resultaten van 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007/2003

De inhoud van deze site wordt nog voortdurend bijgewerkt --- Aanvullingen zijn altijd welkom op kern@gevelstenen.net

aanvulling 2013

laatst gewijzigd   16-02-2024

Datum Wijziging
december 2013 Op de voorlaatste dag van het jaar nog wat correcties en betere foto's in Boxtel, Bleskensgraaf, Benschop, Asten en Alphen (NB). We blikken terug op een steengoed jaar!

Nieuwe ontdekkingen in Hellevoetsluis zijn geplaatst op 28 december. In Beilen is een foto van een wapensteen geplaatst. Vervolgens is een ontbrekende foto aan Eindhoven toegevoegd en zijn de webpagina's van Assen en Tubbergen bijgewerkt.

Direct na de kerstdagen zijn links toegevoegd naar een aantal nieuwe achtergrondverhalen over de gevelstenen van Leiden.
Deventer is op die 27e december verrijkt met foto's van twee nieuw aangemelde gevelstenen. Van een van die stenen weten we niet het adres, wie helpt ons?
En tot slot een nieuwe steen in Hoorn, Achter op 't Zand.

Op 23 december zijn er aanwinsten in Utrecht (een oude steen in het UMC aan de Heidelbergerstraat) en een serie nieuwere stenen aan de Burgtstraat in Wageningen.

Bij het plaatsen van nieuwe gevelstenenfoto's op de pagina van Vught op 22 december is gelijktijdig de hele pagina herzien, aangevuld en op sommige plaatsen van betere foto's voorzien.

Na een aantal ondergeschikte aanpassingen en herstel van hyperlinks is er op 21 december weer echt nieuws: recent ontdekte gevelstenen in Hardinxveld-Giessendam, Soerendonk en Sterksel.

Op 14 december is de fout gecorrigeerd waardoor met het dorp Serooskerke niet langer bedoeld wordt de plaats in de gemeente Schouwen, maar het dorp in de gemeente Veere. Gelukkig was de toegepaste postcode wel correct.

Met hulp van het secretariaat van de VVAG zijn de verplaatsingen van de gevelstenen vanuit de tuin van Bureau Monumentenzorg naar locaties elders in Amsterdam verwerkt. Er staan geen gevelstenen meer in de tuin van het (voormalig) bureau. Helaas zijn enkele stenen verdwenen, die staan sinds 10 december gememoreerd op de Varia-afdeling van Amsterdam. Als u er eentje ontdekt dan horen wij of de VVAG dat graag van u.

Aanvullingen en verbeteringen zijn op 9 december aangebracht op de pagina's van de Brabantse plaatsen Best, Geldrop en Helmond.

Op 8 december is een foto geplaatst van de zojuist gerestaureerde steen aan de Nieuwe Uilenburgerstraat in Amsterdam en in Woerden is een aantal verbeteringen aangebracht. Ook van de gaper in Woerden is na restauratie een extra foto geplaatst op de gaper-pagina. Tenslotte is de snijramenpagina van Assen uitgebreid.

In Amersfoort is een aantal gevelstenen gerestaureerd en is een aantal stenen toegevoegd (Havik en Hellestraat). Op 7 december is ook de oude gevelsteen van de Haarlemse brandweerkazerne aan de website toegevoegd die nu binnen in de kazerne aan de Zijlweg staat.

De plaats Breukelen is op 6 december geheel herzien, verbeterd en uitgebreid.

Op 2 december is een nieuwe gevelsteen aan de verzameling van Monnickendam toegevoegd.

Het thema Brandweer, dat in januari was gelanceerd is vanaf 1 december weer benaderbaar.
In Meijel is een foto van een tot nu toe ontbrekende moderne gevelsteen toegevoegd.

november 2013 Het aantal plaatsen in Spanje waarin gevelstenen zijn vastgelegd is per 30 november fors toegenomen: welgeteld 7 steden of dorpen zijn aan de verzameling toegevoegd.

Nieuwe inzichten hebben tot een nieuwe omschrijving geleid van de steen op Damrak 59 die onlangs is gerestaureerd. Op 29 november zijn ook enige fragmenten van gevelstenen toegevoegd aan de Varia-collectie van Amsterdam.

De verzameling foto's van gevelstenen aan de buitenzijde van het Rijksmuseum (aan de Drucker-uitbouw die momenteel gerenoveerd wordt) is op 27 november verder gecompleteerd evenals de Varia-collectie in Amsterdam. In beide gevallen is gebruik gemaakt van foto's van de VVAG.

Op 26 november is de gevelsteen van de Crayenesterschool in Heemstede aan onze inventarisatie toegevoegd en is een aantal reliŽfs met scheepsafbeeldingen aan de Amsterdamse Linnaeusparkweg opgenomen.

In de Munttoren in Amsterdam waren vier gevelstenen opgesteld uit de collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG). Het feitelijk beheer van die stenen berust bij de VVAG, die op haar beurt heeft gezorgd voor de restauratie. In afwachting van herplaatsing in of bij de oorspronkelijke locatie. De resultaten van de restauratie zijn vanaf 25 november te zien op de website onder het oude adres: Muntplein 12.

Naast de voortgaande werkzaamheden aan Amsterdam is op 18 november ook het thema Slachtmaand van een jaar geleden weer toegankelijk gemaakt. Hopelijk werken de links weer correct in alle browsers.

Half november zijn we met medewerking van de VVAG begonnen met het nazien van de Varia-objecten in Amsterdam. Gelijktijdig lopen we heel Amsterdam nog eens door om schoonheidsfoutjes weg te werken.

De Amsterdamse VVAG doet melding van een aantal restauraties door Wil Abels, de kunstwerkjes zijn te vinden aan de Langestraat, de Lindengracht en de Oude Looiersstraat, alle in Amsterdam.
Ze zijn vanaf 11 november ook te zien op onze website.
Op die datum is ook een foto geplaatst van een gerestaureerde steen aan de Hoogte Kadijk; zo wordt Nederland steeds mooier.

Op 7 november is een aantal oude thema's weer toegankelijk gemaakt vanaf de indexpagina. Dat vraagt veel controles, want de inrichting van de website is voortdurend aan veranderingen onderhevig.
We dachten weer aan die webpagina's over bijzondere onderwerpen doordat de Maastrichtse VMG dit jaar aandacht vraagt voor het Sint Maartenfeest, zoals wij dat in 2010 bij ons eerste thema ook al deden.
Zie hier de versie van de VMG.

Een steen uit het depot is weer aan de openbare weg verschenen: op 5 november is de foto van D:ESSEBOOM aan de Vijzelgracht in Amsterdam op de website geplaatst.

De foto's van de gevelstenen in het stadhuis van Sint-Maartensdijk zijn op 4 november gecompleteerd.

Op 2 november is de lang verwachte duidelijke foto van de gevelsteen in Stavenisse geplaatst. Tot die tijd moesten we ons behelpen met een wazig kopietje uit Streetview.

oktober 2013 Normaliter nemen we geen tekststenen op in ons gevelstenenbestand, maar de tekst van de steenhouwer in Vijfhuizen (gemeente Haarlemmermeer) is zo karakteristiek dat we u die niet mogen onthouden.
De plaats is op 29 oktober toegevoegd aan de lijst plaatsen met een of meer gevelstenen.

Op 28 oktober is de controle van Brugge afgerond, er waren veel correcties nodig; internet blijkt van onschatbare waarde bij de verificatie van gegevens en het opsporen van ontbrekende feiten. Bij een aantal objecten kon een verwijzing worden opgenomen naar informatie die elders op het internet te vinden is.
In Hoorn is een gevelsteen uit 2012 ontdekt die op de site nog ontbrak; de steen aan de Binnenluiendijk is voortaan ook op onze website te bewonderen.

Er is een begin gemaakt met het nazien, verbeteren en uitbreiden van de omvangrijke bestanden van de Belgische stad Brugge. De klus moet voor het einde van de maand zijn afgerond.

Het Zeeuwse dorp Sint-Maartensdijk is op 23 oktober toegevoegd aan de reeks plaatsen van de Kerninventarisatie Gevelstenen.
Gelijkertijd is ook van een klein aantal gevelstenen in Heusden de afbeelding vervangen door een betere.

Op 18 oktober is de bovenlichten-pagina van Hoorn flink uitgebreid en heeft een kleine aanvulling in die pagina van Gorinchem plaatsgevonden.
In Best is een gevelsteen aan de collectie toegevoegd.

Aan het Amsterdamse Waterlooplein zit een aantal gevelstenen die nog niet eerder op de website stonden, dat euvel is op 16 oktober verholpen.
Op die dag is ook de Zeeuwse plaats Sint Annaland aan de website toegevoegd

Op 15 oktober is de eerder ingezette update van de webpagina's van Hoorn afgerond, van de stad zijn nu ruim 230 foto's te bewonderen, de meeste zijn van een goede kwaliteit. De stad kan trots zijn op het gevelstenenbezit, maar de staat van gevelstenen vraagt om voortdurende aandacht.

De werkgroep Geveltekens van de Historische Vereniging Oud Leiden is erg actief met het beschrijven van de gevelstenen in hun stad. In overleg met die werkgroep hebben we besloten om directe hyperlinks aan te brengen vanuit onze Kerninventarisatie naar de individuele beschrijvingen. Op 10 oktober is daarmee een start gemaakt en het zal uiteraard nog heel veel inspanning kosten om alle gevelstenen van Leiden te beschrijven. We wensen de werkgroep daarbij veel succes!
Bij onderhoudswerk aan de pagina van Vlaardingen zijn verschillende foutjes hersteld en is gelijkertijd de standaard lay-out doorgevoerd; hetzelfde geldt voor Leerdam, waar enige foto's voortaan in hogere resolutie beschikbaar zijn.

Op 9 oktober is de gevelstenenpagina van Gorinchem geactualiseerd, daarbij zijn zelfs enige stenen toegevoegd. Van sommige stenen hopen we in de toekomst nog betere foto's te ontvangen.

Van Oudewater is de gevelstenenpagina op 6 oktober geheel herzien, daarbij is ook een aantal foto's vervangen door exemplaren van beduidend hogere resolutie.
Door deze aanpassing is ook een nieuwe pagina met snijwerk en bovenlichtenvan Oudewater gemaakt.

Op 5 oktober hebben we niets anders te melden dan een verhuizing in De Rijp; de gevelsteen met de springende leeuw is met het museum mee verhuisd. Wel is er nu een betere foto beschikbaar.

Buren is op 4 oktober verder uitgebreid en Schoonhoven is geheel herzien: sommige objecten zijn vervallen, nieuwe stenen zijn ontdekt en correcties zijn doorgevoerd.
Bij de bovenlichten is een nieuwe pagina van Gorinchem aangemaakt.

Op 3 oktober is in de bestanden van Duitsland de plaats Paderborn geÔntroduceerd.
Meer nieuws komt uit Amsterdam met de vissen in de nieuwbouw bij de Barentszstraat, Bokkinghangen en Zoutkeetsgracht. Een leerzame serie voor wie van zeevis houdt.

In Kampen en Haarlem zijn op 2 oktober nieuwe gevelstenen toegevoegd.
In Amsterdam is dat ook het geval, daar is bovendien een aantal mooie restauraties en herplaatsingen te bewonderen, kijk bij het Begijnhof, de Eerste Lindendwarsstraat, de Elandstraat, de Sint LuciŽnssteeg, de Westerstraat en de Zandhoek.

De maand begon met een mijlpaal: op 1 oktober is de grens van 80.000 pageviews gepasseerd. Dat betekent meer dan 10.000 bezoekjes per jaar en dat draagt bij aan de motivatie om de site actueel te houden.
Daarom zijn direct enige stenen in 's-Hertogenbosch en Wijk bij Duurstede aan de Kerninventarisatie Gevelstenen toegevoegd en er ligt nog een stapeltje foto's uit Amsterdam, Haarlem, Hoorn, Schoonhoven en Oudewater te wachten.
Blijf dus regelmatig kijken, er is (bijna) altijd wel iets nieuws te zien.

september 2013 De stad Hoorn telt meer dan 200 gevelstenen, de Kerninventarisatie liep echter behoorlijk achter, dus daarom worden momenteel alle pagina's herzien, foto's aangevuld, betere kwaliteit geplaatst (voor zover beschikbaar) en gelijkertijd worden correcties op foute adresseringen en jaartallen doorgevoerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van commentaar van kijkers en van de beschikbare literatuur over de gevelstenen in Hoorn.
Op 30 september is ongeveer de helft van de klus geklaard (de eerste drie webpagina's) we hopen de rest spoedig te laten volgen.

De gevelstenenpagina van Woudrichem is geactualiseerd op 23 september. Op dezelfde dag zijn de plaatsen Langbroek, Maarn en Tricht toegevoegd aan de nog steeds groeiende lijst van plaatsen binnen de Kerninventarisatie Gevelstenen.

Op 21 september zijn foto's geplaatst van de meeste gerestaureerde gevelstenen aan het pleintje aan de Sint LuciŽnssteeg in Amsterdam. Wil Abels heeft daar weer prachtig werk verricht. Voor het contrast blijven de oude foto's er nog een tijdje naast staan.

De ontbrekende foto's van Huis Diepenheim in de gelijknamige stad zijn op 19 september geplaatst.
Vervolgens zijn zowel de gevelstenen- als de bovenlichtenpagina van Wijk bij Duurstede geactualiseerd en uitgebreid.

Uitbreidingen en verbeteringen zijn op de gevelstenenpagina's van Culemborg en Tiel geplaatst op 18 september. Gelijktijdig is van deze plaatsen een nieuwe bovenlichtenpagina aangemaakt.

Op 16 september is de verzameling gapers uitgebreid, de aanwinsten zijn te vinden in Haastrecht, Hengelo (Ge), Laag Keppel en Oudewater. De gaper in Hengelo is een nieuw ontworpen exemplaar, gemaakt door Klaas Kaptijn, die overigens ook de restauratie van de gaper uit Laag Keppel verzorgde.
Wil Abels rondde drie restauraties van gevelstenen in Amsterdam af: Laurierstraat, Nieuwe Amstelstraat en Singel.

Na een onderbreking van een paar weken is op 13 september een begin gemaakt met de actualisering van de website. Verbeteringen en aanvullingen zijn verwerkt op de gevelstenenpagina's van Beusichem, Buren, Haastrecht en Hekendorp.
Van Beusichem, Buren en Haastrecht is ook een pagina gemaakt met snijwerk en bovenlichten.

augustus 2013 Schermerhorn is uitgebreid met ťťn gevelsteen en het nabijgelegen dorp Noordbeemster is toegevoegd op 16 augustus.
Bij het snijwerk zijn in de nieuwe plaats De Rijp een bovenlicht en een makelaar geplaatst.

Op 13 augustus is de nieuwe themapagina geÔntroduceerd met als onderwerp 'Smeden', daarin veel gevelstenen, maar ook een prachtig gesneden deurkalf.
Aansluitend is de volgende dag ook het oude thema 'Moederdag' gecontroleerd en weer beschikbaar gemaakt.

Nieuwe ontdekkingen in de Magdalenahof in Haarlem en in de Emmalaan in Vaassen zijn geplaatst op 11 augustus.

Een foto van het opgeknapte kartouw (een soort vuurmond of kanon) in Harlingen is geplaatst op 9 augustus.

Op 7 augustus is het Belgische plaatsje Kwaremont opgenomen in de gevelstenencollectie.
en hele reeks kleine foutjes is hersteld op 6 augustus. daarbij zijn ook de plaatsen De Lutte in Nederland en Viana de Alentejo in Portugal weer toegankelijk gemaakt. Ook is aan Aken een aantal reeds aanwezige foto's geplaatst. We hopen dat alles nu weer naar behoren werkt.

Op 5 augustus is de gevelstenenpagina van Monnickendam geactualiseerd, een vijftal nieuwe stenen en van een groot aantal stenen zijn afbeeldingen geplaatst in hogere resolutie dan voorheen.

De bovenlichtencollectie van Monnickendam is op 4 augustus flink uitgebreid.

juli 2013 Op 30 juli kunnen we een aanvulling melden in Breda en de nieuwe plaats Provesende in Portugal. Er is ook een drietal nieuwe gevelstenen te melden in Zwolle als reactie op de herziene webpagina's.

Ook het bestand bovenlichten in Zwolle is uitgebreid, de resultaten zijn zichtbaar vanaf 29 juli.

Op 28 juli is het hele bestand van Zwolle op de schop genomen. Er zijn betere foto's geplaatst, correcties aangebracht en er is zelfs een aantal nieuwe ontdekkingen in Zwolle.

Op 18 juli is een groot aantal snijramen in Schiedam toegevoegd en zijn er recent ontdekte gevelstenen in Hippolytushoef en Westerland, beide op het voormalige eiland Wieringen.

Een aantal net ontdekte gevelstenen in Schiedam en een uitleg over de gekapte poel in Delft zijn de wijzigingen van 17 juli.

Op 9 juli kon Margraten worden uitgebreid met een drietal nieuw ontdekte stenen.

De Kalvredans in Utrecht is vernieuwd en in de Rivierenbuurt aldaar konden vijf nieuwe vondsten worden geplaatst.

Op 6 juli zijn de volgende nieuwe Franse plaatsen aan de inventarisatie toegevoegd: Argenton-sur-Creuse, Auxerre, Bordeaux, La Rochelle, Saint-…milion, Saint-Marcel en Verdun.

Het fotoverslag van de clubdag in Luik is te zien vanaf 4 juli.
Gelijktijdig zijn snijramen op de site gezet in Numansdorp en in Eijsden.

Op 3 juli zijn de overige beschikbare foto's van Roosendaal geplaatst.
Ook de webpagina van Zaltbommel is geheel bijgewerkt, waarbij enige nieuwe stenen konden worden toegevoegd.

juni 2013 Op 29 juni is Roosendaal uitgebreid en een groot aantal foto's is vervangen door kwalitatief betere exemplaren.

De snijramencollectie van Zaltbommel is op 28 juni ververst en uitgebreid.
Op dezelfde dag is ook Leiden verrijkt met een nieuwe ontdekte gevelsteen.

Op 27 juni is een oude gevelsteen toegevoegd aan de plaats Strijen.

Na een ruime vakantie ligt er een stapel inzendingen te wachten op verwerking.
De eerste aanwinst is een nieuwe steen in Zutphen, geplaatst op 26 juni.

mei 2013 Op 13 mei nog een zestal verrassingen in Amstelveen en eentje in Amsterdam.
Aansluitend kunnen we nog het Noord-Hollandse dorp Middelie aan de steeds groeiende verzameling toevoegen.

Hoewel we nog niet aanmoedigen om al snijramen en bovenlichten in te zenden hebben we toch alvast twee mooie exemplaren ontvangen en op 12 mei geplaatst. Ze bevinden zich beide in Gelderland, te weten in Deest en in Zelhem (buurtschap Wittebrink).
Aansluitend hebben we een foto van de gerestaureerde wapensteen in de Nieuwe Kerkstraat in Haarlem geplaatst.

Het restauratiewerk aan het stadhuis van Haarlem aan de Grote Markt heeft op 11 mei voor enkele nieuwe foto's gezorgd.

Een zestal nieuwe foto's is op 9 mei geplaatst bij Geertruidenberg, deels als vervanging van slechte oude plaatjes, maar er zijn ook uitbreidingen bij. Ook de achtergrondinformatie is verbeterd.

Nieuwe foto's van gevelstenen aan het Houtplein in Haarlem zijn geplaatst op 7 mei en de volgende dag is daar nog een nieuwe steen in de Spiegelstraat aan toegevoegd.

Op 3 mei is een viertal gevelstenen toegevoegd aan de toch al indrukwekkende collectie van de stad Utrecht.

april 2013 Naar aanleiding van de komende inhuldiging van de nieuwe koning is op 29 april een nieuwe thema-pagina gemaakt met de titel 'Kroning'; daarin tonen we onze gevarieerde collectie kronen samen met wat details over verschillende vorsten.

Op 23 april is een pas ontdekte gevelsteen toegevoegd aan Abcoude.

De pagina van het Noord-Hollandse Oudendijk is op 22 april uitgebreid met een nieuwe gevelsteen.

De gestolen gaper in de Gravenstraat in Amsterdam is vervangen door een nieuwe gaper die vanaf 18 april ook op onze site is te zien.
In Duitsland is de plaats Oldersum toegevoegd en kon in Greetsiel een steen worden bijgeplaatst.
De restauratie van de gevelsteen met de hoed in de Diefsteeg in Leiden is ver gevorderd, de beelden en de beschrijving zijn vanaf deze website te benaderen.
Tenslotte vonden we nog ergens een oude foto uit Stevensweert, een plaats die tot nu toe nog ontbrak.

De informatie bij Doorwerth is op 16 april meer gedetailleerd en Muiderberg is als nieuwe plaats toegevoegd.

Op 15 april plaatsen we aanvullingen in Amsterdam (Kalverstraat en Prins Hendrikkade) en melden we een nieuwe gevelsteen in Monnickendam, we hebben wel een krantenartikel, helaas nog geen goede foto.

Nieuws is er uit Portugal, vanwaar we op 12 april gevelstenen presenteren in Pinh„o, Tomar en Vila Real.

maart 2013 Op de late avond van 13 maart is de nieuwe thema-pagina gepubliceerd. Ditmaal in het teken van de snel naderende boekenweek. Het maken van de pagina was erg leuk, hopelijk genieten de bezoekers er evenveel van.

De eerste en misschien wel enige gevelsteen van Marken is aan de collectie toegevoegd op 11 maart.

Nieuwe foto's uit Gelderland zijn geplaatst op 8 maart, ze zijn terug te vinden in Heerde en Vorden en in de nieuwe plaats Nederhemert.

Op 6 maart zijn inzendingen op de site geplaatst die nog op de plank lagen. Ze kunnen worden bewonderd in Hattem en Heerewaarden en in de nieuwe plaatsen Aalst en Vierhouten; alle plaatsen liggen in Gelderland.

februari 2013 Op 25 februari zijn aanvullingen geplaatst bij Nunspeet, Terborg en Twello; de plaats Ulft is zelfs helemaal nieuw in onze steeds groeiende collectie.

Foto's van een prachtige restauratie in Delft en een nieuwe steen in Ruurlo zijn op de site gezet op 24 februari.

Nieuwe aanwinsten in Arnhem en Heeswijk zijn geplaatst op 22 februari.

Op 20 februari is de oude thema-pagina over het voorjaar gecontroleerd en opnieuw toegankelijk gemaakt via de indexpagina. De actuele buitentemperaturen zijn nog wel aan de lage kant, maar de dagen lengen alweer en we kunnen weer naar buiten om foto's te maken.
Een dag daarvoor was al een adres aangevuld in Hattem en zijn enige nieuwe stenen aan Valkenburg toegevoegd.

Een hele reeks aanvullingen in Twente, kijk bij de plaatsen Almelo, Borne, Denekamp, Enschede en Lonneker, alles geplaatst op 14 februari.

Op 11 februari is een link toegevoegd naar een pagina over Grenspalen in Nederland. Hier staat een zeer uitgebreid overzicht van palen en stenen op de grens van landen, provincies en gemeenten.. Een aanrader!

De afbeelding bij Blokker (NH) bleek niet van een gevelsteen, maar van een deurkalf. De hele plaats is daarom op 10 februari overgezet van de KG naar de snijramencollectie.

De special over de Brandweer is met enthousiasme ontvangen, het heeft zelfs geleid tot een aantal tips over andere locaties waar we stenen over dit thema kunnen vinden. De brandweerkazerne van Eindhoven zat al bij een kijker in de voorraad, die foto is op 6 februari geplaatst.

januari 2013 Op 31 januari heeft het thema 'Brandweer' het licht gezien. Het was de suggestie van een van onze bezoekers hier een thema over te maken, we hebben er met veel plezier aan gewerkt.
Op dezelfde dag is ook een foto geplaatst van een opgeknapte steen in de Kerkstraat in Amsterdam.

Op 23 januari zijn de gevolgen van de gemeentelijke herindelingen verwerkt, dat had gevolgen voor ruim 20 plaatsen in ons bestand, voortaan deel uitmakend van Goeree-Overflakkee, Molenwaard of Schagen.
Leuker is het nieuws dat ook nieuwe gevelstenen zijn ontdekt, ze zijn geplaatst op 24 januari, kijk daarvoor in Goirle en Tilburg.

Ondanks het winterweer toch nog nieuwe vondsten: op 22 januari plaatsten we vijf nieuwe foto's van gevelstenen in Beverwijk

Het motto 'Toost' uit januari 2011 is op 18 januari weer beschikbaar gemaakt met de link 'vroegere thema's' op de indexpagina. Daar hebben we allerlei stenen rond het drinken van een glas bijeengebracht, uiteraard aan de hand van voorbeelden uit het hele land.
Mocht u het alcoholgebruik willen beperken, dan stelt u vast het snijraam in de Breestraat in Leiden op prijs.

Op 15 januari is er een nieuwe aanwinst te melden aan de Spaarnelaan in Haarlem.

Het blijft een verrassing dat steeds weer gevelstenen worden ontdekt en aangemeld, op 9 januari zijn er aanwinsten in Borgharen en Beek, beide in Limburg.

Nieuwe afbeeldingen van gevelstenen zijn op 8 januari geplaatst in Sint Michielsgestel en in Sint Willebrord.
Vanuit Reek hebben we een prachtige afbeelding van een snijraam met een pijporgel kunnen plaatsen.

Op 5 januari is ook het bovenlichtenbestand van Leiden met een tiental afbeeldingen uitgebreid.

De eerste aanvullingen van 2013 melden we op 4 januari: het betreft wijzigingen en uitbreidingen in Hilvarenbeek en in Leiden en als nieuwe plaatsten Nieuw-Vossemeer, Oud Gastel, Riethoven, alle drie in Noord-Brabant en tenslotte Rijswijk in Gelderland