laatst bijgewerkt 23-03-2018  


Amsterdam
Lindengracht 220
Vakantie voorbij
Een thema aan het einde van de zomervakantie van 2011.
Niet om terug te blikken op het onvoorstelbare weer, maar om onze bewondering
en waardering voor de werkende klasse te accentueren.
Dit keer staan de bouwvakkers, met name metselaars en stukadoors, in het
centrum van de belangstelling

(klik op de miniatuurtjes voor de weblocatie, van daaruit zijn ook grotere beelden te bereiken)

In de vestingstad Brielle komen we de eerste serie ambachtslieden tegen, zoals dit kwartet aan het Maarland. Schrijven was nog niet hun sterkste kant, maar reken maar dat ze hun vak verstonden!
Zonder goed gereedschap kom je niet ver, dat weten ze ook in Brielle.
De steen aan de Wellerondom is aangebracht in opdracht van Mathijs Anthonie Kriens, metselaar van beroep.

Rechts zien we de onontbeerlijke zakken cement, die zijn van veel recenter datum; de moderne steen zit in de Rozemarijnstraat.

Kreitenmolenstr92.jpg In Kreitmolenstraat 92 in Udenhout zit een prachtige gevelsteen uit 1956,
waarop niet alleen de metselaar, maar ook de onmisbare opperman
wordt afgebeeld. Het werk is in volle gang.
Agnietenstr01-CM-troffel.jpg In Utrecht komen we twee nauw verwante stenen tegen, de linker uit het Centraal Museum en de rechter van Lijnmarkt 50.
Op beide stenen komt een arm 'uit de hemel', die een troffel vasthoudt.
De kroon geeft nog meer status aan het geheel.
In de voorgevel van een restaurant aan de Zaanse Schans, Kalverringdijk 15 in Zaandam zit een prachtige gevelsteen.
Hier wordt het begin van het werk uitgelegd, zoals dat in 1717 plaatsvond, daarna was er nog veel werk te verzetten.
Een kunstig gemetselde steen gemaakt door de eigenaar, metselaar Jan Ockerse van den Burg, zien we in Haarlem aan de Nassaulaan: ROOTEN WITSENBVRCH 1612

De vaklieden waren verenigd in gilden; we vinden in het Frans Halsmuseum
nog de gildesteen uit de proefkamer van de vroegere gilde-broeders in
het 'steenhouwen ofte metselen'.

GrootHeiligland62mhMetsel.jpg
Dijsselhofplantsoen14.JPG Op een 18e eeuws gevelsteen uit het centrum van Amsterdam zien we de ijverige ambachtslieden bezig op de werkpolek. Later belandde de steen D.WERCKENDE METSELAER aan het Dijsselhofplantsoen als naamsverwijzing naar de nieuwe eigenaar. 

Van de metselaar uit de Dirk van Hasseltsteeg weten we vooral de voornaam; de suggestie wordt gewekt dat hij aan het begin van de 18e eeuw ook al voorgangers had.

In Amsterdam zijn veel gevelstenen bijeengebracht in de openlucht-expositie aan de Sint LuciŽnsteeg. Daar vinden we ook INDE.BLAWE.TROEFFEL,
die oorspronkelijk in een pand aan de Vinkensteeg zat.

Van veel recenter datum is de moderne steen uit Harlingen, die is ingemetseld in het pand Zuiderhaven 13, het is opvallend hoe weinig de gereedschappen van de metselaars in de loop der eeuwen veranderd zijn.

Datzelfde ontdekken we in Edam aan het Oorgat 18 zien we een klassiek geklede metselaar, staande naast zijn mortelkuip; slechts het jaartal verraadt dat de steen uit 1980 stamt

Vlak in de buurt treffen we de simpelste uitvoering tegen van de troffel aan.
We zien hem in De Rijp, Oosteinde 14.

De gereedschapskist wordt iets verder open getrokken in Sommelsdijk, Voorstraat 29.
Daar vinden we troffel en schietlood uit 1683.
Wie weet wat het linker attribuut is, een steenbeitel?

In plaats van de kroon op het werk kom je bij gevelstenen vaak de kroon op het gereedschap tegen. Dat zien we ook in Leeuwarden, Breedstraat 65, waar we naast de gekroonde troffel twee kaphamers zien uit 1667

In Kampen troffen we in het museum, toen nog op het adres Oudestraat 158, een gevelsteen aan met een gekroonde troffel. De bereidwillige museum-medewerker liet ons ook de achterzijde van de steen zien met een spreuk, het jaartal 1588 en de naam van de eigenaar, een bijzonderheid!

We zijn begonnen met de ambachtslieden in Brielle, maar ook Gouda kent zijn groepsfoto met vaklieden. Op het adres Naaisterstraat 6 vinden we ze in de gevel, de linker foto is al 20 jaar oud, gelukkig heeft er inmiddels restauratie plaatsgevonden, zodat we een beter beeld hebben van de metselaar en de steenhouwer
Amsterdam
Lindengracht 212
In elk geval is er voldoende te zien, zowel op de werkplek als ook op onze website.
We wensen iedereen daarbij veel kijkplezier, vergeet vooral niet de camera mee te nemen!
Deze thema-pagina's zijn bedoeld om u ook eens een andere kijk 
te geven op gevelstenen. Niet alleen een opsomming van locaties,
maar ook een ontdekkingstocht langs alle details, verschillen en
overeenkomsten die er bij gevelstenen te ontdekken zijn.

terug naar de indexpagina