resultaten van 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007/2003

De inhoud van deze site wordt voortdurend bijgewerkt --- Aanvullingen zijn altijd welkom op kern@gevelstenen.net

aanvulling 2021

laatst gewijzigd 16-02-2024

Datum Wijziging
   
december 2021 In de namiddag van 31 december zijn alvast de effecten van de gemeentelijke herindeling verwerkt, het betreft de gemeenten Dijk en Waard en Purmerend in Noord-Holland en de gemeenten Land van Cuijk en Maashorst in Noord-Brabant. Zie voor de details de verwijzingslijst Gemeentes in Nederland.

De laatste wijzigingen van 2021 plaatsen we op de voorlaatste dag, 30 december. De mutaties betreffen vijf nieuwe afbeeldingen (voorlopig alleen hier zichtbaar) van stenen in depot bij het Rijksmuseum.
Wel zichtbare stenen zijn de vondsten in Nigtevecht (Klompweg), Diemen (Ouddiemerlaan) en Leiden (Burggravenlaan).

Op 27 en 28 december zijn nog eens 14 foto's geplaatst van stenen in opslag, daar zitten zeker exemplaren bij die een plaatsje aan de openbare weg verdienen.

Zelfs tijdens de kerstdagen stromen er nog plaatjes binnen van gevelstenen- brokstukken in het depot van het Rijksmuseum. Zodra bekend is wat er aanwezig is kan de VVAG gaan nadenken over restauratie en herplaatsing.
De nieuwe aanwinsten zijn vanaf 26 december te zien op de depot-pagina.

Nog net voor de Kerstdagen konden we een aantal foto's toevoegen aan de collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap die in opslag liggen in de depots van het Rijksmuseum, zie Varia 2 onder Amsterdam.

Op 23 december is een zevental nieuwe ontdekkingen aan de Amsterdamse Astasiastraat geplaatst, een van de stenen lijkt sprekend op een van de recente aanwinsten uit Oostzaan.

Na de berg uitzoekwerk van de stenen in depot is het op 22 december weer de beurt aan stenen die gewoon vanaf de openbare weg te bewonderen zijn. Vandaag aanwinsten uit Monnickendam, twee stenen zijn opgefrist en we hebben nieuwe ontdekkingen aan de Marijkestraat, het Noordeinde en de Oude Zijds Burgwal.

Er is in de afgelopen weken veel speurwerk verricht in de Amsterdamse archieven, het resultaat daarvan wordt vanaf 20 december geleidelijk aan ook op deze website geplaatst. Kijk bij Amsterdam op de pagina's Varia of bij de S van Stadhouderskade (depot Rijksmuseum) naar de collectie stenen in opslag bij het Rijksmuseum. Vaak is de oorspronkelijke locatie ook nog bekend.

De wapenstenen in het stationsgebouw van het Limburgse Valkenburg zijn op 16 december toegevoegd.

In de pagina's van Beilen, Doesburg en Enkhuizen zijn op 15 december wat tekstuele verbeteringen aangebracht.

Op 14 december voegen we een verrassend reliŽf toe, dat een beetje achteraf in een pand van de KPN in Eindhoven zit. De titel is Communicatie en het stamt uit 1951; toch lijken de mensen al met een mobieltje te bellen.

Een jaar na de laatste wijziging in het Limburgse Valkenburg voegen we een tiental nieuwe stenen aan die collectie toe. Ook drie van de vier ontbrekende adressen zijn op 13 december ingevuld, er rest er nog eentje . . . .

november 2021 Op de laatste dag van de maand halen we de achterstand in die we aan het begin opliepen. Allereerst die ene ontbrekende steen, die we gisteren misten in Waalwijk. Daarna 60 nieuwe foto's in de stad Groningen, verdeeld over Amstelstraat, Lauwersstraat, Merwedestraat en Scheldestraat.
Tot slot twee foto's die we plaatsen vanwege de curiositeit, het betreft afgeleiden van de NILLMIJ-stenen die als serieproduct gemaakt zijn en daarom niet tot de 'echte' collectie behoren. Vanaf de onderzijde van de pagina's van Breda en Rotterdam zijn deze kunstzinnige uitingen nu terug te vinden.

Tien foto's zijn op 29 november toegevoegd aan de collectie van Waalwijk en er is een aanvang gemaakt met de verwerking van de foto's van Groningen. We verwachten morgen een enorme hoeveelheid nieuwe plaatjes te kunnen tonen.

De aanwinsten van 28 november komen uit Eindhoven, Markt 3, en uit Amsterdam-Noord aan de Andijkstraat en de Avenhornstraat.
Verder is er nog een bulk binnengekomen uit de stad Groningen en uit Waalwijk, samen bijna 80 foto's, daar zijn we nog wel even druk mee!

Op 23 november vinden we het nieuws iets noordelijker dan Amsterdam: in Oostzaan is in de 'doktersbuurt' een serie van vijf gevelstenen ontdekt, vanwege een doublure kunnen we met vier foto's volstaan.

Het nieuws van 22 november komt allemaal uit Amsterdam: Allereerst een steen die bij het Museum Amsterdam-Noord staat aan de Zamenhofstraat, vervolgens een foto uit 1989 die we maakten van Nieuwezijds Voorburgwal 284, maar nooit op het web terecht is gekomen. We sluiten af met een nieuw ontworpen steen die is geplaatst aan het vroegere traanpakhuis Groenland aan de Keizersgracht.

Als gevolg van andere activiteiten is de Kerninventarisatie Gevelstenen begin november wat verwaarloosd. Op 21 november brengen we daarom in ťťn keer een flink aantal uitbreidingen, die al veel eerder waren ingediend.
Om te beginnen een serie stenen in Rotterdam op de hoek van de Paul Krugerstraat en de Maashaven O.z.
Vervolgens uit Hoorn een nieuwe steen, geplaatst tussen twee veel oudere aan de Grote Oost 2, in het nabijgelegen Enkhuizen is de foto vervangen van de steen van Dijk 58.
We ronden de dag af met een serie nieuws uit Amsterdam, te beginnen met een jonge ontdekking aan de De Ruijterkade 143, daarna twee restauraties aan de Egelantiersgracht 8 en een nieuwe ontdekking in het fronton van Herengracht 57. Het opgefriste radijsje aan Palmgracht 57 besluit deze reeks.
We hopen nog deze week de rest van de achterstand weg te werken.

oktober 2021 Ook op 22 oktober een wapensteen, nu van Amsterdam in de voormalige Openbare Lagere Scholen der Eerste Klasse nrs 66 en 83 aan de Eerste Jan van der Heijdenstraat.

Het is alweer 21 oktober als we tijd maken om een gevelsteen te plaatsen met het dorpswapen van Sleen in de Drentse gemeente Coevorden.

We vervolgen op 8 oktober met de rest van de achterstand: een tekststeen in Elburg die niet alleen oud maar ook dermate aardig is dat we hem u niet willen onthouden. Verder een bijzondere ontdekking van een tabaksdrager uit het depot van Museum Joure en een opgewekt muziekinstrument aan de Amsterdamse Passeerdersstraat.

De eerste mutatie van de maand is op 7 oktober, een nieuwe ontdekking aan de Amsterdamse Spaarndammerdijk. Vervolgens is een aantal foto's vervangen door exemplaren van hogere resolutie.
Nieuw is een drietal recent geplaatste gevelstenen in het Limburgse Margraten, alle drie aan de Clermontstraat.

september 2021 Een deel van de gevelstenen in Alkmaar is opnieuw gefotografeerd, daardoor werd het mogelijk om van 14 stenen een foto te plaatsen in het grotere standaardformaat van 800x600 pixels. De uitbreiding bestaat uit twee foto's van stenen die nog niet eerder op dit web stonden, de eerste is in te top van het Koning Willemhuis aan de Pieterstraat, de andere van het vroegere Sint Elizabethziekenhuis aan de Van Everdingenstraat.
Het is inmiddels 30 september, dus sluiten we de maand af.

De gevelsteen met de indiaan in Blaricum blijkt in 2021 een bleekgezicht te vertonen, de foto daarvan is toegevoegd op 27 september. De datering van de gevelsteen in de Hoornse Wisselstraat blijkt 5 jaar eerder te liggen dan we eerder wisten.

De gevelstenencollectie van de stad Grave is op 25 september uitgebreid met drie stenen.

Op 20 september is het Friese dorp Hallum in onze verzameling opgenomen met een 19e eeuws gevelsteen.

De gevelsteen uit Parijs die we enkele dagen geleden plaatsten behoeft wel enige uitleg, gelukkig kunnen we die op 19 september toevoegen, volg de info-link.

Op 18 september is een nieuwe steen toegevoegd aan de Amsterdamse Egelantiersgracht, een mooie wens!
Aansluitend is een vijftal tekstcorrecties binnen de bestanden van Amsterdam doorgevoerd, fijn dat er nog altijd oplettende lezers zijn die ons attenderen op (soms kleine) onvolkomenheden.

Aan het Amersfoort-bestand is de steen toegevoegd van de Varkensmarkt, we zijn blij dat het achtergrondverhaal was te vinden op het internet.
In Parijs is op dezelfde 14e september een steen aan de Rue du Cherche-Midi opgenomen

Op 8 september zijn de eerste bijdragen van deze maand geplaatst, het gaat om stenen aan de Vondelstraat en Overtoom in Amsterdam. De foto van de renwagen is al heel oud, dat is aan de kwaliteit ook wel te merken.

augustus 2021 - Brussel is op de laatste dag van de maand uitgebreid met een zestal foto's, we moeten echter ook melden dat ťťn van de stenen sinds 1996 verdwenen is. De onbekende locatie van 'Abraham en Isaac' is inmiddels opgehelderd.
- In het Noord-Hollandse Oostzaan is een steen in een zijgevel ontdekt.
- Van de prachtige gevelbekroning van Salomo's oordeel aan de Amsterdamse Oostenburgergracht hadden we nooit een goede foto, sinds 31 augustus is daar verandering in gekomen.

Op 30 augustus zijn de foto's van 10 stenen toegevoegd aan de collectie van het Belgische Kortrijk.

De regen vormt op de 17e augustus een goede gelegenheid om wat achterstallige commentaren en inzendingen te verwerken. In Amsterdam is een nieuwe vondst gedaan in de Gulden Winckelstraat, in Boskoop is een adres gecorrigeerd en er zijn twee nieuwe plaatsen aan de Kerninventarisatie toegevoegd, de dorpen Berlikum en Ried, beide in de gemeente Waadhoeke en dat is in Friesland.

Op 8 augustus is de pagina NILLMIJ verder aangevuld met een paar adressen en is een frisse, grotere foto geplaatst van de wapensteen van Spanbroek in de gelijknamige plaats. In Hoorn is de spelling van een naam verbeterd.

De maand augustus beginnen we met het scheppen van duidelijkheid op de Varia-pagina's van Amsterdam, daar bleken nogal wat slordigheidjes en foute links op voor te komen, die zijn (hopelijk allemaal) verholpen.
Op 5 augustus is het Friese dorp Spannum nieuw in onze verzameling verschenen.
Ook in Hoorn is een aantal tekstuele verbeteringen aangebracht.
En aan de NILLMIJ-pagina is een aantal Groningse adressen toegevoegd; afbeeldingen ontbreken nog, maar we hebben wel de modellen herkend.

juli 2021 We sluiten de maand af met twee wel heel toepasselijk als visitekaartjes uitgevoerde gevelstenen aan het Amsterdamse Alexanderplein.

Op 30 juli lossen we de belofte in om een oplossing te bedenken voor de serie NILLMIJ-stenen die op meerdere plaatsen in Nederland voorkomen, maar door hun seriematige karakter niet in de Kerninventarisatie thuishoren. Vanaf heden zijn deze plaatjes op een aparte pagina verzameld, waarheen alleen gesprongen kan worden vanuit de plaatsen waar deze stenen voorkomen.
Eenmalig geven we daarheen een link, zie NILLMIJ.

De ene foto van de Gertrudisstraat in Bergen op Zoom die eergisteren nog ontbrak is inmiddels ook aangeleverd en op 27 juli geplaatst.

In de Amsterdamse Holbeinstraat is een gevelsteen met een pelikaan ontdekt, de foto staat sinds 25 juli op dit web.
Ook nieuw is het dorp Veenklooster in het noordoosten van Friesland.
Door een onbegrijpelijke oorzaak is het stadje Willemstad een tijdlang uit de plaatsenlijst verdwenen geweest, door een nieuwe aanwinst kwamen we daar achter, de pagina is meteen van enige betere foto's voorzien.
Ook in Bergen op Zoom zijn enige foto's vervangen door grotere en scherpere exemplaren.
In het museum in Hoorn zijn twee stenen die uit hetzelfde pand komen weer netjes naast elkaar gezet: IN D KAAS SCHUYD.
Hiermee is de achterstand van de afgelopen week ongeveer weggewerkt. Er rest nog een puntje dat iets mer tijd vergt, dat gaat om de stenen met een jongetje, een olifant en een huisje, die ondermeer voorkomen in Amstelveen en Rijswijk. Doordat ze seriematig vervaardigd zijn passen ze eigenlijk niet in onze collectie, maar vanwege de diverse kleurstellingen gaan we toch overwegen om ze op een aparte pagina te concentreren. Dit vraagt even tijd.

De gevelsteen DE DOOS heeft na een jarenlang verborgen bestaan een nieuwe plek gekregen aan de Amsterdamse Bloemgracht. Ook op 19 juli is een aantal tekstcorrecties doorgevoerd op de pagina's van Hoorn.

Op de zonovergoten 18e juli is alleen een aantal opmerkingen geplaatst bij stenen die in het museum van Kampen aanwezig zijn. Sommige van die stenen komen ook (als replica?) voor aan de openbare weg.

De tijd vliegt! Het is al weer 17 juli als we een uitbreiding plaatsen in Eindhoven aan de Julianastraat en twee geslaagde restauraties in Amsterdam, Oudezijds Achterburgwal 201 en Prinsengracht 235. De wapensteen van Zeeland aan de Van Breestraat was nog niet eerder gemeld.

Op 11 juli hebben we twee aanwinsten in plaatsen waar gevelstenen niet zo erg dik gezaaid zijn: Volendam en Vrouwenpolder, ze zijn er niet minder mooi om. In Bergen op Zoom zijn twee dubbele vermeldingen verwijderd.

Ook in Amsterdam zijn er nieuwe ontdekkingen bij twee adressen aan het Rokin, nrs 58 en 115, ze voeren toevallig allebei het wapen van Friesland; plaatsing op 9 juli.

De mutaties van 8 juli betreffen het wegpoetsen van de naam van een gevelsteen in Avenhorn en het plaatsen van drie nieuw ontdekte gevelstenen verdeeld over Amstelveen, Beverwijk en Huizen, alles in Noord-Holland.

De maand juni hebben we vakantie gevierd in het gebied van Twente tot Drenthe. Dat is niet een regio waar je erg veel gevelstenen tegenkomt, dus dat was dubbel vakantie!
Gelukkig waren er wel andere inzendingen, daarom plaatsen we op 7 juli nieuwe aanwinsten in Bergen op Zoom en in de buurtschap Arensgenhout, die is ondergebracht bij de plaats Hulsberg in Limburg.
In Kampen is het adres van de zalm aan de Schapensteeg verbeterd in Burgwal 122, en daarbij kon gelijkertijd een foto van de gerestaureerde steen worden geplaatst.

mei 2021 Op de laatste dag van de maand mei zijn twee wapenstenen aan het Amsterdamse Rokin van een wapenvoerder voorzien. Aan de Van Baerlestraat is een aantal beestenkoppen ontdekt.

Van het uiterste zuidoosten springen we vandaag naar het uiterste noordwesten van ons landje, met op het eiland Wieringen het gehucht Stroe, onderdeel van Hippolytushoef. Daarvan tonen we vanaf 27 mei een heel oud varken.

Op 26 mei is een foto geplaatst van de gerestaureerde steen uit de Rothemermolen in Meerssen. Hierop is het oudste wapen van Maastricht te zien, dat verklaart meteen de bemoeienis van de VMG uit die stad.

De volgende dag is het meteen weer raak, nu aan de Lenculenstraat in Maastricht met een kersverse wapensteen. Dat kan niet worden gezegd van de oude steen met het gemeentewapen van Boxtel, die ziet er weer piekfijn uit, maar het is (nog) onduidelijk waar de steen zich bevindt, waarschijnlijk ergens binnen?
blijkt zich achteraf aan de rechterzijde van het gemeentehuis te bevinden (Januspad).

In Maastricht is een gevelsteen ontdekt aan de Vogelzang en de Amsterdamse Koningslaan heeft een dubbelpand met reliŽfs rond de voordeur; de foto's hiervan zijn geplaatst op 23 mei.

Het is blijkbaar nog geen weer om er uitgebreid op uit te trekken, het aantal mutaties is daardoor beperkt. De wijzigingen van 21 mei betreffen de tekst bij de Amsterdamse Uiterwaardenstraat, een ontbrekende recente foto uit Horst (Lb) en een mooiere foto van het tafereel Molenstraat 15 in Gorinchem.

Op 15 mei zijn de foto's geplaatst die in de afgelopen week zijn binnengekomen, ditmaal allemaal vanuit Amsterdam.
Allereerst een gevelsteen aan de Burgemeester Fockstraat, daarna een allegorische voorstelling aan de Kloveniersburgwal en tenslotte drie groepen sculpturen aan de Sara Burgerhartstraat.

Het reliŽf in de Sint Agathakerk in Lisse is op 8 mei aan de verzameling toegevoegd en verder is er een reeks onvolkomenheden in de tekst van verschillende plaatsten gecorrigeerd.

Begin mei hebben we een tweede serie grotere foto's van Alkmaar geplaatst en prompt kwamen de nieuwe inzendingen al weer binnen.
Op 4 mei plaatsen we achtereenvolgens een wapensteen aan de Oudekerkerlaan in Amstelveen, Sint Petrus in de naar hem genoemde molen in Venray en we vervingen twee wapenstenen in het Limburgse Horst door grotere exemplaren.

april 2021 Op 30 april is een begin gemaakt met het actualiseren van de foto's van de Alkmaarse gevelstenen, er bleken nogal wat foto's op de site te staan in het oude standaard formaat van 500x672 pixels. We gaan ze geleidelijk aan vervangen, de eerste 15 zijn inmiddels geplaatst.
In Amsterdam is de geschiedenis van de haan aan de Valkenburgerstraat terug te vinden via de info-link.

Na een pauze van meerdere dagen beginnen we op 26 april, dus voor het einde van de maand, de achterstand weg te werken. In Amsterdam was er verwarring rond Adelaarsweg, Eendenstraat, Koekoekstraat en Spechtstraat, we denken dat alle reliŽfs nu van het juiste adres zijn voorzien.
In Deventer is Sint Jozef herplaatst bij het Sijzenbaanplein en in Krimpen aan de Lek zijn wat foto's verbeterd.
Nieuw is de ontdekking van een gevelsteen in het Zuid-Hollandse Valkenburg.

Vught is op 12 april uitgebreid met twee gevelstenen (Leeuwensteinlaan en Raadhuisstraat) en in Oisterwijk is een foto vervangen door een exemplaar zonder de hinderlijke planten ervoor.

Aan de Sint Maartenslaan in Maastricht waren twee gevelstenen wat gemaskeerd door enorme vlaggenmasten; met wat geknutsel is uit meerdere foto's toch een aardig beeld ontstaan van wat er achter die palen verborgen zit.
Op dezelfde 11e april  is in Amsterdam het aantal reliŽfs gecompleteerd dat te zien is aan de Sint Pietershal, gelegen tussen de Oudezijds Voorburgwal en de Nes (zie bij de letter S van Sint Pieter).

Op 6 april is Eindhoven uitgebreid met het reliŽf van een steenbakker en op 9 april zijn zowel de foto's geplaatst van twee stenen aan de Brinkgreversweg in Deventer als van een gevelbeeld in Zoeterwoude.
Later op de dag is daar ook nog een reliŽf met een boerenechtpaar met al hun dieren uit het Limburgse Waubach aan toegevoegd.

De Alkmaarse gevelsteen 'de bron' lag na enkele omzwervingen te verstoffen in de Monumentenloods. Gelukkig is ze herplaatst aan de openbare weg in de gevel van Fnidsen 33 en, sinds 2 april, ook te zien op deze website.

maart 2021 De laatste paar dagen van maart zijn besteed aan een reeks tekstuele aanpassingen en een paar betere foto's, het was dus nauwelijks de moeite waard om daar veel woorden aan te wijden. Het prachtige weer nodigde ook niet uit om aan de website te werken.
Op naar de volgende maand.

Op 26 maart hebben we twee nieuw gehouwen gevelstenen te melden, de ene is een melkbus in Margraten, de ander is een alliantiewapen in Lelystad.

Als je een week met andere zaken bezig bent is er meteen een achterstand, op 25 maart beginnen we die weg te werken met drie gerestaureerde stenen aan de Veermanskade in Hoorn. Ook in Grootebroek is een gevelsteen met Sint Maarten opgeknapt. Tot slot hebben we her en der nog wat tekstuele correcties doorgevoerd.

Een nieuwe gevelsteen is op 17 maart onthuld aan de Amsterdamse Spiegelgracht door de edelsmid Anneke Schat, die daar 60 jaar lang heeft gewoond en gewerkt. De steen is gehakt door Tobias Snoep, de foto is vanaf 20 maart op ons web te zien.

Op 16 maart is een reeks foto's toegevoegd van gevelstenen aan de Sint Maartenslaan in Maastricht, gelijkertijd zijn twee ontbrekende wapenstenen toegevoegd.

Ridderkerk is uitgebreid met een foto van een gepolychromeerde steen, dat is blijkbaar al enige tijd geleden gebeurd, want de kleuren beginnen al weer te vervagen. De foto is zichtbaar sinds 15 maart en we hebben ook een verklaring bij het alliantie wapen gevonden. Gelijktijdig is de foto van de andere steen vervangen door een veel duidelijker exemplaar.

Op 14 maart zijn twee nieuwe vondsten in Katwijk aan Zee geplaatst en zijn twee verloren gewaande stenen op datzelfde adres ontdekt. Voorts zijn er diverse tekstwijzigingen op verschillende pagina's doorgevoerd.

Met het vervangen van nog eens 29 foto's is de opfrisbeurt van Middelburg afgerond. Dat wil niet zeggen dat alle foto's nu goed zijn, maar we hebben geen betere exemplaren in de eigen voorraad. Als u wel goede vervangers of aanvullingen hebt, dan zijn die zeer welkom.

Van eerste webpagina van Middelburg is op 11 maart de opfrisbeurt afgerond, er zijn 32 fofo's vervangen en er kon er zelfs een worden toegevoegd.

Op 10 maart zijn we begonnen met het controleren van de foto's van Middelburg; de kwaliteit is vaak erg laag en in het huisarchief zitten betere exemplaren. Die opnames zijn wel meer dan 10 jaar oud, maar leveren wel veel betere plaatsjes op de webpagina.
De eerste 20 foto's zijn vervangen, dat is tot en met de letter G.

Vanaf 8 maart is de metselaar te zien die zit ingemetseld aan de Amsterdamse Plantage Muidergracht.
Gelijkertijd is een slechte foto in Weert vervangen door een groter en scherper exemplaar.
In MIddelburg is de verklarende tekst bij het Hofje Onder den Toren (Nieuwe Kerkgang) verbeterd en voorzien van een link naar Wikipedia.

Een niet eerder opgemerkte wapensteen aan de Haarlemse Raamsingel 42 is op 5 maart geplaatst, gelijkertijd zijn ook de foto's van het buurpand vervangen; de opknapbeurt heeft een mooi resultaat opgeleverd.

Van de knap gehouwen wenteltrap in Diemen hebben we sinds 3 maart ook een foto op het web staan, het adres weten we nog steeds niet.
Aansluitend is een serie gevelstenen toegevoegd uit de wijk Waterfront in Harderwijk, slechts in een enkel geval is de steen handgevormd en van beeldhouwen is al helemaal geen sprake meer, de stenen lijken uit een machine te zijn gekomen. Er zijn nog meer plaatjes in voorgevels te vinden, maar die voldoen al helemaal niet aan onze criteria.

De eerste aanwinst van de nieuwe maand is een steen met een onbegrepen afbeelding aan de Oranje-Nassaulaan in Amsterdam.

februari 2021 Op de laatste dag van de maand februari is de collectie uitgebreid met twee stenen van Hans 't Mannetje die tot op heden nog op ons web ontbraken, de eerste is niet vanaf de openbare weg te zien maar bevindt zich aan de achterzijde van Mauritskade 11 in Amsterdam. Ook de tweede is niet gemakkelijk te vinden, die zit in de zijgevel van Dorpsstraat 160 in Nigtevecht.

Een dag later is een groot aantal min of meer storende tekstfouten op diverse pagina's van de website verbeterd.

Op 24 februari is de originele naamsaanduiding van de ijzerhandel aan de Amsterdamse Admiraal de Ruijterweg aan de website toegevoegd, er is een beetje twijfel over de materiaalkeuze, is het hout of steen? In het laatste geval heeft de steenhouwer een mooie illusie gewekt.

Woudrichem is verrijkt met een gevelsteen aan de Landpoortstraat, onze foto is op 22 februari geplaatst.

Volgens onze gegevens zou in Dronten een gevelsteen POTPOURRI zitten, waarvan wij het adres niet weten, wel hebben we er sinds 20 februari een foto van op ons web staan. Weet iemand misschien het adres?

In Brielle zijn twee foto's vervangen door exemplaren waar de vlaggenstok niet in de weg zit en in Oisterwijk is op 17 februari een vijftal stenen toegevoegd. Nu hebben we weer het probleem dat we moeten raden naar de betekenis (en het opschrift) van de stenen.
In Barchem is een eigentijdse toepasselijke steen ontdekt bij een trimsalon.

In de Kerninventarisatie Gevelstenen is op 16 februari de ontbrekende wapensteen in Rijnsburg geplaatst, zo ook een adelaar in Radio Kootwijk en een lam hoog op een gevel aan de Rechtstraat in De Rijp. In dat dorp is ook een arend gespot, die is te vinden op de pagina met snijwerk en bovenlichten.

Aan de Amsterdamse Burgemeester Eliasstraat is de Heilige Catharina ontdekt, de foto staat sinds 15 februari op ons web.
In Den Haag zijn de vier toepasselijke reliŽfs aan de voormalige huishoudschool in de Cartesiusstraat ontdekt, jammer dat de stenen dreigen te versuikeren. De foto's zijn in elk geval nog hier te zien.

Ondanks sneeuw en ijs zijn er toch nog nieuwe inzendingen, op 14 februari kunnen we de Limburgse plaats Landgraaf aan onze plaatsnamenlijst toevoegen en in Amsterdam is een foto vervangen van twee schoongemaakte stenen een de Haarlemmerweg.

Op 8 februari is een roofvogel opgenomen aan de Amsterdamse Stadionweg. De beide walvissen van de Elleboogsteeg en de Geldersekade in onze hoofdstad zijn opnieuw gefotografeerd, het resultaat is prachtig, de recente restauratie is op dit web nog beter te zien dan in werkelijkheid.

De aanvulling van 6 februari betreft twee stenen aan het Rokin in Amsterdam en de wapenstenen van het stadhuis aan de markt in Roermond.

Het was niet gelukt om in januari alle inzendingen van die maand nog te plaatsen, daarom op 1 februari een wapensteen in Kerkrade (kasteel Erenstein) en voorts de introductie van het Limburgse Vaals als nieuwe plaats.
Soms moeten we echter ook de verdwijning van een steen melden en dat is nu het geval in Ternaard in Friesland.

januari 2021 Gevelstenen in het echt bekijken is natuurlijk het leukst, liefst op een dag dat het weer iets vriendelijker is dan vandaag, 30 januari. Soms, als een gevelsteen niet vanaf de openbare weg te zien is, is deze website het alternatief. Zo is vanaf vandaag de steen 'DE HAEL IN WATERLANT' te zien, vroeger in de Amsterdamse Foeliedwarsstraat, nu in Utrecht aan de Nieuwegracht.

Op 29 januari is een wapensteen toegevoegd aan de plaats Lagos aan de Portugese Algarve.

De aanvullingen van 28 januari bestaan uit drie opgeknapte gevelstenen, namelijk in Tjalleberd, in Olst en in Leiden (Papengracht 7). In Leiden is ook een nieuwe wapensteen ontdekt (Langegracht 70) en in Noordwijkerhout heeft een oude steen een plaatsje gevonden hoog in de nieuwbouw aan de Nieuwe Duinstraat.

Het Brabantse dorp Sleeuwijk is vanaf 27 januari ook vertegenwoordigd in onze collectie, in dit geval met een mooie steen uit 2014.
Er zijn twee foto's geplaatst van gevelstenen die vroeger in de Amstedamse Utrechtsedwarsstraat zaten, de evangelist Marcus vindt u nu terug op een gevelsteen in Zeist, zijn collega Lucas wacht nog op plaatsing maar is na restauratie alvast te zien op de pagina 'Varia' van Amsterdam.

Aan het Damrak staat het gebouw waarin vroeger 'De Utrecht' een vestiging had; beelden onderstrepen de nobele bedoelingen van de verzekeraars, lees vooral de toelichting die sinds 25 januari te vinden is op ons web.

In het Rijksmuseum in Amsterdam werd aan het eind van de 19e eeuw de Normaalschool voor Teekenonderwijs gesticht. Het fronton boven de entree is vanaf 22 januari te zien bij het adres Hobbemastraat, waar die gevel aan grenst.

Op 19 januari is er weer nieuws uit Amsterdam te melden, de staarteter aan de Emmastraat heeft een broertje op de andere hoek van het blok, aan de Dufaystraat; het is altijd twijfelachtig of zo'n zelfde steen wel voor plaatsing in aanmerking komt.
Aan het Olympiaplein is een tekststeen ontdekt, die aardig is omdat veel letters met instrumenten zijn uitgebeeld.
Aan de RaphaŽlstraat tenslotte is een draak ontdekt

We zijn getipt over nadere informatie over de gevelstenen in Sondel (Fr), we hebben die verhalen via de INFO-links bereikbaar gemaakt.

Aan de Amsterdamse J.J.Viottastraat is een pelikaan ontdekt, de foto is geplaatst op 17 januari.

Uit oude voorraad duikelden we op 14 januari drie wapenstenen op in Heerlen, het is altijd lastig om uit te vinden wie de wapenvoerders zijn.

Een replica van Abrahams offerande van het Joods Historisch Museum bevindt zich al geruime tijd in de Sint Anthonisbreestraat, van buitenaf te zien op het binnenplein; sinds 13 januari staat er ook een foto in de Kerninventarisatie.
In de Emmastraat, eveneens in Amsterdam, is een staartbijter ontdekt, ook die foto is vandaag opgenomen.

Op 11 januari zijn twee kleine, wazige foto's uit de Portugees IsraŽlitische Synagoge in Amsterdam (Mr.Visserplein) vervangen door iets duidelijker exemplaren. Gelijktijdig kon de herkomstlocatie erbij vermeld worden.

In Eygelshoven is op 10 januari een jaartal toegevoegd en vanuit Alkmaar kunnen we melden dat de gevelsteen met 'de jas in de wilgen' aan de Van Everdingenstraat eindelijk herplaatst is. Blijkbaar was het te veel moeite om de steen schoon te maken of opnieuw te polychromeren.
De haperende links bij veel Alkmaarse gevelstenen zijn inmiddels ook hersteld.
In Waalwijk zijn nog een paar extra foto's gemaakt met het wapen van Brabant en een paar bloemen.

In Amsterdam zijn op 7 januari de foto's van een wapensteen aan de Paulus Potterstraat en een klassiek tafereel aan de Bernard Zweerskade geplaatst.

Een nieuwe foto is op 5 januari geplaatst in het Belgische Lier: een posthoorn in het voormalige postkantoor. Voor Nederland hebben we de betekenis van het linker wapen in Goedereede als nieuwtje.
Het jaar is nog lang . . . .

Op 4 januari zijn alle verwijzingen aangepast op het nieuwe jaar, daarna zijn we verder gegaan met een lange lijst grotere en kleinere tekstwijzigingen. Een nieuwe volger is nauwgezet alle pagina's aan het doornemen en dan blijken postcodes incompleet, links naar externe sites niet te werken, een opschrift niet volledig weergegeven, enzovoorts. Veel en nuttig werk, maar helaas weinig spectaculair. In Alkmaar is wel ťťn gevelsteen toegevoegd aan de Bergerhout.

We beginnen het nieuwe jaar met de beste wensen voor al onze trouwe en incidentele volgers.

Daarna komen traditiegetrouw de gemeentelijke herindelingen.
Dit jaar hebben die betrekking op de kernen Appingedam, Loppersum en Westerwijtwerd in Groningen, die samen de gemeente Eemsdelta gaan vormen. In Noord-Brabant is de beweging de andere kant op, geen samenvoeging maar de opsplitsing van de vroegere gemeente Haaren, waarbij de kernen met gevelstenen (Biezenmortel, Haaren en Helvoirt) verdeeld worden over Tilburg, Oisterwijk en Vught.

Daarna moeten er nog verscheidene links worden aangepast, dus vragen we begrip voor het feit dat nog niet alles de eerste dag lukt.