstockstraat 19 8000 cambrinus
duivel
philipstockstr19d.jpg
Philipstockstraat 29 8000 schoen HET PATTYNKEN Stock27.jpg
Philipstockstraat 31 8000 vis philipstockstraat_7.jpg
Predikherenrei 22 8000 beker DE ZILVREN KROES Predik22.jpg
Predikherenrei 23 8000 walvis DE WALVISCH Predik23.jpg
R
Raamstraat 65 8000 vogelnest
leerlooier (2 maal)
ELK IS KONING IN ZIJN WONING
raamstr65k.jpg raamstr65L.jpg
Rozenhoedkaai 1-2 8000 7 werken van barmhartigheid
(slechts 2 hier getoond)
naakten kleden
gevangenen bezoeken
rozenhoedkaai01n.jpg rozenhoedkaai01g.jpg
S
Simon Stevinplein 4 8000 zwaan Stevin4.jpg
Simon Stevinplein 12
ijzeren bord
8000 wapens .... Stevin9.jpg
Simon Stevinplein 15
beeld
8000 leeuw Stevin15.jpg
Sint-Amandsstraat 26 8000 7 dagen van de week:
phaŽton met paarden (zo)
zie ook
Steenstraat 79
Sint-Amandsstraat 26 8000 7 dagen van de week:
diana met herten (ma)
mars met paarden (di)
Amand26d.jpg Amand26.jpg
Sint-Amandsstraat 26 8000 7 dagen van de week:
mercurius met hanen (wo)
zeus met geiten (do)
Amand26c.jpg Amand26e.jpg
Sint-Amandsstraat 26 8000 7 dagen van de week:
venus met duiven (vr)
saturnus met draken (za)
Amand26b.jpg Amand26a.jpg
Sint-Amandsstraat 28 8000 laurierboom sint-amandsstr28.jpg
Sint-Amandsstraat 41 8000 kussen T GOUDEN KUSSEN
Sint-Annakerkstraat 2 8000 huisnaam DIT HVYS GODT BEQVAME
S ANNA ZYN NAEME
Sint-Annakerkstraat 4 8000 speldenkussen HUIS / GENAAMD / HET SPELDEWERK sint-annakerkstr04.jpg
Sint-Jakobsstraat 49 8000 3 koppen
Sint-Jakobsstraat 50 8000 wolf DE WULF SintJacobstr50.jpg
Sint-Jakobsstraat 52 8000 zwaan DIT HUYS WIERD GHENAEMD DE SWAEN SintJacobstr52.jpg Jacob52.jpg
Sint-Jakobsstraat 54 8000 sint jacob DIT HUIS IS GHENAEMT ST JACOB SintJacobstr54.jpg Jacob54a.jpg
Sint-Jakobsstraat 61 8000 schapenschaar DE SCHEPPERS SCHAERE sint-jakobsstr61s.jpg Jacob61b.jpg
Sint-Jakobsstraat 61 8000 bierbouwersgereedschap
Sint-Jakobsstraat 64 8000 huisnaam DIT HUIS GHENAEMT HET SCHIETSPEL Jacob64.jpg
Sint-Jorisstraat 35 8000 sint joris
Spanjaardstraat 3 8000 heilige familie spanjaardstr03.jpg
Spanjaardstraat 5 8000 huis spanjaardstr-5.jpg
Spiegelrei 6 8000 'de witte monnik' spiegelrei06.jpg
Spinolarei .. 8000 wapen .... spinolarei.jpg
Steenstraat 5
'De Gapaert'
8000 gaper
zegewagen
1720
1720 Steenstr05.jpg
Steenstraat 7 8000 sinterklaas Steenstr07.jpg
Steenstraat 8
'Het Schotterkin'
8000 boogschutter 1727 1727 steenstr08.jpg
Steenstraat 15 8000 dubbelkoppige arend steenstr15.jpg
Steenstraat 23 8000 toren steenstraat-23.jpg
Steenstraat 25
v/m ambachtshuis metselaars
8000 wapen .... Steen25.jpg
Steenstraat 25
v/m ambachtshuis metselaars
8000 werktuigen ambachten steenstr25m.jpg
Steenstraat 28
''t Lammetje'
8000 lam gods
vier seizoenen
ANNO 1654 Steen28.jpg steen28a.jpg
Steenstraat 28/30
poort over Kleine Sint-Amandsstraat
8000 sint amandus ST AMANDUS Steen30.jpg
Steenstraat 33 8000 hert DIT HUYS / DEN GROOTEN HERT / GHENAEMT Steen33a.jpg Steen33.jpg
Steenstraat 40
v/m ambachtshuis schoenmakers
8000 laars GEBOUWD IN 1527 HERSTELD IN 1893 1893 Steen40.jpg
Steenstraat 46 8000 haan DEN ROOHAEN steenstr46.jpg
Steenstraat 67 8000 huisnaam DIT HUIS DE ZOMER GHENAEMT
ANNO DOMINI 1658
1658 Steen67.jpg
Steenstraat 79 8000 zwaan
dagen van de week
Steen79a.jpg Steen79.jpg
Steenstraat 79
zijgevel
8000 ornamenten: dagen van de week Steen79b.jpg Steen79c.jpg
Steenstraat 79
zijgevel
8000 ornamenten: dagen van de week Steen79d.jpg
Steenstraat 80 8000 huisnaam DE GOUDEN WOLF
ANNO 1909
1909 Steen80a.jpg Steen80.jpg
Steenstraat .. 8000 blaasbalg steenstr_balg.jpg
  verder naar
straat T - Z