laatst bijgewerkt 23-04-2022 inventarisatie van gevelstenen
 Antwerpen (Anvers)    (BelgiŽ)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Albert Grisarstraat 24 2018 sint michiel
Appelmansstraat 28 2018 helmen en wapens
(gehavend)
Appelmanstr28.jpg
Augustijnenstraat 27 2000 sint petrus IN ST PEETER Augustijnenstr27.jpg
B
Bosduifstraat 19 2018 noach laat duif los
C
Cogels Osylei 48 2600 zonnebloemen HUIZE ZONNEBLOEM 1900 CogelsOsylei48.jpg
Cogels Osylei 70-72 2600 bijen DE BIEKENS 1901 CogelsOsylei70.jpg CogelsOsylei72.jpg
E
Eiermarkt
hoek Beddenstraat
2000 eierman IK BEN TEUN DE EIERBOER
OOK GENAAMD TEUN KOEKELOER
ALLE GRIEVEN VAN HET VOLK
KOZEN MIJ ALS GOEDE TOLK
ANNO 1667
1909 Eiermarkt.jpg
F
Frankrijklei 40 2000 palet Frankrijklei40.jpg
G
Grote Markt
gevelwanden
2000 meerdere topgevelbeelden P1030126.jpg P1030132.jpg
Grote Markt 1
stadhuis
2000 wapen koning philips II 16e GroteMarkt01.jpg GroteMarkt01w.jpg
Grote Markt 3
Huis 'Witten Engel'
2000 engel 1579 1579 GroteMarkt03top.jpg P1030139.jpg
Grote Markt 5
Huis 'De Mouwe'
v/m kuipersambachthuis
2000 sint matthias GroteMarkt05top.jpg P1030138.jpg
Grote Markt 5
Huis 'De Mouwe'
v/m kuipersambachthuis
2000 mouw
kuipersgerei
GroteMarkt05L.jpg GroteMarkt05R.jpg
Grote Markt 7 2000 sint joris 1893 GroteMarkt07top.jpg P1030136.jpg
Grote Markt 9
v/m handbooggildehuis
2000 sint sebastiaan 20e P1030137.jpg
Grote Markt 11
v/m Huis Den Aren, kamer van het Meerseniersambacht
2000 valk P1030135.jpg
Grote Markt 13
Huis 'De Vos'
2000 vos GroteMarkt13top.jpg
Grote Markt 15 2000 klauwende leeuw 1951 P1030131.jpg
Grote Markt 17 2000 heraut 1913 GroteMarkt17top.jpg P1030129.jpg
Grote Markt 19
Huis 'De Meersman'
2000 kramer 1958 GroteMarkt19top.jpg
Grote Markt 23
Huis 'De Simme' of 'Den Schminkel'
2000 jongetje met schild GroteMarkt23top.jpg P1030130.jpg
Grote Markt 30 2000 zeilschip 1958 GroteMarkt30top.jpg
Grote Markt 34 2000 valk 1957 GroteMarkt34top.jpg
Grote Markt 38
Huis 'De Balans'
2000 overzicht en topbeeld GroteMarkt38.jpg P1030128.jpg
Grote Markt 38
Huis 'De Balans'
2000 lakenbewerking GroteMarkt38BL.jpg GroteMarkt38BR.jpg
Grote Markt 38
Huis 'De Balans'
2000 lakenbewerking en balans GroteMarkt38BM.jpg GroteMarkt38OM.jpg
Grote Markt 38
Huis 'De Balans'
2000 lakenbewerking GroteMarkt38OL.jpg GroteMarkt38OR.jpg
Grote Markt 40
Huis 'Rodenborch'
v/m schrijnwerkersgildehuis
2000 schrijnwerkers en wapen antwerpen REST 1982 1755 GroteMarkt40.jpg GroteMarkt40c.jpg
Grote Markt 40 2000 schrijnwerkers 1755 GroteMarkt40a.jpg GroteMarkt40b.jpg
Grote Markt 40 2000 schrijnwerkers 1755 GroteMarkt40d.jpg GroteMarkt40e.jpg
H
Heilige Geeststraat 10 2000 vos DIT IS INT VOSKE 1584 HeiligeGeeststr10.jpg
Hoogstraat 3 2000 SALICH IS DEN RECHTER DIE DEN OPRECHTEN ERFT
MAER VALSCH IS DIE TONGHE DIE HAEREN NAESTEN BEDERFT 1578
1578 P1030159.jpg
Hoogstraat 62
v/m 'camer' der timmerlieden
2000 jeugd van jezus 1704 Hoogstr62.jpg
Hoogstraat 62 2000 drie koningen
vlucht naar egypte
1704 Hoogstr62a.jpg Hoogstr62b.jpg
Hoogstraat 62 2000 gang naar de tempel jezus helpt jozef 1704 Hoogstr62c.jpg Hoogstr62d.jpg
Hoogstraat 72 2000 panter DE ZWARTE PANTER Hoogstr72.jpg
Hoogstraat 72
binnenplaats
2000 jacobsschelp Hoogstr72b.jpg
K
Kipdorp 6 2000 wapen antwerpen Kipdorp06.jpg
Kipdorp 42 2000 salamander Kipdorp42.jpg
Koningin Astridplein
Centraal Station
2018 wapen antwerpen P1030115.jpg P1030116.jpg
L
Lange Herentalsestraat 48-50 2018 ruiterspoor DE GVLDEN SPOOR 1906 LangeHerentalsestr48.jpg LangeHerentalsestr50.jpg
Leysstraat 15
werd in 2016 gerestaureerd
2000 vissen T VISSCHERS HUIZEKEN P1030119.jpg P1030120.jpg
O
Oude Koornmarkt 4 2000 geit IN DE BLOU GEYDT 1715 OudeKoornmarkt04.jpg
Oude Koornmarkt 18 2000 bok OudeKoornmarkt18.jpg
Oude Koornmarkt 47 2000 drie schapen OudeKoornmarkt47.jpg
R
Rodestraat 38
in Begijnhof
2000 jezus bij simeon en anna? Rodestr38.jpg
S
Steenhouwersvest 22
Huis 'Den grooten Donder Cloot'
2000 wereldbol DEN.DONDERCLOOT Steenhouwersvest22.jpg
Steenhouwersvest 24 2000 rode kat Steenhouwersvest24.jpg
Steenhouwersvest 31
kopie van Begijnhof 19 in Amsterdam, geschenk uit Amsterdam
2000 tocht uit egypte UYT EGYPTEN HEBBE IK
MYNEN ZOON GEROEPEN
1988 Steenhouwersvest31.jpg
Steenplein1
Het Steen
2000 wapen habsburg - antwerpen FORTUNATA ANTVERPIA P1030146.jpg P1030150.jpg
Steenplein1
Het Steen
2000 wapen philips II
bourgondisch kruis
P1030149.jpg
Steenplein1
Het Steen
2000 wapen philips II
bourgondisch kruis
P1030148.jpg P1030147.jpg
Sterlingerstraat 40 2140 madonna met kind
Suikerrui 22
Huis 'De Gouden Ram'
2000 ram 19B Suikerrui22.jpg
T
Transvaalstraat 50 2600 sint jozef
V
Vlaaikensgang z.n./
Oude Koornmarkt 16
2000 vis DEN GROOTEN BAERS 1604 1604 Vlaaikensgang.jpg
Vrijdagmarkt 22 2000 hand met passer LABORE ET CONSTANTIA
(door arbeid en standvastigheid)
Vrijdagmarkt22.jpg
Vrijdagmarkt 22
binnenplaats
2000 portret plantijn CHRISTOPH PLANTINVS
LABORE ET CONSTANTIA
Vrijdagmarkt22binnenpl-c.jpg
Vrijdagmarkt 22
binnenplaats
2000 drie portretten
met detail middelste
BALTHASAR MORETUS E.F. MDCCXXV

STELLA DVCE - LABORE ET CONSTANTIA - PIETATE ET PRVDENTIA - BALTHASAR MORETVS - MDCLXXXIII  -  CIRCVIT ORBEM

JOANNES JAC. MORETUS E.F.
MDCCLVI?
1725


1683


1756?
Vrijdagmarkt22binnenpl-a.jpg Vrijdagmarkt22binnenpl-b.jpg
W
Willem Lepelstraat 14 2000 paardenkop WillemLepelstr14.jpg
Z
Zirkstraat 30 2000 ossenkop Zirkstr30.jpg
  naar alle gevelstenen

          foto's: Jef Bartelet, Mart Hagenbeek, Sjaak Jasperse en Jos Breuring
        verder is Antwerpen vergeven van gevelbeelden, voornamelijk van de Madonna, patrones van de stad